Chcę kupić samochód

Co musisz wiedzieć zanim weźmiesz auto w leasing?

Dodano 1 marca 2015 przez

Car Key with Leasing Tag on White

Leasing samochodu polega na tym, że właścicielem pojazdu jest leasingodawca czyli firma leasingowa, a my jako przedsiębiorca (leasingobiorca) jedynie bierzemy pojazd w użytkowanie, za umówioną opłatą tj. ratą leasingową. Przeważnie na koniec umowy leasingowej mamy możliwość, za ustaloną na początku cenę, odkupić pojazd od leasingodawcy. Pozyskanie samochodu dla firmy tą drogą niesie wiele zalet.

Przede wszystkim wzięcie auta w leasing jest dla przedsiębiorcy korzystne z punktu widzenia podatkowego. Rata leasingowa w całości trafia bowiem do kosztów uzyskania przychodu. Po drugie, procedura leasingowa najczęściej będzie prostsza i szybsza niż wzięcie kredytu na zakup samochodu. Przeważnie przy zawieraniu umowy leasingu konieczne zabezpieczenia i wkład własny będą także niższe niż przy kredycie. Po trzecie leasing nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy. Po czwarte przedsiębiorca nie angażuje swojego kapitału, co sprawia, że zachowuje większą płynność finansową. Powodów by korzystać z leasingu jest więc całkiem sporo. Nie oznacza to jednak, że jest to operacja bardzo prosta.

Zanim zdecydujemy się na wzięcie samochodu w leasing powinniśmy porównać ofertę firm leasingowych. Sprawa jest tu znacznie trudniejsza, niż przy zwyczajnym kupowaniu samochodu. Kupując bowiem nowe auto wybieramy wersję wyposażenia, a następnie kontaktujemy się z możliwie dużą liczbą dealerów danej marki, by sprawdzić, kto da nam najlepszą cenę. Gdy bierzemy auto w leasing mamy do ustalenia wiele spraw, które mają wpływ na ostateczną cenę – początkową wartość samochodu, wysokość raty leasingowej, okres leasingowy, opłaty manipulacyjne czy wartość wykupu. Tak duża liczba parametrów czyni oferty leasingowe trudnymi do porównania. Dlatego bardzo ważne jest, by dobrze poznać pojęcia związane z leasingiem.

 • leasingodawca – inaczej strona finansująca – właściciel pojazdu, który przekazuje auto w odpłatne użytkowanie leasingobiorcy.
 • leasingobiorca – przedsiębiorca przyjmujący samochód w użytkowanie.
 • rata leasingowa – opłata, którą leasingobiorca płaci leasingodawcy co miesiąc za użytkowanie pojazdu.
 • sezonowość rat – w przypadku gdy leasingobiorca działa w branży, której przychody charakteryzują się dużą sezonowością, leasingodawca może zgodzić się na zróżnicowanie wysokości rat leasingowych tak, by większe raty były płacone w miesiącach, na które przypadają większe przychody w branży leasingobiorcy.
 • wartość początkowa – wartość pojazdu oraz kosztów związanych z jego zakupem. Zakupu dokonuje leasingodawca, aby móc udostępnić auto w leasing leasingobiorcy.
 • wartość końcowa (wartość rezydualna, wartość wykupu) – cena, za którą leasingobiorca może nabyć samochód po zakończeniu umowy leasingu. Możliwość nabycia pojazdu po zakończeniu umowy leasingu jest przy leasingu operacyjnym opcjonalna.
 • opłata wstępna (wpłata początkowa, udział własny)– pierwsza rata leasingowa płatna z góry – przeważnie im wyższa, tym mniejsze koszty leasingu dla leasingobiorcy.
 • data dostawy – dzień, w którym samochód zostanie oddany do dyspozycji leasingobiorcy.
 • kaucja (depozyt gwarancyjny) – wpłaca ją leasingobiorca na rzecz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń leasingodawcy. Zostaje zwrócona w momencie zakończenia umowy leasingu.
 • dostawca – firma lub osoba, która sprzedaje samochód leasingodawcy. Przeważnie wskazuje ją leasingobiorca.
 • kwota kompensacyjna – kwota należna leasingodawcy z tytułu przedwczesnego wygaśnięcia umowy leasingu przy powstaniu szkody całkowitej np. gdy samochód zostanie skradziony, uszkodzony lub zniszczony w sposób uniemożliwiający jego dalsze funkcjonowanie.
 • opłata manipulacyjna (prowizja) – opłata administracyjna za zawarcie umowy leasingu.
 • okres umowy leasingu – czas trwania umowy leasingowej. W leasingu operacyjnym nie może być krótszy niż czas 40% amortyzacji samochodu (stawka amortyzacji 20%) tj. 24 miesięcy.
 • ubezpieczenie przedmiotu leasingu – ubezpieczenie na wypadek szkody częściowej lub całkowitej (np. zniszczenia bądź kradzieży), które zobowiązany jest nabyć leasingobiorca.
 • weksel in blanco – weksel wystawiany przez leasingobiorcę na poczet zabezpieczenia roszczeń leasingodawcy, na którym nie oznaczono kwoty ani daty.

Warto także pamiętać, że możemy się spotkać z kilkoma rodzajami leasingu:

 • leasing operacyjny – ma na celu używanie samochodu będącego przedmiotem leasingu z opcjonalną możliwością jego zakupu po zakończeniu umowy. Przez okres leasingu auto zaliczane jest do majątku leasingodawcy. Raty leasingowe trafiają do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy. Leasingobiorca odlicza także na normalnych zasadach podatek VAT od kolejnych rat leasingowych.
 • leasing kapitałowy (finansowy) – ma na celu używanie i zakup samochodu. Przez okres leasingu auto zaliczane jest do majątku leasingobiorcy. Kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy jest jedynie odsetkowa część raty leasingowej. VAT jest natomiast płatny z góry wraz z pierwszą ratą leasingową i podlega odliczeniu.
 • leasing zwrotny – przedsiębiorca sprzedaje leasingodawcy samochód, a następnie bierze go w leasing. W ten sposób przedsiębiorca odzyskuje środki zainwestowane w pojazd, a zobowiązuje się do płacenia rat leasingowych. W tym rodzaju leasingu leasingobiorca jest jednocześnie dostawcą.

Leasing może początkowo wydawać się operacją skomplikowaną, nie warto jednak zrażać się trudnościami z przyswojeniem poszczególnych pojęć. Gdy dobrze je zrozumiemy i właściwie porównamy oferty firm leasingowych, leasing może okazać się znakomitą formą finansowania inwestycji w naszej firmie, nie tylko tych dotyczących samochodu.

Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *