autoDNA sprawdza
euro 6

Co to jest norma EURO 6?

7 listopada 2022

EURO 6 – najnowsza norma emisji spalin – obniżyła limity ilości tlenków azotu wydzielanych przez samochody z silnikami diesla. Zmniejszono również dopuszczalny średni poziom emisji CO2 dla modeli w gamie producenta, ale przede wszystkim zmieniono sposoby pomiaru zanieczyszczeń.

 

Od kiedy funkcjonuje norma EURO 6?

Europejski standard emisji spalin znany jako EURO6 zatwierdzony został w 2014 roku, a obowiązuje dla samochodów osobowych rejestrowanych od września 2015. W przypadku szóstej „odsłon” było jeszcze więcej niż przy EURO 5 – po wyjściowym EURO 6b przyszedł czas na 6c, później zaś EURO 6d-Temp oraz właściwe EURO 6d.

 

Informacja

Licząc według daty pierwszej rejestracji nowych samochodów osobowych, EURO 6b obowiązywała od września 2015, EURO 6c od września 2018, EURO 6d-Temp od września 2019, zaś EURO 6d od stycznia 2021.

 

W naszym zbiorczym artykule przeczytasz więcej na temat poprzednio obowiązujących na terenie Unii Europejskiej regulacji, ich zakresu, a także sukcesywnie wprowadzanych zmian.

 

Rodzaje norm EURO 6

 

Norma doczekała się aż trzech modyfikacji – inaczej jednak niż w przypadku przejścia z EURO 4 na EURO 5 czy z EURO 5 na EURO 6, nie sprowadzały się one do zaostrzenia poszczególnych limitów emisji, a do wypracowania takich sposobów pomiaru, by uzyskać najbardziej miarodajne i najbliższe rzeczywistości wyniki.

 

Norma EURO 6b

W przypadku następującej bezpośrednio po EURO 5 normy EURO 6b i silników benzynowych nie ma dużych różnic. Właściwie jedyną aktualizacją, jeśli chodzi o same wartości, jest nowy format pomiaru emisji cząstek stałych. W przypadku samochodów wyposażonych w silnik wysokoprężny, format ten był już stosowany przy EURO 5b. Dla tzw. diesli obniżono dopuszczalną ilość wydzielanych tlenków azotu (NOx).

O co więc chodzi – i dlaczego najnowsza norma nie mogła być po prostu kolejną aktualizacją regulacji EURO 5? O kilka rzeczy. Przede wszystkim o urealnienie wyników testów zgodności z normą EURO i zmniejszenie dopuszczalnych odstępstw od deklaracji homologacyjnych. To jedna kwestia. Druga natomiast to średnia emisja liczona dla wszystkich modeli dostępnych w ofercie danego producenta – i jej właśnie limit jest sukcesywnie obniżany.

 

Norma EURO 6c

Pojawienie się normy EURO6c nie wynikało z zaostrzania przepisów, a z faktu, że New European Driving Cycle (NEDC), a więc „Nowy Europejski Cykl Jazdy” przestał być… nowy. Był to przestarzały – zaktualizowany ostatnio w 1997 r. – sposób pomiaru emisji zanieczyszczeń.

W jego miejscu wprowadzona została Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Prodcedure (WLTP), czyli nowa procedura pozwalająca zdecydowanie lepiej oceniać zarówno emisję spalin, jak i poziom zużycia paliwa przez samochody. Zastąpienie NEDC przez WLTP zostało symbolicznie zaznaczone aktualizacją – i tak norma EURO dotychczas 6b stała się 6c.

 

Norma EURO 6d – temp

6-d Temp, od angielskiego temporary, to norma EURO, a właściwie jej aktualizacja, którą wprowadzono z założeniem, że będzie obowiązywała jedynie przejściowo. Chodziło o to, aby producenci samochodów mieli czas, by przygotować pojazdy na nowy sposób pomiaru emisji. Wprowadzenie 6d-Temp było niejako odpowiedzią na mniej i bardziej głośne przypadki, w których producenci nowych samochodów manipulowali testami, wykazując lepsze wyniki niż możliwe do uzyskania w rzeczywistości, w warunkach drogowych.

Szósta norma EURO, czy to w wersji przejściowej czy docelowej, opatrywana jest też skrótem ISC-FCM. Oznacza to, że kwestia tego, czy auta spełniają czy nie spełniają nowych norm, ustalana jest na podstawie odczytów z urządzeń monitorujących, w które producenci samochodów mają obowiązek wyposażyć pojazdy. Innymi słowy, ma to zapobiec rozdźwiękowi pomiędzy teorią a praktyką – zagwarantować, aby nowe samochody spełniały europejski standard emisji zanieczyszczeń nie tylko podczas testów, ale i w normalnym użytkowaniu (tzw. RDE).

 

 

Norma EURO 6d

EURO 6d to najnowszy jak dotąd, aktualnie obowiązujący europejski standard emisji spalin. Zobowiązuje ona producentów, aby w ich gamie modelowej dostępnej na terenie Unii Europejskiej średnia emisja dwutlenku węgla (CO2) nie przekraczała 95 g/km. Nieco inne wartości obowiązują dla marek mających w swojej ofercie mniejsze, głównie miejskie auta, a nieco wyższe dla tych sprzedających auta większe i cięższe.

Jeszcze za czasu obowiązywania normy 6d-Temp dopuszczalny poziom odchylenia pomiędzy testami laboratoryjnymi a drogowymi wynosił aż 2,1. Oznacza to, że np. emisja tlenków azotu mogła być w rzeczywistości ponad dwukrotnie wyższa niż producent zadeklarował na podstawie badań w laboratorium. Od początku 2021 r. współczynnik ten obniżony został do 1,43 i na tym nie koniec – docelowo chodzi o to, aby wyniki testów laboratoryjnych odpowiadały wynikom z testów drogowych.

 

Konsekwencje wprowadzenia normy EURO 6d

Wejścia w życie normy EURO oznaczonej jako 6d najbardziej obawiali się dealerzy – nie bardzo wiedząc, co zrobić z pojazdami wyprodukowanymi wcześniej i niedopasowanymi do nowej normy. Na przeszkodzie typowym „wyprzedażom rocznika” stanęła m.in. pandemia, wskutek której wiele osób, dotychczas skłonnych do wydatków, poczęło szukać oszczędności. Ich skłonność do hamowania wydatków sprawiła, że niektórzy dealerzy zmuszeni zostali do rejestrowania – przed 1.01.2021 – niesprzedanych samochodów na siebie i następnie oferowania ich na sprzedaż już jako używanych (choć de facto wciąż nowych).

 

Jaka jest dopuszczalna wartość emisji spalin dla tej normy?

Podane niżej wartości dotyczą testów przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych – to istotne chociażby w przypadku tlenków azotu. Jak zostało wspomniane powyżej, norma 6d-Temp zobligowała producentów samochodów osobowych do wdrożenia testów drogowych, tak aby pojazdy poddawane były analizie tak bliskiej rzeczywistości, jak to możliwe.

 

Wymogi normy EURO6 dla samochodów wyposażonych w silnik benzynowy:

 • CO: 1 g/km
 • HC: 0,1 g/km
 • NOx: 0,06 g/km
 • VOC: 0,068 g/km
 • PM: 0,0045 g/km (dla pojazdów z silnikami o bezpośrednim wtrysku paliwa)
 • Cząstki stałe: 6,0×10^11/km (6,0×10^12 przez pierwsze trzy lata obowiązywania normy EURO6)

Wraz z wprowadzeniem nowej normy EURO dla samochodów osobowych pojawił się też nowy sposób pomiaru emisji cząstek stałych, stosowany już wcześniej przy badaniu silników wysokoprężnych.

 

Wymogi normy EURO6 dla pojazdów korzystających z silników wysokoprężnych:

 • CO: 0,5 g/km
 • NOx: 0,08 g/km
 • HC+NOx: 0,17 g/km
 • PM: 0,0045 g/km
 • Cząstki stałe: 6,0×10^11

 

Informacja

W przypadku pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bardzo istotnie obniżono dopuszczalną emisję tlenków azotu.

 

 

Norma EURO 6 a strefy czystego transportu

Jak wskazuje autor artykułu poświęconego strefom czystego transportu w Polsce, ich upowszechnienie się w Polsce jest wyłącznie kwestią czasu. Wynika to z konieczności dostosowania się do przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, ale i troski o czystość powietrza – zwłaszcza w centrach miast, czyli tam, gdzie jest ono najczęściej w najgorszym stanie.

Ustawodawca chce, aby do SCT samochody spełniające standard EURO6 miały dozwolony wjazd co najmniej do 2035 roku. Czy tak będzie w rzeczywistości – czas pokaże. Z pewnością nie trzeba obawiać się skrócenia tego okresu. Bardziej prawdopodobne jest natomiast jego wydłużenie, a to ze względu na już występujące trudności z uzgodnieniem i dopracowaniem wymogów normy EURO 7.

 

W jakich pojazdach stosowana jest norma EURO 6?

 

Przepisy normy EURO6 dotyczą lekkich samochodów osobowych (kategoria M) oraz użytkowych (kategoria N1 i N2) zarówno z silnikiem benzynowym, jak i silnikiem diesla.

W przypadku motocykli i innych pojazdów dwukołowych i trójkołowych najnowszą, aktualnie obowiązującą regulacją jest norma EURO V wprowadzona w 2020 roku.

Dla ciężarówek oraz autobusów obowiązują inne regulacje ze względu na inny sposób pomiaru emisji spalin – zanieczyszczenia mierzone są nie w gramach na kilometr, a w gramach na kilowatogodzinę.

 

Przyszłość normy EURO 6

W strefach czystego transportu samochody spełniające wymogi normy EURO 6 będą mogły poruszać się do 2035 roku (o pięć lat dłużej niż pojazdy spełniające EURO 5). Do tego czasu z pewnością obowiązywała już będzie nowa norma emisji EURO, oznaczona numerem 7. Tak jak przy wprowadzaniu każdej poprzedniej regulacji można było mówić o pewnych obawach – czy to wśród producentów samochodów czy kierowców starszych samochodów osobowych – tak tym razem popłoch ustąpił miejsca regularnej panice.

Jak konkretnie będzie wyglądała nowa norma, czy będzie oznaczała definitywny koniec diesli i silników benzynowych, a także kiedy ostatecznie zacznie obowiązywać – tego póki co nie wiadomo… aczkolwiek przynajmniej w części z tych kwestii eksperci nie mają złudzeń.

I choć już wymogi EURO 6 były ogromnie rygorystyczne, a samochody je spełniające zdecydowanie mniej szkodzą środowisku w porównaniu do tych wyprodukowanych zaledwie kilka lat wcześniej, to długofalowym celem Unii Europejskiej jest zredukowanie emisji spalin do zera. A to oznacza, że prędzej czy później trzeba będzie pożegnać i silnik benzynowy, i samochody z silnikami wysokoprężnymi – niezależnie od tego, które normy emisji spalin spełniają. Przyszłość jest elektryczna, nie ma w niej miejsca na spaliny.

 

Warto wiedzie

Zainteresował Cię ten artykuł? Sprawdź także produkty oferowane przez autoDNA – wiodącego dostawcę raportów historii pojazdu w Europie i USA. Sprawdzenie VIN może pomóc Ci ustrzec się przed dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem auta z nieznaną przeszłością. Serwis dostępny jest 24/7 przez cały rok – wystarczy dostęp do Internetu i numer VIN pojazdu, który chcesz sprawdzić.

 

 

 

Summary
Co to jest norma EURO 6?
Article Name
Co to jest norma EURO 6?
Description
EURO 6 najnowsza norma emisji spalin obniżyła limity ilości tlenków azotu wydzielanych przez samochody z dieslem oraz dopuszczalny średni poziom emisji CO2.
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo