autoDNA sprawdza

Cofnięty licznik + kontrola policji = jaka kara?

Dodano 27 stycznia 2020 przez

W styczniu 2020 roku weszło w życie nowe prawo dotyczące ingerencji w stan licznika. Weszło w życie i jest ono… poważnie egzekwowane! Można się o tym przekonać, śledząc informacje o kolejnych zatrzymanych kierowcach, których samochody miały przekręcone liczniki. Co warto wiedzieć o nowych przepisach, oprócz tego, że za cofanie przebiegu kilometrów grożą naprawdę surowe kary?

Co mówią przepisy?

Wszystko zaczęło się wiosną ubiegłego roku. W ustawie z dnia 15 marca 2019 r. „o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny” znalazły się wówczas między innymi takie zapisy:

1) O karach za przekręcanie licznika:

Art. 306a. § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  • 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
  • 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

2) O kontroli drogowej:

 „Art. 129l. 1. W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może dokonać odczytu wskazania drogomierza pojazdu, drogomierza pojazdu holowanego oraz drogomierza pojazdu przewożonego wraz z jednostką miary.

  1. Kierujący pojazdem jest obowiązany umożliwić uprawnionemu organowi kontroli dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie pojazdu kierowanego, holowanego lub przewożonego.”.

Nawiasem mówiąc, polskie przepisy nie odbiegają w tym zakresie od tego, co obowiązuje już w takich krajach europejskich jak Niemcy, Austria, Francja czy Czechy. Problem w tym, że dla osób, które zajmują się dokonywaniem oszustw polegających na redukowaniu przebiegu do wartości akceptowalnych przez klientów – nie stanowi to większej przeszkody. Więcej na ten temat piszemy pod koniec artykułu.

Co może Ci zrobić policja?

W największym skrócie: może odczytać przebieg z licznika i porównać go z tym, co znajduje się w bazie danych CEPiK. Jeśli aktualny stan jest niższy od historycznego, to… módl się o to, żeby nie okazało się, że to Twoja wina.

Co więcej, nie tylko policja będzie mogła poprosić Cię o pokazanie licznika przebiegu kilometrów. Nowe przepisy dają zielone światło na odczytywanie danych również funkcjonariuszom Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej i Żandarmerii Wojskowej.

Jak masz się zachować?

Ponieważ stan licznika będzie rutynowo sprawdzany podczas kontroli drogowej, kierowca będzie musiał w jakiś sposób umożliwić tę czynność przedstawicielom służb. Innymi słowy, policjant zapewne zajrzy do środka samochodu, odczyta przebieg i umieści informację o nim w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Wyjątki

Oczywiście od każdej reguły są wyjątki. Kontrolujący nie jest zmuszony przeprowadzać inspekcję stanu licznika, gdy pojazd jest holowany lub przewożony na lawecie. Wówczas może, ale nie ma takiego obowiązku, by dokonać odczytu wskazań drogomierza, i jeżeli istnieje taka możliwość oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa osobistego.

Przepisy rozporządzenia MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego, które precyzują ten obowiązek również nie są specjalnie rozbudowane. Nie wprowadzają one żadnej „procedury” sprawdzenia licznika, czy też samego wpisu, jak i tym bardziej zasad kwestionowania lub poprawiania źle dokonanych wpisów. Zgodnie z przepisami czynność sprawdzenia i wpisu będzie od początku do końca przeprowadzana samodzielnie przez funkcjonariusza, bez żadnego udziału kierowcy, w szczególności w zakresie „materialnego” potwierdzenia prawidłowej liczby kilometrów. Czy będą więc pomyłki? Oczywiście, że będą. Policja przeprowadza rocznie kilkaset tysięcy kontroli drogowych.

Dokonując odczytu wskazania drogomierza pojazdu niezarejestrowanego, dokonuje się ustalenia numeru VIN albo numeru podwozia, nadwozia lub ramy pojazdu oraz danych technicznych o pojeździe w zakresie marki i dodatkowo co najmniej jednej pozycji z kategorii danych technicznych wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dane dotyczące odczytu wskazania drogomierza określone w przepisach wydanych na podstawie art. 80b ust. 2 ww. ustawy oraz, w przypadku pojazdu niezarejestrowanego, dane, o których mowa w ust. 4, kontrolujący przekazuje niezwłocznie do centralnej ewidencji pojazdów.

Jeżeli kierowca przewożący lawetą inne pojazdy nie będzie miał kluczyków do auta, wówczas sprawdzenie stanu licznika nie będzie możliwe. Policjant nie będzie mógł wymusić rozładowania lawety, czy otwarcia zamkniętego pojazdu, gdy przewożący pojazd nie będzie miał fizycznego dostępu do pojazdu. Policjant nie sprawdzi stanu licznika także wtedy, kiedy będzie to ryzykowne w świetle bezpieczeństwa, a także podczas wykonywania kontroli drogowej w toku równoczesnego wykonywania przez kontrolującego zadań określonych w innych ustawach, w szczególności kontroli granicznej lub celnej.

Taki pojazd zamknięty na lawecie, nie może zostać zajęty, zatrzymany czy też zabezpieczony. Podobna sytuacja będzie miała miejsca, gdy pojazd nie ma akumulatora, czy gdy licznik pojazdu się nie włącza. Policjant nie będzie mógł wsiąść za kierownicę takiego pojazdu.

Natomiast jeżeli Policjant zajrzał do środka, a podczas kontroli wyszło na jaw, że stan licznika odbiega od poprzedniego stanu licznika wpisanego w system, wówczas taka rozbieżność wymaga wyjaśnienia, i auto może zostać odholowane na policyjny parking, a kierowca pojazdu przesłuchany.

Czy przepisy są egzekwowane?

To dobre pytanie. Każdy zna przepisy, które może i weszły kiedyś tam w życie, ale w praktyce okazały się martwe, ponieważ nikt właściwie nie traktował ich poważnie. W tym przypadku nowe prawo jest jednak skutecznie egzekwowane z dwóch powodów.

Pierwszym jest powszechność kontroli drogowych, podczas których od stycznia policjanci muszą odczytać przebieg. Drugą – samo istnienie bazy CEPiK, do której trafiają dane spisane podczas zatrzymania pojazdu na drodze.

Dowód?

40, 185, 235 a nawet 600 tysięcy kilometrów mniej – takie informacje o przekręconych licznikach ujawnionych podczas policyjnej kontroli pojawiły się ostatnio w mediach. Można przypuszczać, że w miarę upływu czasu usłyszymy o nowych „rekordzistach”.

Jakie kary?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zmiana wskazań licznika jest przestępstwem. Co ważne, odpowiedzialność za nie spada zarówno na zleceniodawcę, jak i na wykonawcę tej czynności.

Aby kara dosięgła kierowcę, jego wina musi zostać mu jednak udowodniona. Samo wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli sprawia, że pojawia się podejrzenie popełnienia przestępstwa.

UWAGA! Na pewno przestępstwem oszustwa będzie to, gdy auto, o którym wiesz, że ma felerny licznik, zostanie przez Ciebie sprzedane – a Ty nie poinformujesz wcześniej kupującego o istnieniu tej kluczowej wady.

Jak sprawdzić faktyczny przebieg auta?

Oprócz tego, że dane o przebiegu trafiają do CEPiK-u, są również udostępniane do publicznej wiadomości w internecie (na stronie historiapojazdu.gov.pl). Sęk w tym, że w bazie tej nie ma pojazdów sprowadzonych z zagranicy, które stanowią zdecydowaną większość aut używanych poruszających się na naszych drogach.

W takiej sytuacji najlepiej będzie skorzystać z raportu AutoDNA, w którym po podaniu numeru VIN zyskuje się dostęp do historii samochodu, zwłaszcza tej, która miała miejsce na europejskich drogach.

PS.

Warto zwrócić uwagę na problem, jakim jest brak spójnego systemu wymiany informacji o przebiegach samochodów. Ta luka jest regularnie wykorzystywana przez osoby, które ingerują w liczniki na terenie innego kraju, a następnie sprzedają samochód do Polski.

————————————————————————————————————————————————————————————

Małgorzata Miller, radca prawny, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z branży motoryzacyjnej.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Wykonująca zawód radcy prawnego od 2011 r.

Świadczy bieżące doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji. Opiniuje umowy z podmiotami finansującymi pojazdy, materiały reklamowe i informacyjne, weryfikuje zabezpieczenia wierzytelności, sporządza wewnętrzne regulaminy, procedury. Nadzoruje procesy windykacyjne i sądowe. Prowadzi liczne szkolenia dla branży motoryzacyjnej, m.in. z zakresu AML.

Publikuje w miesięczniku Dealer, na stronach internetowych www.samar.pl, www.warsztat.pl, www.motofocus.pl, www.polskiautohandel.pl, www.prawo.pl, www.sprm.pl

Summary
Cofnięty licznik + kontrola policji = jaka kara?
Article Name
Cofnięty licznik + kontrola policji = jaka kara?
Description
W styczniu 2020 roku weszło w życie nowe prawo dotyczące ingerencji w stan licznika. Weszło w życie i jest ono... poważnie egzekwowane! Można się o tym przekonać, śledząc informacje o kolejnych zatrzymanych kierowcach, których samochody miały przekręcone liczniki. Co warto wiedzieć o nowych przepisach, oprócz tego, że za cofanie przebiegu kilometrów grożą naprawdę surowe kary?
Author
Publisher Name
autodna.pl
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *