autoDNA radzi

Czym różni się zaliczka od zadatku? (aktualizacja: 2019)

Dodano 12 sierpnia 2011 przez

Informacje ogólne

  1. Wysokość zaliczki / zadatku nie może odpowiadać 100 procentom ceny zakupu samochodu.
  2. O tym, czy mamy do czynienia z zadatkiem czy z zaliczką, decyduje umowa.
  3. Brak odpowiedniego określenia w umowie sprawia, że wpłata części kwoty stanowi zadatek.
  4. Zaliczka

  5. Zaliczka jest częścią ceny za zakup pojazdu. Nie jest formą zabezpieczenia umowy.
  6. Zadatek

  7. Celem zadatku jest rekompensata za niewywiązanie się z postanowień umowy.
  8. Zadatek należy oddać, jeśli umowa została rozwiązana albo jeżeli umowa została niewykonana z powodu okoliczności:
  • za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności
  • za które odpowiedzialność ponoszą obie strony

Czym różni się zaliczka od zadatku?Kupujący samochód może wpłacić zaliczkę lub zadatek. autoDNA wyjaśni Ci, czym różnią się od siebie te pojęcia i jakie mają dla Ciebie znaczenie.

Zawierając umowę przedwstępną, kupujący zobowiązuje się zapłacić umówioną cenę, a sprzedający wydać konkretne auto. Zwykle kupujący wpłaca wówczas określoną kwotę, czyli zaliczkę lub zadatek (może ona równać się kwocie transakcji).

Zaliczka to część ostatecznej zapłaty za samochód. Gdy sprzedaż nie dojdzie do skutku, strony powinny zwrócić sobie to, co od siebie otrzymały. Jeżeli sprzedający dostał zaliczkę, to kupujący ma prawo żądać zwrotu pieniędzy. Sprzedający może z kolei żądać zwrotu poniesionych nakładów, np. kosztów rozmów telefonicznych, wykonanych kserokopii dokumentów, czy wysłanych faksów.

Zadatek dyscyplinuje obie strony do dotrzymania deklaracji zakupu. Jeżeli kupujący dał zadatek i zrezygnował z kupna samochodu, to sprzedający może zatrzymać zadatek.

Gdy sprzedający uchyla się od umowy przedwstępnej, kupujący może żądać sumy dwukrotnie wyższej, czyli podwojonego zadatku. Gdy umowa przedwstępna zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, wówczas sprzedający zwraca kupującemu sam zadatek.

To samo ma miejsce, gdy samochód został np. skradziony i ma w tym winy sprzedającego.

Pamiętaj – aby pieniądze wpłacone przez kupującego były zadatkiem lub zaliczką, musi to zostać wyraźnie zaznaczone w umowie przedwstępnej.

Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *