autoDNA radzi
Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu

Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu – rady na problem z rejestracją samochodu

5 lipca 2021

Jeżeli właśnie kupiłeś wymarzone auto, to czeka cię rejestracja samochodu. Niestety nowy właściciel pojazdu jest zawsze zmuszony do tego, aby załatwić niezbędne formalności. Podpowiadamy, w jaki sposób należy zarejestrować auto i co robić, aby uniknąć problemów w urzędzie.

 

Kiedy rejestruje się pojazd?

W przypadku nabycia samochodu zawsze należy dokonać jego rejestracji. Nowy właściciel ma na to 30 dni, licząc od dnia zakupu auta. Aby dopełnić formalności, należy skompletować dokumenty i udać się z nimi do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania.

 

Informacja

Zarejestrować należy zarówno samochód kupiony z drugiej ręki, jak i ten, który pochodzi prosto z salonu. Procedura w obu tych przypadkach wygląda podobnie.

 

Rejestracja samochodu używanego

Mimo że taki samochód został już kiedyś zarejestrowany, to nowy nabywca – w ciągu 30 dni kalendarzowych od kupienia pojazdu – musi stawić się w urzędzie z kompletem wymaganych dokumentów. Czas ten liczy się od momentu podpisania umowy ze sprzedającym, czyli z osobą fizyczną czy z komisem itp.

Niekiedy można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu. Możliwość taką mają ci, którzy kupili pojazd zarejestrowany w tym samym powiecie. W każdym innym przypadku dotychczasowe tablice rejestracyjne będą musiały być wymienione na nowe.

 

Rejestracja nowego samochodu

W przypadku rejestracji samochodu z salonu obowiązują analogiczne przepisy. Jednak coraz częściej spotykanym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania dealerowi. Pozwala to uniknąć niekiedy czasochłonnego dopełniania formalności.

 

Kogo można upoważnić do rejestracji pojazdu?

Aby uniknąć wizyty w urzędzie, do rejestracji samochodu można umocować osobę trzecią. W tym celu należy sporządzić pełnomocnictwo w formie pisemnej. Gotowe dokumenty, wymagające jedynie uzupełnienia, znajdują się w każdym Wydziale Komunikacji, ale można pobrać też wzór takiego pisma z Internetu.

Koszt posługiwania się pełnomocnictwem w urzędzie wynosi 17 zł – jest to opłata skarbowa.

 

Informacja

W takim upoważnieniu muszą znajdować się dane samego mocodawcy oraz najważniejsze informacje na temat samego samochodu, czyli jego marka, model oraz numer VIN. Trzeba też pamiętać, aby zawrzeć w nim umocowanie do odbioru dowodu rejestracyjnego – o ile właściciel pojazdu sobie tego życzy.

 

 

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu można dać:

 • członkowi rodziny – jeżeli pełnomocnikiem ma być osoba należąca do pierwszej linii pokrewieństwa, mąż lub żona, nie zostanie wtedy naliczona opłata skarbowa. Trzeba pamiętać, że nabycie samochodu wymaga tego, aby w Wydziale Komunikacji pojawili się wszyscy współwłaściciele – np. małżonkowie. Właśnie wtedy przydaje się pełnomocnictwo, za które nie trzeba płacić i które pozwala załatwić formalności jednej osobie
 • pracownikowi firmy – jeśli samochód kupuje osoba prawna, na przykład spółka, to rejestracji powinna dokonać osoba upoważniona do jej samodzielnego reprezentowania. W przypadku, gdy nie może ona stawić się w urzędzie, spółka może udzielić pełnomocnictwa innej osobie, która jest pracownikiem danej firmy
 • dealerowi – salony samochodowe niekiedy ściągają z barków nabywców obowiązek rejestracji samochodu. Polega to właśnie na sporządzeniu pełnomocnictwa i przekazaniu go dealerowi
 • dowolną osobę trzecią niebędącą krewnym, pracownikiem firmy czy dealerem.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania pojazdu?

Rejestracja samochodu wymaga przygotowania długiej listy dokumentów. Dobra informacja jest taka, że większość z nich została przekazana nabywcy, a pozostałe można załatwić bez problemu.

Jeśli właśnie wybierasz się do Wydziału Komunikacji, to niezbędne będą:

 • dokument tożsamości – może to być dowód osobisty lub paszport
 • pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej – o ile upoważniłeś inną osobę do reprezentowania cię w urzędzie
 • dokument potwierdzający prawa do pojazdu – umowę kupna, darowizny, fakturę VAT
 • wniosek o rejestrację pojazdu – gotowe formularze są dostępne w Wydziale Komunikacji oraz na stronie internetowej urzędu
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny, w którym znajduje się adnotacja o ważnych badaniach technicznych
 • świadectwo zgodności WE oraz „oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdów” – dotyczy to aut nabytych z salonu
 • KRS lub wydruk z CEiDG – jest to konieczne, jeśli kupiłeś samochód na firmę
 • tablice rejestracyjne auta, jeżeli mają być zmienione
 • karta pojazdu – o ile ją wcześniej wydano.

Spis dokumentów nieco wydłuża się wtedy, gdy samochód nie był zarejestrowany w Polsce, a został sprowadzony z zagranicy. W tym przypadku do Wydziału Komunikacji należy udać się również z:

 • dokumentami samochodu przetłumaczonymi na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • dowodem opłaty akcyzy
 • dokumentem, który potwierdza dokonanie odprawy celnej – dotyczy to pojazdów spoza UE.

 

Gdzie składamy dokumenty?

Rejestracji samochodu należy dokonać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania, czyli:

 • w Starostwie Powiatowym
 • w Urzędzie Miasta – jeśli nowy właściciel mieszka w mieście na prawach powiatu.

W instytucjach tych trzeba się pojawić w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu, gdy została podpisana umowa kupna sprzedaży, jednak na wizytę można umówić się przez Internet. Jest to dla nowego właściciela pojazdu sporym ułatwieniem, gdyż może sam wybrać dzień i godzinę rejestracji, a tym samym uniknąć kolejek.

 

Ile kosztuje zarejestrowanie pojazdu?

W wersji „standardowej” rejestracja pojazdu kosztuje 180,50 zł. Na sumę tą składają się:

 • opłata za pozwolenie czasowe (tzw. miękki dowód)
 • opłata za dowód rejestracyjny i tablice
 • opłaty za znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne
 • opłata ewidencyjna.

Jeśli kupiłeś samochód z salonu, to musisz zapłacić między innymi za tablice rejestracyjne– ich koszt to 80 zł. Jednak, gdy zdecydowałeś się na auto z drugiej ręki, być może uda ci się uniknąć tego wydatku. Jest to możliwe, jeśli mieszkasz w powiecie, w którym do tej pory był zarejestrowany pojazd. Tym samym na twoim samochodzie może pozostać również ta sama nalepka kontrolna – nowa kosztuje 18,50 zł.

Więcej (o 17 zł) wydasz, jeśli w Wydziale Komunikacji będzie prezentował cię pełnomocnik. Natomiast, gdy dla twojego auta będzie trzeba wydać również kartę pojazdu, to dopłacisz dodatkowe 75,50 zł.

Możesz także złożyć wniosek o indywidualne tablice rejestracyjne. Jednak słono za nie zapłacisz – zwiększają one koszt rejestracji samochodu o aż 1000 zł.

 

Informacja

Dnia 4 czerwca 2021 weszły w życie nowe przepisy, które ucieszą nabywców aut z salonu. Zgodnie z nimi dealer samochodowy może dokonać rejestracji samochodu online, jeśli świeżo upieczony właściciel samochodu da mu pełnomocnictwo. Nabywca i tak poniesie koszty związane z opłatami urzędowymi, jednak zaoszczędzi sporo czasu.

 

Najczęstsze problemy podczas rejestracji samochodu

Problemy z rejestracją pojazdu bardzo często wynikają z niedopatrzenia lub z niewiedzy nowych właścicieli. Urzędnik może odmówić przyjęcia niekompletnych lub wzbudzających podejrzenia dokumentów. Do odmowy rejestracji najczęściej dochodzi, gdy:

 • właściciel zapomniał o demontażu starych tablic rejestracyjnych – jeżeli rejestracja samochodu nie odbywa się w tym samym powiecie, w którym został już wcześniej zarejestrowany pojazd, formalności w urzędzie nie będą mogły zostać w tej sytuacji dopełnione
 • nabywca zapomni o pozytywnym wyniku badania technicznego, co uniemożliwi rejestrację auta
 • umowa kupna sprzedaży zostanie sporządzona niestarannie – niekiedy zdarzają się w niej błędy dotyczące numeru rejestracyjnego czy VIN. Bywa również, że nie podpisali jej wszyscy właściciele auta – stanie się tak np. gdy pojazd należał do małżeństwa, a na dokumencie widnieje dane tylko jednego z małżonków
 • nieopłacone podatki – właściciele aut często pojawiają się w urzędzie bez dowodu opłaty cła i akcyzy
 • dane z umowy kupna sprzedaży są inne niż w dokumentach samochodu – może tak stać się wtedy, gdy przed rejestracją auta, samochód został ponownie sprzedany. Należy wtedy przedłożyć urzędnikowi udokumentowaną historię wszystkich transakcji.

Rejestracja samochodu to nic trudnego. Jednak trzeba postarać się, aby jeszcze przed wizytą w urzędzie skrupulatnie skompletować zestaw dokumentów. Nie można zapomnieć ani o ważnym badaniu technicznym, ani o opłatach skarbowych oraz warto jeszcze raz przeanalizować poprawność umowy sprzedaży.

 

Warto wiedzieć

Podobał Ci się artykuł? Chcesz o coś zapytać w komentarzu? Zachęcamy Cię do podzielenia się swoją opinią i komentarzem na dole artykułu. I pamiętaj – zawsze przed zakupem auta, motocykla, a nawet przyczepy – sprawdź historię pojazdu z autoDNA na podstawie numeru VIN. Sprawdzenie VIN to jedna z najważniejszych czynności do wykonania przed decyzją o zakupie używanego pojazdu. Dzięki temu, autoDNA pomaga Ci podjąć świadomą decyzję.

Summary
Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu
Article Name
Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu
Description
Jeżeli właśnie kupiłeś wymarzone auto, to czeka cię rejestracja samochodu. Podpowiadamy, jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji pojazdu.
Author
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo