autoDNA sprawdza
Dopłaty do samochodów elektrycznych

Dopłaty do samochodów elektrycznych – zasady, wnioski, wysokość dofinansowania

Dodano 5 lipca 2021 przez

Aktualizacja 12.07.2021r.

Polska ma wielkie plany i ambicje w zakresie elektromobilności. Aby zwiększyć liczbę pojazdów elektrycznych na drogach, rząd oferuje kilka rodzajów pomocy finansowej. Te programy motywacyjne dotyczą zarówno instalacji do ładowania, jak i samych aut elektrycznych.

 

Dla kogo dopłaty do samochodów elektrycznych?

Na dopłaty do samochodów elektrycznych w Polsce mogą liczyć zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Wszystko zależy od rodzaju programu dofinansowania.

Przykładowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował nowe dotacje do zakupu samochodów elektrycznych na lata 2021-2026. Chodzi o program „Mój Elektryk”, który będzie skierowany do szerokiej grupy beneficjentów. Zaliczają się do nich zwykli obywatele, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

W 2020 r. wdrożono trzy programy pilotażowe, których zadaniem było wsparcie rozwoju elektromobilności.

 • Zielony samochód – dofinansowanie zakupu aut elektrycznych osobowych (M1) dla każdego obywatela w Polsce.
 • eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) dla przedsiębiorców.
 • Koliber – taxi dobre dla klimatu – mogli skorzystać mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą przewóz ludzi.

12.07.2021r. rusza nowy program dopłat do samochodów elektrycznych:

 • Mój Elektryk – dofinansowanie do zakupu samochodu w 100% elektrycznego dla osób fizycznych, w późniejszym czasie dla firm.

 

Kiedy trzeba złożyć wniosek o przyznanie dopłaty?

Pierwsza tura dotacji do aut elektrycznych wymagała wiele cierpliwości i czasu poświęcanego dla batalii z przepisami. W styczniu 2021 roku NFOŚiGW zapewniało, że nowe programy dopłat zostaną uruchomione po zakończeniu uzgodnień z Komisją Europejską w sprawie tego, jak ma wyglądać proces wsparcia tych, którzy chcą zakupu elektryków.

Ważna jest także kwestia wsparcia do budowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych oraz tankowania wodoru. Ostatecznie umowy zawarte w ramach poprzednich dofinansowań mogły być podpisywane do 30 czerwca 2021 roku, dlatego nowy nabór wniosków nastąpi w lipcu 2021 roku.

 

Wysokość dofinansowania zakupu samochodu elektrycznego

Wysokość dopłat do zakupu samochodu elektrycznego zależy oczywiście od programu. W 2020 roku w sumie przeznaczono kwotę blisko 150 mln zł na realizację trzech rodzajów wniosków w Polsce. W pozostałych programach można otrzymać od 15% do 50% dotacji dla kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym określono również sumy, które nie mogą zostać przekroczone.

 • Program Koliber: intensywność dla dotacji 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 25 tys. zł. Intensywność dopłat dla pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.
 • Program Evan: intensywność dofinansowania 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł na zakup/leasing pojazdów elektrycznych (nie jest wliczany koszt nabycia punktu ładowania) lub do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 000 zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW.
 • Program Zielony Samochód: intensywność dopłat 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ceny nabycia), nie więcej niż 18 750 zł. Koszt zakupu auta elektrycznego nie może przekroczyć 125 000 zł.
 • Program Mój Elektryk: zniesiono intensywność dopłat, która wynosiła 15% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie obejmuje zakup oraz najem pojazdów.

 

Jakie auta są objęte programem?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polsce dofinansowuje przedsięwzięcia, które polegają na zakupie lub leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii:

 • M1 – pojazdy, które mają nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy;
 • M2 – pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 5 ton, które mają więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy;
 • M3 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 5 ton z uwzględnieniem warunków pojazdów kategorii M2;
 • N1 – pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony;
 • L1e – motorowery dwukołowe;
 • L2e – motorowery trójkołowe;
 • L3e – motocykle dwukołowe bez bocznego wózka;
 • L4e – motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem;
 • L5e – motocykle trójkołowe;
 • L6e – czterokołowce lekkie;
 • L7e – czterokołowce.

Wymienione wyżej pojazdy elektryczne mogą liczyć na dopłaty tylko wtedy, gdy do napędu będą wykorzystywały wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Niektóre wersje obejmują również energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w aucie ogniwach paliwowych.

 

Wsparcie dla firm i osób fizycznych

W ramach szerszego nacisku na elektromobilność i samochody elektryczne, polski rząd za pośrednictwem NFOŚiGW postanowił wesprzeć właścicieli samochodów osobowych, dostawczych i taksówek. Wsparcie naboru wniosków uwzględnia nie tylko przedsiębiorców, ale i osób prywatnych.

Wszystko zależy od rodzaju programu, aczkolwiek niezależnie od tego, kogo ma on dotyczyć, oprócz finansowych dopłat, przynosi również inne korzyści. Przykładowo kierowcy samochodów elektrycznych w Polsce, którzy zarejestrują się w EV Klub Polska, będą do 18 października 2021 roku zwolnieni z automatycznego śledzenia i zbierania danych dotyczących przejazdu autostradami AmberOne A1 i A4 Katowice-Kraków. To kolejny krok, który ma zachęcić do stawiania na tzw. zielony transport.

Poniżej znajdziesz wyszczególnione najważniejsze, które co roku ogłaszają nabór i umożliwiają składanie wniosków na dotacje dla pojazdów elektrycznych.

 

Program „Mój Elektryk”

Czas obowiązywania programu: 12.07.2021 – 30.09.2025 lub do wyczerpania środków.

Ilość środków przeznaczonych na ten program: 500 mln zł.

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, które zobowiązują się nie wykorzystywać pojazdu w ramach działalności gospodarczej (nie wprowadzać go do ewidencji środków trwałych) przez okres 2 lat. Kupujący może nabyć tylko 1 samochód podczas trwania tej edycji programu.

Z tego programu w pierwszej kolejności mogą skorzystać osoby fizyczne, które dostaną dofinansowanie 18750 zł. Kupujący, który posiada Kartę Dużej Rodziny, dostanie dofinansowanie aż do 27000 zł. Dla osób fizycznych nie posiadających Karty Dużej Rodziny dopłata do samochodu będzie możliwa, jeżeli jego wartość nie przekroczy 225 tyś zł (brutto z podatkiem VAT). Limit ten nie dotyczy osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Dotacje będą obowiązywały jedynie podczas zakupu w 100% samochodu elektrycznego, który jest fabrycznie nowy i nie był jeszcze rejestrowany w kraju.

Kupujący będzie zobowiązany do oznaczenia samochodu specjalną naklejką z logo NFOŚiGW i utrzymania jej na pojeździe przez cały okres obowiązywania umowy. Naklejkę należy wyprodukować na koszt własny.

Wnioski można składać na stronie NFOŚiGW.

 

Program „Zielony Samochód”

Celem tego rozwiązania jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć służących obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie. Umożliwione to zostaje w ramach wsparcia zakupu aut o napędzie wyłącznie elektrycznym, które będą wykorzystywane do celów prywatnych.

Zakupiony pojazd musi być fabrycznie nowy, czyli przed zakupem nie mógł być zarejestrowany. Oferta dotacji „Zielony Samochód” nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców i działalności rolniczej.

 

Program „Koliber”

W ramach tego programu można zakupić nowe auta elektryczne z kategorii M1, które będą wykorzystywane w zeroemisyjnym przewozie osób. Beneficjentem może być mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca.

Program „Koliber” przewiduje dwie możliwość wsparcia. Pierwsza dotyczy zakupu lub leasingu nowych pojazdów elektrycznych do przewozu pasażerów, które wykorzystują do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Druga forma skupia się na zakupie oraz montażu punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

 

Program „eVAN”

Program „eVAN” dotyczy dopłaty zakupu elektrycznego samochodu dostawczego kategorii N1.

Uprawnieni do skorzystania z niego są przedsiębiorcy, którzy przymierzają się do:

 • zakupu lub leasingu nowych pojazdów elektrycznych, które wykorzystują wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,
 • zakupu punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

W przypadku nabycia nowego pojazdu zasilanego elektrycznie kwota dotacji może sięgać nawet 70 000 zł.

Warto na bieżąco śledzić ministerialne formy wsparcia i przyczyniać się do rozwoju elektromobilności w Polsce.

Summary
Dopłaty do samochodów elektrycznych - zasady, wnioski, wysokość dofinansowania
Article Name
Dopłaty do samochodów elektrycznych - zasady, wnioski, wysokość dofinansowania
Description
Aby zwiększyć liczbę pojazdów elektrycznych na drogach, rząd oferuje kilka rodzajów pomocy w postaci dopłat do samochodów elektrycznych.
Author
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *