Aktualności

Jak wygląda rejestracja pojazdu w Polsce?

Dodano 12 sierpnia 2011 przez

Aktualizacja: Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Infrastruktury planują w ciągu 2019 roku wprowadzać szereg zmian. Wśród nich są między innymi:

 • likwidacja karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na szybę
 • możliwość zarejestrowania samochodu online
 • możliwość zachowania starych tablic rejestracyjnych przez nowego właściciela

Warto zaznaczyć, że planowane zmiany przełożą się na konkretne oszczędności dla kierowców, którzy do tej pory musieli wydać około 180 złotych na zarejestrowanie samochodu kupionego w Polsce.

 

Procedura rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy różni się od rejestracji (przerejestrowania) pojazdu, który był wcześniej już zarejestrowany w Polsce.

Co istotne – ta druga jest zdecydowanie prostsza. Z autoDNA prześledzisz ją krok po kroku.

W przypadku samochodu, który posiada polskie tablice w Wydziale Komunikacji musisz przedstawić następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek (który jest dostępny na miejscu w urzędzie),
 • dokument potwierdzający nabycie pojazdu, a więc fakturę lub opłaconą wcześniej w urzędzie skarbowym umowę kupna-sprzedaży,
 • dowód rejestracyjny auta,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób prowadzących taką działalność),
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON (w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym),
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę – za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (potrzebny tylko do wglądu).

W sytuacji, gdy z dowodu rejestracyjnego wynika, że minął już termin obowiązkowego badania technicznego, potrzebne będzie także zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o pozytywnym wyniku takiego badania. Pamiętaj, że nie są już potrzebne żadne znaczki skarbowe. Od początku 2007 r. wszelkie opłaty za czynności urzędowe uiścisz gotówką w kasie urzędu lub możesz wpłacić na konto.

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w urzędzie na dowód rejestracyjny.

W przypadku pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym Urzędzie, przed złożeniem zamówienia w PWPW na nowy dowód rejestracyjny, tutejszy Urząd występuje o pisemne potwierdzenie danych w poprzednim organie rejestrującym pojazd.

Summary
Jak wygląda rejestracja pojazdu w Polsce?
Article Name
Jak wygląda rejestracja pojazdu w Polsce?
Description
Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Infrastruktury planują w ciągu 2019 roku wprowadzać szereg zmian. Wśród nich są między innymi: likwidacja karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na szybę możliwość zarejestrowania samochodu online możliwość zachowania starych tablic rejestracyjnych przez nowego właściciela Warto zaznaczyć, że planowane zmiany przełożą się na konkretne oszczędności dla kierowców, którzy do tej pory musieli wydać około 180 złotych na zarejestrowanie samochodu kupionego w Polsce.
Author
Publisher Name
autodna.pl
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *