Co nowego w autoDNA

Od soboty 25 maja penalizacja kręcenia liczników – za co będzie można być ukaranym i kiedy?

Dodano 23 maja 2019 przez

W nocy z 24 na 25 maja wchodzi w życie bardzo ważna nowelizacja Kodeksu karnego. Od tego momentu będzie grozić nawet 5 lat pozbawienia za zmianę wskazania licznika w samochodzie. W związku z tymi przepisami narasta wiele wątpliwości i pytań. Pytacie się nas w szczególności o to jak będzie wyglądała odpowiedzialność i za co konkretnie będą nas ścigać „organy”. W związku z tym postanowiliśmy zapytać profesjonalistę – na pytania które do nas spłynęły odpowiada mecenas Piotr Tosik z kancelarii Primo Lege Ossowski Tosik Kuniewski spółka komandytowa, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

Branża motoryzacyjna szacuje, że nawet 65% pojazdów oferowanych do sprzedaży jako używane może mieć „przekręcony licznik”. Nowy przepis Kodeksu karnego (art. 306a)  wprowadza nowe przestępstwo polegające na zmianie wskazań drogomierza, ingerencji w prawidłowość pomiaru oraz zlecenia dokonania zmiany wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość pomiaru innej osobie.

 

Jaki jest cel tych rozwiązań prawnych?

Zmiany zmierzają do wyeliminowania z obrotu gospodarczego podmiotów czerpiących korzyści majątkowe z procederu polegającego na zmianie wskazań drogomierzy w pojazdach. Do tej pory było tak, że za przekręcenie licznika można było oczywiście odpowiadać, ale głównym problemem były warsztaty w biały dzień oferujące usługi kręcenia licznika np. pod nazwą „korekta licznika”, czy „weryfikacja przebiegu pojazdu”. Wcześniej tego typu usługami obrosły drogi na ścianie zachodniej będące kanałami transportu pojazdów używanych do Polski, teraz takie oferty przeniosły się do internetu (wystarczy wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarkę), ale problem jak najbardziej pozostał. W starym stanie prawnym ściganie takich osób jest bardzo trudne, ponieważ nie popełniają oni przestępstwa, a jedynie mogą świadczyć pomocnictwo w przestępstwie oszustwa. Ale żeby oni za to odpowiadali trzeba im wykazać, że wiedzieli jakie konkretnie oszustwo miałoby nastąpić – kto byłby sprawcą i kto pokrzywdzonym (nabywcą takiego pojazdu). To jest niewykonalne.

 

Panie Mecenasie, możemy więc po prostu wyjaśnić co od 25 maja będzie karane i co się zmienia?

Aktualnie samo działanie polegające na zmianie wskazań drogomierza nie jest przestępstwem. Dopiero podjęcie tego działania dla wprowadzenia nabywcy pojazdu w błąd co do jego rzeczywistego stanu technicznego i prowadzące do sprzedania pojazdu za wyższą cenę, niż zostałby sprzedany przy wyższym wskazaniu licznika, wypełnia znamiona przestępstwa oszustwa.

Natomiast nowe przepisy, obowiązujące od 25 maja wprowadzają karalność trzech rodzajów czynów:

  • zmiana wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego,
  • ingerencja w prawidłowość pomiaru drogomierza pojazdu mechanicznego,
  • zlecenie innej osobie zmiany wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencji w prawidłowość pomiaru takiego drogomierza.

Do podlegania odpowiedzialności karnej wystarczać będzie więc dokonanie któregoś z tych czynów. Nie ma tu dodatkowych znamion odpowiedzialności takich jak wprowadzenie w błąd czy pokrzywdzenie nabywcy pojazdu. Odpowiedzialność uregulowana jest więc znacznie szerzej. Dlaczego? Bo po prostu wymaga tego stopień patologii jaką obrósł polski rynek. Zresztą takie przepisy obowiązują też w innych krajach.

 

No dobrze, a co jeżeli okaże się że posiadamy pojazd który ma przekręcony licznik? Będziemy karani?

Absolutnie nie. Sam fakt posiadania pojazdu z przekręconym licznikiem i jeżdżenia nim nie będzie podstawą do odpowiedzialności. Podstawą będzie dopiero fakt taki że dowiemy się o tym i nie poinformujemy o tym nabywcy pojazdu i sprzedamy mu pojazd z taką cenę ile on byłby warty z tym zawyżonym przebiegiem. Ale tu podstawa odpowiedzialności jest ta sama, co do tej pory, czyli przestępstwo oszustwa (art. 286 Kodeksu karnego). Zmiana od 25 maja jest taka, że karana jest czynność przekręcenia licznika.

 

Ale czy fakt przekręconego licznika trzeba gdzieś zgłosić?

Też nie ma takiego obowiązku. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego każdy ma „społeczny obowiązek” poinformowania o przestępstwie, więc to już kwestia sumienia, czy poinformujemy organy ścigania czy nie.

 

Tylko że licznik nie przekręcił się sam, a ktoś nam samochód z takim przekręconym licznikiem sprzedał i na tym zarobił

No więc tu możemy zgłosić dwa przestępstwa – pierwsze to sama czynność przekręcenia licznika, pod warunkiem że nastąpiła po 25 maja (prawo nie działa wstecz) i to jest ta nowość. Drugie to oszustwo. Czasami sprawca będzie ten sam, czyli sprzedawca pojazdu. Pytanie czy chcemy ścigać faktycznego sprawcę przekręcenia licznika i czy mamy na to czas i determinację. Klienta który kupił auto z przekręconym licznikiem interesuje przede wszystkim to żeby zaspokoić swój interes, a więc pociągnąć do odpowiedzialności sprzedawcę. Więc może powiadomić o przestępstwie oszustwa – tak samo zresztą jak do tej pory.

Jeżeli chodzi o uprawnienia o charakterze cywilnoprawnym osób, które nabyły pojazd, w którym dokonano modyfikacji wskazań drogomierza, nowelizacja nie wprowadza istotnych zmian. Nadal w takiej sytuacji przysługiwać będą przede wszystkim roszczenia oparte o przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

 

Odpowiedzialność odpowiedzialnością, ale zakładając że zostajemy z tym autem z przekręconym licznikiem, to co dalej?

Po pierwsze – w żadnym wypadku nie „kręcimy” licznika do prawidłowej wysokości, bo sami popełniamy przestępstwo.

Po drugie, osoba, która nabyła pojazd z zafałszowaniem przebiegu będzie miała możliwość dokonać dalszej sprzedaży takiego pojazdu, ale istotne w tym przypadku będzie rzetelne poinformowanie nabywcy o tym fakcie i odpowiednie obniżenie ceny z tego tytułu.

 

Jakie jeszcze przepisy wchodzą w życie?

Omawiany przepis karny który wchodzi od 25 maja i to tylko jedna strona medalu.

Od 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie zmiana w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, dotycząca regulacji związanej z wymianą liczników. Nowelizacja co do zasady zabrania wymiany drogomierza. Jedynymi sytuacjami dopuszczającymi taką wymianę będzie uszkodzenie drogomierza uniemożliwiające jego dalsze poprawne działanie lub konieczność wymiany elementu pojazdu, a wraz z nim drogomierza, w przypadku, gdy drogomierz jest konstrukcyjnie nierozerwalnie związany z wymienianym elementem, a wymiana tego niesprawnego elementu bez wymiany drogomierza jest technicznie niemożliwa. Po takiej wymianie konieczne będzie stawienie się w stacji kontroli pojazdów w terminie 14 dni w celu zgłoszenia faktu wymiany drogomierza, sprawdzenia czy on działa prawidłowo i odnotowania takiej zmiany w CEP. Tak, fakt zmiany licznika z datą zmiany będzie odnotowywany w Centralnej Ewidencji Pojazdów i będzie tam „widoczny”. Jeszcze raz podkreślam – nie ustawiamy przy tej okazji licznika do żadnej wysokości (bo to zabronione), licznik mierzy kilometry od zera, a po prostu jest o tym informacja z datą wymiany ogólnie dostępna i to spełnia swoją funkcję.

Drugą bardzo ważną nowelizacją, która wejdzie od 1 stycznia 2020 będzie to, że Policja i inne służby dokonujące kontroli drogowej będą mogły spisać stan licznika w trakcie kontroli i dane to zostaną przekazane do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a co za tym idzie będą ujawnione na stronie historiapojazdu.gov.pl. Trudniej więc będzie przekręcić licznik tu w kraju, bo informacja o stanie przebiegu będzie w większej ilości źródeł.

 

Czy widzi Pan jakieś zagrożenia dla kierowców związane z przepisami?

Jak to zawsze jest w przypadku nowych przepisów, muszą być jakieś skutki uboczne. Ustawodawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. Ciekawym wątkiem jest zmiana rozmiaru kół pojazdu. Jak wiadomo, może ona wpływać na sposób pomiaru drogomierza, ponieważ po prostu wpływa na ilość obrotu osi, co może prowadzić do „ingerencji w sposób pomiaru”, a więc tego co jest objęte przepisem karnym. Zdarzają się historie że np. taksówkarze montują mniejsze opony, żeby zawyżyć wynik taksometru. Tutaj oczywiście oni też popełniali i popełniają przestępstwo oszustwa, ale może to być też zakwalifikowane jako ingerencja w sposób pomiaru licznika w pojeździe. Natomiast duży problem pojawi się co w sytuacji, kiedy ktoś ze względów „estetycznych” zmieni koła np. na większe? To też jest ingerencja w sposób pomiaru i zmniejszanie przebiegu. Czy będzie to karane? Tego jeszcze nie wiadomo. Czas pokaże jak podchodzić do tego będą organy ścigania.

Summary
Od soboty 25 maja penalizacja kręcenia liczników – za co będzie można być ukaranym i kiedy?
Article Name
Od soboty 25 maja penalizacja kręcenia liczników – za co będzie można być ukaranym i kiedy?
Description
W nocy z 24 na 25 maja wchodzi w życie bardzo ważna nowelizacja Kodeksu karnego. Od tego momentu będzie grozić nawet 5 lat pozbawienia za zmianę wskazania licznika w samochodzie. W związku z tymi przepisami narasta wiele wątpliwości i pytań. Pytacie się nas w szczególności o to jak będzie wyglądała odpowiedzialność i za co konkretnie będą nas ścigać „organy”. W związku z tym postanowiliśmy zapytać profesjonalistę – na pytania które do nas spłynęły odpowiada mecenas Piotr Tosik z kancelarii Primo Lege Ossowski Tosik Kuniewski spółka komandytowa, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.
Author
Publisher Name
autodna.com
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *