autoDNA radzi

Słownik pojęć

Dodano 12 sierpnia 2011 przez

Gubisz się w gąszczu pojęć związanych z motoryzacją? autoDNA pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na pytania i rozwieje znaczenia skrótów, które do tej pory były dla Ciebie obce.

Poniżej prezentujemy opis wybranych skrótów związanych z rozwiązaniami technicznymi i wyposażeniem pojazdów.

Czytaj więcej

autoDNA radzi

Jak wygląda rejestracja pojazdu w Polsce?

Dodano przez

Aktualizacja: Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Infrastruktury planują w ciągu 2019 roku wprowadzać szereg zmian. Wśród nich są między innymi:

 • likwidacja karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na szybę
 • możliwość zarejestrowania samochodu online
 • możliwość zachowania starych tablic rejestracyjnych przez nowego właściciela

Warto zaznaczyć, że planowane zmiany przełożą się na konkretne oszczędności dla kierowców, którzy do tej pory musieli wydać około 180 złotych na zarejestrowanie samochodu kupionego w Polsce.

Procedura rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy różni się od rejestracji (przerejestrowania) pojazdu, który był wcześniej już zarejestrowany w Polsce.

Co istotne – ta druga jest zdecydowanie prostsza. Z autoDNA prześledzisz ją krok po kroku.

Czytaj więcej

autoDNA radzi

Jak wygląda rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy? (aktualizacja: 2019)

Dodano przez

Aktualizacja 2019 rok:

 1. W 2016 roku została zniesiona opłata recyklingowa. Nie trzeba jej już opłacać.
 2. W 2015 roku zniesiono obowiązek składania wniosku VAT-25, a w efekcie również uiszczania opłaty skarbowej. Wyjątek: sprowadzenie pojazdu, którego nabycie stanowi WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). W tym przypadku przedsiębiorca musi zgłosić ten fakt poprzez formularz VAT-23 (VAT-25 nie jest już wystawiany).

 

Sprowadziłeś samochód z zagranicy? Pamiętaj, że jego rejestracja wygląda nieco inaczej, niż tego zakupionego w Polsce i posiadającego polskie tablice rejestracyjne. Z autoDNA prześledzisz dokładnie procedurę krok po kroku.

Niezbędne są następujące dokumenty:

 1. wniosek o zarejestrowanie pojazdu (formularz znajdziesz na stronie autoDNA w zakładce „Poradnik kupującego” – „Jakie dokumenty są Ci potrzebne?”).
  Formularz otrzymasz także w siedzibie urzędu,
 2. dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, rachunek, faktura VAT, umowa zamiany, darowizny, dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 3. dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający rejestrację (wyrejestrowanie) pojazdu za granicą,
 4. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 5. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z uprawnionej stacji kontroli pojazdów lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
 6. potwierdzenie opłaty za tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeżeli nie została wydana) oraz naklejkę kontrolną na szybę,
 7. dowód uiszczenia opłaty za wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju, czyli tzw. opłaty ekologicznej (na dowodzie wpłaty musi znaleźć się numer nadwozia VIN samochodu). Czytaj więcej
autoDNA radzi

Czym różni się zaliczka od zadatku? (aktualizacja: 2019)

Dodano przez

Informacje ogólne

 1. Wysokość zaliczki / zadatku nie może odpowiadać 100 procentom ceny zakupu samochodu.
 2. O tym, czy mamy do czynienia z zadatkiem czy z zaliczką, decyduje umowa.
 3. Brak odpowiedniego określenia w umowie sprawia, że wpłata części kwoty stanowi zadatek.
 4. Zaliczka

 5. Zaliczka jest częścią ceny za zakup pojazdu. Nie jest formą zabezpieczenia umowy.
 6. Zadatek

 7. Celem zadatku jest rekompensata za niewywiązanie się z postanowień umowy.
 8. Zadatek należy oddać, jeśli umowa została rozwiązana albo jeżeli umowa została niewykonana z powodu okoliczności:
 • za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności
 • za które odpowiedzialność ponoszą obie strony

Czytaj więcej

autoDNA radzi

Co warto wiedzieć kupując pojazd? (aktualizacja: 2019)

Dodano przez

Pierwszy właściciel czy „pierwszy właściciel”?

Zanim podpiszesz umowę kupna-sprzedaży, dowiedz się, co ma na myśli sprzedawca, który w ogłoszeniu użył frazy „pierwszy właściciel”. Czy to naprawdę pierwsza i jedyna osoba, która używała ten samochód po wyjeździe z salonu, czy raczej jest ona pierwszym posiadaczem pojazdu na terenie Polski.

Czytaj więcej