autoDNA radzi

Polisa OC – 10 pytań, na które powinieneś znać odpowiedź

Dodano 19 lipca 2016 przez

W 2015 roku, według danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, polisa OC wykupiona została dla 18,73 mln pojazdów. Większość kierowców ma jednak raczej mgliste pojęcie o warunkach, na jakich zawierane jest ubezpieczenie OC. Tymczasem, jak to zwykle bywa w kwestii ubezpieczeń, diabeł tkwi w szczegółach.

Aby po wystąpieniu zdarzenia drogowego powodującego odpowiedzialność odszkodowawczą nie być zaskoczonym, warto poznać odpowiedzi na kilka pytań związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Zwłaszcza, jeżeli często jeździmy cudzym autem lub za granicę.

Gdzie w prawie napisano, że polisa OC jest obowiązkowa?

Stosowne zapisy znajdują się w art. 4 i art. 23 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oto ich treść:

Art. 4. Ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”;

Art. 23. 1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

W ustawie tej zapisano zresztą wszystkie informacje, które powinni znać posiadacze polis OC, dlatego każdemu polecamy jej lekturę. Nie jest to niestety zadanie łatwe, ustawa liczy bowiem przeszło 80 stron.

Czy polisa OC jest taka sama we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych?

Tak, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach polisy OC jest taki sam, bez względu na to, w którym towarzystwie kupiliśmy polisę OC.

Dlaczego polisa OC u jednego ubezpieczyciela kosztuje mniej, a u drugiego więcej?

Składka ubezpieczeniowa skalkulowana jest w oparciu o matematyczne modele, które pozwalają obliczyć prawdopodobieństwo tego, że właściciel pojazdu mechanicznego spowoduje wypadek. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swój model i to pierwsza przyczyna różnic w wysokościach składki. Drugi powód to polityka biznesowa towarzystw. Niektóre wyciągają rękę do młodych kierowców, oferując im składki tańsze niż u konkurencji, pomimo z reguły wyższego ryzyka spowodowania wypadku. Inne do OC dokładają atrakcyjne bonusy takie jak BLS, czyli Bezpośrednia Likwidacja Szkód czy pakiet assistance, które także w ostatecznym rozrachunku wpływają na wysokość składki. BLS to usługa polegająca na tym, że w razie wystąpienia zdarzenia, poszkodowany zwraca się z roszczeniem do swojego ubezpieczyciela, a nie ubezpieczyciela sprawcy szkody, co bardzo ułatwia załatwienie wszystkich spraw. „Nasz” ubezpieczyciel traktuje nas raczej jak klienta, a nie uciążliwego petenta.

Czy polisa OC chroni mnie przed odpowiedzialnością za wszystkie zdarzenia na drodze?

Polisa OC chroni nas od odpowiedzialności, ale tylko za zdecydowaną większość zdarzeń, które spowodujemy kierując autem. Jeżeli doprowadzimy do zanieczyszczenia środowiska np. uszkadzając pojazd wiozący chemikalia lub do utraty gotówki, papierów wartościowych, dokumentów czy biżuterii, a nawet zbioru znaczków, to nasz ubezpieczyciel nie pokryje roszczeń odszkodowawczych w tym zakresie. Tak samo polisa OC nie ochroni nas, jeżeli prowadzimy pojazd po spożyciu lub pod wpływem alkoholu, środków odurzających, a także jeżeli uciekniemy z miejsca wypadku.

Czy polisa OC działa poza granicami Polski?

Polisa OC działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także państw sygnatariuszy tzw. Porozumienia Wielostronnego, czyli umowy zawartej między biurami narodowymi państw UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz państw stowarzyszonych. Zasięg obowiązywania polisy OC możemy rozszerzyć o kilkanaście kolejnych państw kupując tzw. Zieloną Kartę.

Nie zauważyłem, że polisa OC straciła ważność. Co mi grozi?

Jeżeli polisa OC jest nieważna, właściciel pojazdu musi liczyć się z poważnymi karami finansowymi, których wysokość powiązana jest z minimalną płacą w danym roku kalendarzowym. W 2016 jeżeli spóźnimy się z opłaceniem składki:

  • do 3 dni, wysokość kary wyniesie 740 zł,
  • od 3 do 14 dni – 1850 zł,
  • powyżej 14 dni – 3700 zł.

Jeszcze bardziej kosztowne będzie zapominalstwo, jeżeli jesteśmy posiadaczami auta ciężarowego, bowiem kary wynoszą odpowiednio 1110 zł, 2780 zł oraz 5550 zł. Warto więc regulować składki ubezpieczeniowe w terminie!

Czy polisa OC przechodzi na nowego właściciela pojazdu?

Kupując auto przejmujemy także obowiązki z nim związane, a więc polisę OC oraz np. assistance. Ma to swoje dobre strony, bo od momentu wejścia w posiadanie pojazdu jesteśmy ubezpieczeni. Jest jednak jeden haczyk – jeżeli poprzedni właściciel zalegał z opłaceniem składek, to należności uregulować musimy my.

Pamiętajmy, że polisa OC, którą przejęliśmy kupując auto, nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Po zakupie samochodu powinniśmy także powiadomić ubezpieczyciela o tym fakcie. Może się zdarzyć, że w wyniku ponownej kalkulacji składki otrzymamy lepsze warunki finansowe, niż miał poprzedni właściciel pojazdu.

Czy polisa OC działa, mimo tego, że nie opłaciłem jednej z rat składkowych?

Polisa OC kupowana jest na 12 miesięcy, więc nieopłacenie drugiej czy kolejnej raty nie powoduje utraty ochrony ubezpieczeniowej. Narażamy się jednak na karne odsetki, które na pewno będzie chciał naliczyć nam za zwłokę ubezpieczyciel.

Czy polisa OC jest obowiązkowa, skoro nie używam mojego auta?

W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2015 roku figurowało 2,37 mln samochodów, które mają OC, a nie mają przeglądu. Dzieje się tak m.in. dlatego, że dla każdego zarejestrowanego pojazdu, bez względu na to czy jest sprawny czy nie, polisa OC jest obowiązkowa. Nie ma także znaczenia, czy auta używamy, czy nie. Jeżeli nie chcemy opłacać ubezpieczenia OC mamy dwa wyjścia – wyrejestrować lub zezłomować samochód.

Czy to prawda, że polisa OC to zmartwienie tylko właściciela auta, a nie kierowcy?

Jeżeli prowadzimy auto, które nie posiada ważnej polisy OC, za wyrządzone szkody poniesiemy odpowiedzialność do spółki z właścicielem pojazdu. Pożyczając samochód pamiętajmy więc poprosić o dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Jak widać, polisa OC chociaż jest pewnie najbardziej powszechnym z ubezpieczeń, może zaskoczyć niektórych swoją konstrukcją i pewnymi rozwiązaniami. Warto więc śledzić zmiany w przepisach dotyczących OC oraz uważnie czytać inne umowy ubezpieczeń, które podpisujemy np. AC czy assistance, bo towarzystwa ubezpieczeniowe mają w zasadzie dowolność w ich kształtowaniu.

Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *