autoDNA radzi
zielone tablice rejestracyjne

Tablice dealerskie, czyli zielone tablice rejestracyjne. Dla kogo?

22 czerwca 2021

Od 11 lipca 2019 roku prawo nakazuje, by samochody sprzedawane w sprzedaży detalicznej w salonach i komisach, które nie mają jeszcze stałych tablic rejestracyjnych, miały tablice dealerskie czyli tzw. zielone tablice rejestracyjne. Te tymczasowe tablice dają duże przywileje i umożliwiają przeprowadzanie jazd próbnych po polskich drogach niezarejestrowanymi autami.

 

Co oznaczają i komu przysługują tablice dealerskie?

Tablice dealerskie wprowadzono, aby dać dealerom, producentom samochodów i ośrodkom badawczym możliwość wykonywania jazd testowych. Przepisy, które obowiązują od 11 lipca 2019 roku, jasno określają zasady nowej formy profesjonalnej rejestracji pojazdu, który znajduje się np. w salonie lub komisie samochodowym.

Dzięki tej zasadzie dealerzy nie muszą rejestrować każdego auta osobno. Przy rejestracji otrzymują jedne zielone tablice rejestracyjne oraz blankiet dowodów rejestracyjnych, w którym muszą zapisać niezbędne informacje.

W celu odbycia jazdy próbnej przymocowuje się tablicę do danego pojazdu oraz wypełnia jeden blankiet. Kiedy inne auto ma wyjechać na drogę, tablice się przewiesza i uzupełnia nowy dowód rejestracyjny.

Jak wyglądają zielone tablice dealerskie?

Profesjonalne tablice rejestracyjne aut dla dealerów mają zielone litery i cyfry na białym tle. Składają się na nie kolejno:

 • litera, która wskazuje na województwo,
 • dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 informującej o powiecie,
 • pięć znaków w tym stała litera P, która jest wyróżnikiem tablicy przeznaczonej do profesjonalnej rejestracji pojazdów.

Jak je zdobyć i ile kosztują zielone tablice rejestracyjne?

Aby zdobyć tablice profesjonalne do samochodów, należy zgłosić się do wydziału komunikacji. Tam trzeba złożyć odpowiedni wniosek wraz z dowodem opłat oraz właściwym oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym.

Decyzje o profesjonalnej rejestracji pojazdów wydawane są przez starostę i kosztują 100 zł. Należy zapłacić dodatkowo m.in. za:

 • blankiet dowodu rejestracyjnego – 10 zł (ważny przez 30 dni lub w przypadku jednostek badawczych przez 6 miesięcy)
 • komplet tablic samochodowych – 80 zł
 • znak legalizacyjny na tablice profesjonalne – 12,50 zł.

Szczegółowe informacje związane z zielonymi tablicami właściciele pojazdów mogą uzyskać bezpośrednio w starostwie powiatowym.

Jakie korzyści wynikają z użytkowania tablic dealerskich w Polsce?

Zielone tablice rejestracyjne dają duże przywileje sprzedawcom nowych aut, producentom pojazdów oraz ośrodkom badawczym. Przede wszystkim pozwalają na przeprowadzenie jazdy próbnej, co jest ważne dla właścicieli komisów i salonów, gdzie są oferowane nowe auta. Dzięki nim można także zaoszczędzić na kosztach utrzymania aut testowych, czyli opłatach rejestracji oraz ubezpieczenia.

Poza tym formalnie zostaje spełniony obowiązek rejestracyjny. Dlatego samochód może poruszać się po drodze z profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi, ale w rzeczywistości uchodzi za nigdy niezarejestrowany i nie figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Jakie są kolory tablic rejestracyjnych używane w Polsce?

Obecnie samochody mogą różnić się tablicą rejestracyjną. I nie chodzi tu tylko o profesjonalne tablice dealerskie, ale o ich wymiany np. na tablice:

 • zwykłe – białe tło i czarna czcionka (obowiązują od 2000 roku)
 • dawne – czarne tło i biała czcionka (obowiązywały do 2000 roku)
 • tymczasowe (wydawane są na okres od złożenia wniosku o rejestrację do wydania standardowych tablic) – białe tło i czerwona czcionka
 • zabytkowe (dla samochodów, których wiek przekroczy 25 lat) – żółte tło i czarna czcionka
 • dla aut elektrycznych i pojazdów zeroemisyjnych – zielone tło i czarna czcionka
 • rządowe (dyplomatyczne) – granatowe tło i białe napisy.

Warto pamiętać, że auta bez tablic nie mogą poruszać się w ruchu drogowym. Dlatego po nabyciu samochodu należy niezwłocznie udać się do odpowiednich instytucji i dopełnić niezbędne formalności. Tylko zarejestrowany pojazd może być użytkowany.

Summary
Tablice dealerskie. Dla kogo?
Article Name
Tablice dealerskie. Dla kogo?
Description
Tablice dealerskie od 11 lipca 2019 roku powinny być założone w samochodach sprzedawanych w sprzedaży detalicznej w salonach i komisach.
Author
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.