Tag Archives: Czym się różni

autoDNA radzi

Czym różni się zaliczka od zadatku? (aktualizacja: 2019)

Dodano 12 sierpnia 2011 przez

Informacje ogólne

  1. Wysokość zaliczki / zadatku nie może odpowiadać 100 procentom ceny zakupu samochodu.
  2. O tym, czy mamy do czynienia z zadatkiem czy z zaliczką, decyduje umowa.
  3. Brak odpowiedniego określenia w umowie sprawia, że wpłata części kwoty stanowi zadatek.
  4. Zaliczka

  5. Zaliczka jest częścią ceny za zakup pojazdu. Nie jest formą zabezpieczenia umowy.
  6. Zadatek

  7. Celem zadatku jest rekompensata za niewywiązanie się z postanowień umowy.
  8. Zadatek należy oddać, jeśli umowa została rozwiązana albo jeżeli umowa została niewykonana z powodu okoliczności:
  • za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności
  • za które odpowiedzialność ponoszą obie strony

Czytaj więcej