autoDNA radzi
umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

1 sierpnia 2022

Wszyscy lubimy dostawać prezenty – i dopóki chodzi o niewielkie przedmioty, wszystko jest w porządku. Kiedy jednak mowa o większych podarunkach takich jak choćby samochód, warto zadbać o formalności, aby ustrzec się kontroli z Urzędu Skarbowego. Konieczne będzie spisanie umowy darowizny samochodu.

 

Co to jest umowa darowizny samochodu?

 

Najkrócej rzecz ujmując, darowizna to po prostu prezent. Może dotyczyć zarówno pojazdu, jak i większej ilości gotówki, nieruchomości, prawa własności określonego przedmiotu. Z prawnego punktu widzenia darowizna samochodu oznacza przeniesienie praw majątkowych na inną osobę. Tę właśnie czynność opisuje umowa darowizny samochodu.

Po co zawiera się taką umowę? Z kilku względów. Chodzi m.in. o: oficjalne przekazanie prawa własności pojazdu, a tym samym prawa do dysponowania nim, ustalenie kwestii podatkowych (zwłaszcza w sytuacji, kiedy od darowizny nie trzeba płacić podatku), zabezpieczenie przed odpowiedzialnością, np. w sytuacji gdyby doszło do szkody z udziałem przekazanego pojazdu.

Darowizna samochodu może zostać potwierdzona notarialnie, jak wskazuje Kodeks Cywilny – akt darowizny samochodu nie jest jednak niezbędny. Zamiast niego wystarczy sporządzenie umowy darowizny.

Czy wiesz, że...

nie każdą darowiznę trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego i nie od każdej należy zapłacić podatek?

 

Kwestie te zależą między innymi od grupy podatkowej (wynikającej ze stosunku pomiędzy zbywcą i nabywcą), tego, ile wynosi kwota wolna od podatku oraz samej wartości pojazdu.

Więcej na ten temat dowiesz się z naszego poradnika nt. darowizny samochodu.

 

Jak prawidłowo sporządzić umowę darowizny samochodu?

 

W jaki sposób – formalnie – dokonać darowizny samochodu? Jak sporządzić oświadczenie darczyńcy oraz oświadczenie obdarowanego? Warto uważnie spisać umowę darowizny, bo w pewnych przypadkach pomoże to uniknąć konieczności zapłacenia podatku.

Skuteczna umowa darowizny samochodu wymaga uwzględnienia następujących elementów:

  • dane darczyńcy
  • dane obdarowanego
  • przedmiot darowizny i wartość samochodu
  • oświadczenie darczyńcy
  • oświadczenie przyjmującego
  • stopień pokrewieństwa pomiędzy stronami

Oprócz powyższych, uwzględnić należy oczywiście datę zawarcia umowy o darowaniu samochodu oraz podpisy obu stron.

 

Dane stron na potrzeby umowy darowizny samochodu

Sporządzanie umowy darowizny samochodu warto rozpocząć od tytułu oraz informacji na temat daty i miejsca jej zawarcia. W przypadku każdej ze stron należy spisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego, a także numer NIP lub PESEL oraz datę urodzenia (wszystkie te informacje będą potrzebne przy zgłaszaniu umowy w Urzędzie Skarbowym).

 

Przedmiot umowy – dane pojazdu

Sporządzając informację o podarowaniu pojazdu, warto mieć przy sobie dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Po pierwsze, można znaleźć w nich wszystkie przydatne do zawarcia w umowie informacje. Po drugie, należy przekazać je razem z samochodem – będą niezbędne do przerejestrowania auta (jeśli obecny właściciel przekazujący pojazd nie zarejestrował go, konieczna będzie także poprzednia umowa kupna).

Informacje na temat samochodu, jakie należy zamieścić w umowie, to przede wszystkim marka oraz model, rok produkcji, pojemność silnika, numer VIN, nr rejestracyjny, a także przebieg. Konieczne jest również określenie wartości przedmiotu darowizny.

 

Oświadczenia (niezbędne m.in. dla wyznaczenia, ile wynosi podatek)

Oświadczenie darczyńcy musi zawierać informację o tym, że przysługują mu pełne prawa majątkowe do przekazywanego samochodu. Darczyńca oświadcza także, że przekazuje pojazd obdarowanemu, obdarowany zaś poświadcza, że darowiznę tę przyjmuje. To najprostsza sytuacja, w której jedna osoba przekazuje cały samochód na rzecz jednej osoby. Jak wygląda to w innych przypadkach, o tym za chwilę.

Bardzo istotnym elementem, decydującym częściowo o tym, cze będzie trzeba płacić podatek czy nie, jest informacja o stopniu pokrewieństwa. Darowizna przekazywana od najbliższej rodziny zwolniona jest od podatku. W przypadku dalszej rodziny oraz osób niespokrewnionych trzeba będzie zapłacić podatek – o ile wartość pojazdu przekroczy próg zwolnienia (tzw. kwota wolna od podatku).

 

Darowizna samochodu – przypadek współwłaścicieli

W najbardziej typowym założeniu darowizna samochodu ma miejsce pomiędzy dwiema osobami, spośród których jedna jest wyłącznym zbywcą, a druga wyłącznym nabywcą pojazdu. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje nieco bardziej złożone – np. gdy samochód ma współwłaścicieli. W takim przypadku do sporządzenia umowy darowizny samochodu konieczna jest zgoda oraz podpisy wszystkich posiadaczy praw do niego.

Analogicznie w przypadku, kiedy pojazd przekazywany jest więcej niż jednej osobie – np. rodzeństwu bądź małżonkom. Dane oraz oświadczenia wszystkich obdarowanych muszą znaleźć się w umowie.

 

Darowizna części samochodu

Możliwe i sporadycznie praktykowane jest także przekazanie części praw majątkowych do pojazdu. Robi się to np. po to, by dopisać współwłaściciela samochodu do ubezpieczenia OC i uwzględnić go przy wyliczaniu okresu bezszkodowej jazdy. Inaczej mówiąc, chodzi o to, by jak najszybciej młodemu kierowcy „zaczęły naliczać się zniżki” i aby nie przeżył on szoku wtedy, kiedy przyjdzie mu już samodzielnie opłacić pierwszą składkę.

Dopisanie współwłaściciela również wymaga sporządzenia umowy darowizny samochodu i zasadniczo nie różni się istotnie od poprzednich przypadków.

 

Zwróć uwagę

Ważne jest przede wszystkim wskazanie, że przedmiotem darowizny nie jest cały pojazd, a jakaś część własności pojazdu – niekoniecznie musi to być 50%.

 

 

Gdzie należy zgłosić wypełnioną umowę?

 

Wypełnioną umowę darowizny zgłasza się do właściwego Urzędu Skarbowego zależnie od swojego miejsca zamieszkania – jeżeli nie było sporządzonego aktu notarialnego, a wartość samochodu przekracza kwotę zwolnienia.

W celu złożenia zeznania można udać się osobiście do urzędu, można też wysłać odpowiednie dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zdecydowanie najszybsze i najwygodniejsze będzie jednak skorzystanie z Portalu Podatkowego i wypełnienie odpowiedniego formularza – SD-Z2 lub SD-3 – przez internet.

 

W jakim terminie należy zgłosić umowę darowizny samochodu?

 

W przypadku I i II grupy podatkowej zgłoszenie darowizny w Urzędzie Skarbowym powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy – o ile wartość przedmiotu darowizny przekracza kwotę zwolnienia. Wykorzystuje się w tym celu formularz SD-Z2.

W przypadku darowizny w III grupie zgłoszenia darowizny do Urzędu Skarbowego należy dokonać w ciągu 1 miesiąca. Służy do tego formularz SD-3.

Sporządzenie umowy i jej zgłoszenie w urzędzie to tylko część obowiązków, jakie wynikają z darowizny pojazdu. Należy pamiętać również o takich kwestiach jak: podatek od darowizny, jeśli się należy, a także przerejestrowanie samochodu oraz zajęcie się ubezpieczeniem OC samochodu przekazanego (zgłoszeniem do ubezpieczyciela nowego właściciela).

 

Warto wiedzieć

Zainteresował Cię ten artykuł? Sprawdź także produkty oferowane przez autoDNA – wiodącego dostawcę raportów historii pojazdu w Europie i USA. Sprawdzenie VIN może pomóc Ci ustrzec się przed dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem auta z nieznaną przeszłością. Serwis dostępny jest 24/7 przez cały rok. Sprawdź VIN korzystając z Internetu i posiadając numer nadwozia (VIN) pojazdu, który chcesz sprawdzić.

 

Summary
Umowa darowizny samochodu – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć
Article Name
Umowa darowizny samochodu – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć
Description
W przypadku otrzymania w prezencie, np. auta, warto zadbać o formalności, by ustrzec się kontroli z US. Konieczne będzie spisanie umowy darowizny samochodu.
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo