autoDNA sprawdza
wypadek_komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny a naprawa samochodu

12 grudnia 2022

Głównym problemem zarówno sprawcy wypadku komunikacyjnego, jak i poszkodowanego, jest naprawa samochodu. Wiele osób zastanawia się, co przysługuje poszkodowanemu — czy sprawca wypadku zawsze ponosi odpowiedzialność? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, gdyż każdorazowo mając wypadek komunikacyjny są indywidualnie badane okoliczności i od ustaleń zależy dalsze postępowanie.

 

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie, które ma miejsce w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczył co najmniej jeden pojazd z napędem silnikowym bądź też bez. W wypadku komunikacyjnym uczestnicy ponoszą uszczerbek na zdrowiu — w zależności od sytuacji może on być trwały, bądź tymczasowy. Co ważne — wypadek komunikacyjny może nie tylko dotyczyć sytuacji, w której występują szkody osobowe. Podczas wypadku komunikacyjnego mogą także wystąpić szkody na mieniu. Dokładnie ta sama dotyczy osób poszkodowanych w wypadku drogowym — może to być zarówno kierowca, jak i jego pasażerowie, ale też rowerzysta czy pieszy. Wśród najczęstszych wypadków komunikacyjnych można wyróżnić:

 • zderzenie boczne,
 • zderzenie tylne,
 • zderzenie czołowe.

 

 

Najczęstsze przyczyny wypadków komunikacyjnych

W wypadkach drogowych rocznie poszkodowanych są dziesiątki tysięcy ofiar, a dodatkowo tysiące ponoszą śmierć. Policyjne statystyki potwierdzają, że główną przyczyną występowania wypadków drogowych jest niewłaściwe zachowanie kierowców. Służby drogowe na pierwszym miejscu stawiają brawurę i przecenienie własnych umiejętności. Do wypadku drogowego równie często dochodzi w sytuacji, gdy kierujący wymusza pierwszeństwo przejazdu. Wypadek komunikacyjny to również najczęstsze następstwo niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze.

Wypadki drogowe występują w następstwie nie tylko tak niebezpiecznych zachowań, ale też tych mniej groźnych. Wśród najczęstszych przyczyn, które doprowadzają do wypadku, znajdują się również niewłaściwe zachowanie kierowcy pojazdu w stosunku do pieszego bądź rowerzysty. Do pozostałych czynników mających wpływ na wystąpienie wypadku komunikacyjnego można zaliczyć:

 • nieprawidłowe wyprzedzanie,
 • jazda po niewłaściwej stronie drogi,
 • niezachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy pojazdami.

 

Co może dostać poszkodowany po wypadku komunikacyjnym?

W przypadku wystąpienia wypadku komunikacyjnego osoba poszkodowana może uzyskać od sprawcy zdarzenia odszkodowanie. Tego typu świadczenie jest zarezerwowane wyłącznie do osób poszkodowanych. Warto jednak pamiętać, że zdarzają się wypadki drogowe, w których uczestnicy zdarzenia ponoszą śmierć. W takiej sytuacji, jeśli jesteś rodziną zmarłego, możesz ubiegać się o zadośćuczynienie. Uzyskane w takiej sytuacji środki pieniężne mają na celu pokrycie poniesionych przez bliskich ofiary szkód emocjonalnych i psychicznych.

 

Informacja

Warto pamiętać, że wysokość wypłaty odszkodowania jest uzależniona od wielu czynników. Jako poszkodowany musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.

 

Najlepiej czynności te przeprowadzić jak najszybciej, jednak szkodę możesz zgłosić nawet do 20 lat, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia drogowego i ostatniego kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym w tej sprawie. W sytuacji, gdy sprawca wypadku komunikacyjnego nie ma wykupionej polisy OC, odszkodowanie za wypadek drogowy może wypłacić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wówczas warto udać się do dowolnego zakładu ubezpieczeń i tam złożyć odpowiedni wniosek. Instytucja ta pokrywa straty poniesione w związku z likwidacją szkody również w sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wysokość uzyskanego odszkodowania jest uzależniona od:

 • uszczerbku na zdrowiu,
 • strat materialnych,
 • następstw wypadku, np. w zakresie zdolności do pracy czy wystąpienia niepełnosprawności,
 • czasu leczenia,
 • ewentualnego procesu z ubezpieczycielem.

 

Naprawa auta po wypadku

W sytuacji wystąpienia szkód w wypadku komunikacyjnym poszkodowany ma prawo ubiegać się o likwidację szkody z OC sprawcy. W zależności od sytuacji poszkodowany może dokonać naprawy auta nie tylko z OC, ale też przeprowadzić ją w ASO. Warto o tym pamiętać, gdyż towarzystwo ubezpieczeniowe nie może nic narzucić poszkodowanemu — to on decyduje, w jaki sposób auto zostanie naprawione. Co powinien wiedzieć poszkodowany?

 

 

Z OC sprawcy

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo uzyskać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń sprawcy na usunięcie powstałych szkód.  Poza usunięciem szkód poszkodowany może skorzystać z możliwości holowania rozbitego samochodu, ale też w sytuacji, gdy auto nie nadaje się do użytku, do przydzielenia samochodu zastępczego na czas naprawy własnego pojazdu. Najważniejsze jest jednak wybranie sposobu rozliczenia szkody – poszkodowany musi wybierać pomiędzy wariantem warsztatowym bądź kosztorysowym. Każdy ze wspomnianych ma swoje plusy i minusy. W przypadku wariantu warsztatowego następuje rozliczenie bezgotówkowe – towarzystwo ubezpieczeniowe rozlicza się z miejscem, w którym auto zostało naprawione. Co ważne, kierowca może zdecydować się na przeprowadzenie naprawy nie tylko we wskazanym przez ubezpieczyciela warsztacie, ale też w autoryzowanej stacji obsługi (ASO).

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku wariantu kosztorysowego – wówczas rozliczenie odbywa się gotówkowo. W takiej sytuacji poszkodowany otrzymuje odszkodowanie w formie pieniędzy i samodzielnie organizuje naprawę auta.

 

W ASO

Zdecydowanie się przez kierowcę na naprawę samochodu w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) jest zalecane w przypadku pojazdów, które nie są starsze niż 10 lat. Ważne, by przeprowadzona naprawa nie doprowadziła do wzrostu wartości samochodu. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane w przypadku aut objętych gwarancją – wówczas naprawa spowodowana wypadkiem komunikacyjnym nie prowadzi do utraty gwarancji. Wśród głównych zalet naprawy auta w ASO można wyróżnić:

 • bezkosztowa realizacja,
 • wymiana opinii o naprawie między fachowcami, a ubezpieczycielem,
 • sporządzenie kosztorysu naprawy przez serwis,
 • pewność zastosowania oryginalnych części,
 • prace są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów,
 • brak utraty napraw gwarancyjnych.

 

Informacja

Decydując się na naprawę samochodu w ASO, poszkodowany nie musi tak naprawdę nic robić. Wystarczy, że odstawi samochód do wybranego punktu, a całą resztą zajmą się specjaliści i zakład ubezpieczeń.

 

Kiedy można otrzymać odmowę wypłacenia odszkodowania?

Zdarzają się sytuacje, w których towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania. Oczywiście takie sytuacje muszą być odpowiednio uzasadnione. Najczęściej przyczyną jest złamanie zasad określonych w OWU, z którymi ubezpieczony powinien dokładnie się zapoznać. Wśród najczęstszych przyczyn odmowy wypłaty odszkodowania znajdują się:

 • niska wartość szkody – w umowie ubezpieczenia może znaleźć się zapis o wysokości szkody, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. W sytuacji, gdy franszyza integralna jest określana na wysokość 500 zł, to w momencie, gdy szkoda jest wyceniana na 400 zł, towarzystwo nie wypłaca odszkodowania,
 • kwota odszkodowania przewyższa wysokość sum gwarancyjnych – wysokości sum gwarancyjnych są najczęściej bardzo wysokie, jednak zdarzają się sytuacje, w których jest ona wyższa. Rzadko ma to miejsce – może to być w sytuacji, gdy wypadek drogowy dotyczy np. kolizji z autobusem, w którym poszkodowani są wszyscy pasażerowie. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wyłącznie do sumy gwarancyjnej,
 • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających – warto wiedzieć, że w takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu w kolizji, jednak następnie domaga się od sprawcy zdarzenia zwrotu wspomnianych środków,
 • ucieczka z miejsca zdarzenia – jeśli sprawca wypadku spowodował szkodę i opuścił miejsce zdarzenia to oczywiście poszkodowani otrzymają odszkodowanie, jednak ubezpieczyciel wystąpi do sprawy o zwrot wypłaconego świadczenia,
 • umyślne spowodowanie szkody,
 • brak ważnego badania technicznego – w tym przypadku znaczenie ma również to, czy stan samochodu miał wpływ na wystąpienie szkody,
 • brak wyposażenia auta w zadeklarowane zabezpieczenia przeciw kradzieżowe.

 

Raport Historii Pojazdu w autoDNA

Wypadki komunikacyjne mogą przydarzyć się nawet najlepszemu kierowcy. Ważne, by sprawca wypadku zachował się adekwatnie do sytuacji — wezwał służby ratunkowe i zdecydował się na udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Jego zachowanie jest też oceniane przez ubezpieczyciela przed wydaniem decyzji o wypłacie odszkodowania. Dość częstym zachowaniem właścicieli samochodów poszkodowanych w wypadku drogowym jest sprzedaż auta po usunięciu usterek. W zależności od sposobu naprawy szkód auto może być sprzedawane w równie dobrym stanie. Aby jednak mieć pewność, że wybrany samochód nie kryje przed kupującym żadnych niespodzianek, powinien on sprawdzić VIN. Dzięki autoDNA kierowcy zainteresowani kupnem auta mogą sprawdzić historię pojazdu. W tym celu wystarczy tylko podać numer VIN, by uzyskać pełne informacje nie tylko o przebiegu samochodu i odbytych serwisowaniach, ale też kolizjach drogowych, w których auto brało udział. Dzięki raportowi przyszły właściciel samochodu może podjąć właściwą decyzję i zyskać pewność, że nabywa auto, o jakim marzył. Pamiętaj – sprawdź VIN pojazdu przed zakupem.

 

Summary
Wypadek komunikacyjny a naprawa samochodu
Article Name
Wypadek komunikacyjny a naprawa samochodu
Description
Każdorazowo mając wypadek komunikacyjny są indywidualnie badane okoliczności i od ustaleń zależy dalsze postępowanie. Dowiedz się więcej
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo