autoDNA radzi
zakup saochodu

Zakup samochodu? Sprawdź podstawowe pojęcia z którymi możesz się zetknąć

14 kwietnia 2015

Wymiana i zakup samochodu to ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Dlatego warto się do niego odpowiednio przygotować, by był on jedynie źródłem dobrych wspomnień i radości. Przed przystąpieniem do działania sugerujemy zapoznać się z podstawowymi pojęciami związanymi ze zmianą samochodu.

 

Finansowanie zakupu samochodu

Często stan naszych finansów nie pozwala na zakup auta dopasowanego do naszych potrzeb. Rynek usług finansowych ma dla nas w takiej sytuacji kilka propozycji, m.in. kredyt samochodowy, leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing konsumencki czy kredyt 50/50. Poniżej przedstawiamy podstawowe pojęcia związane z tymi instrumentami finansowymi:

 

Kredyt samochodowy

to instrument finansowy, oferowany przez banki osobom, które chcą nabyć auto, ale nie dysponują całością środków. Podstawowymi parametrami kredytu, które należy porównywać między bankami są prowizja za jego udzielenie oraz wysokość oprocentowania nominalnego, a także dodatkowe, konieczne opłaty (np. za ubezpieczenia).

 

Kredyt 50/50 (lub 40/60, 60/40)

kredyt ten polega na tym, że w dniu zakupu auta płacimy 50% jego ceny, a resztę dopłacamy w ustalonym momencie, np. za rok.

 

Udział własny (wkład własny)

część ceny pojazdu, na którą kredytobiorca zapewnia środki samodzielnie. Coraz częściej posiadanie udziału własnego nie jest konieczne by kupić auto na kredyt, jednak oferty kredytowe dla posiadających środki na wkład własny powinny być korzystniejsze.

 

Leasing operacyjny samochodu

jeden z najpopularniejszych sposobów finansowania zakupu auta dla firm. Samochód pozostaje majątkiem leasingodawcy, a my jako leasingobiorca wliczamy w koszty uzyskania przychodu raty leasingowe i odliczamy VAT na normalnych zasadach. Często umowa leasingu operacyjnego zakłada, że możemy odkupić pojazd po zakończeniu umowy.

 

Leasing konsumencki

oferta leasingowa przeznaczona dla klientów indywidualnych, nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Leasing finansowy samochodu

ten rodzaj leasingu dla firm zakłada, że auto pozostaje w majątku naszym, tj. leasingobiorcy. Do kosztów uzyskania przychodu trafia jedynie część odsetkowa raty leasingowej, a VAT płatny jest z góry wraz z pierwszą ratą leasingową i podlega odliczeniu.

 

Rata leasingowa

stała miesięczna opłata, którą leasingobiorca płaci leasingodawcy za możliwość korzystania z pojazdu.

 

Opłata wstępna (inaczej wpłata początkowa)

w umowie leasingu tak nazywa się udział własny leasingobiorcy.

 

Wartość końcowa (inaczej wartość rezydualna, wartość wykupu)

w umowie leasingu operacyjnego tak nazywamy cenę, za którą leasingobiorca może wykupić auto w momencie zakończenia umowy.

 

Prowizja (opłata manipulacyjna)

jest pobierana przez instytucję finansową za udzielenie kredytu lub podpisanie umowy leasingu.

 

Kupowanie pojazdu

Na poniższe elementy warto zwrócić uwagę, bez względu na to, czy kupujemy pojazd od prywatnego właściciela czy w komisie samochodowym:

 

ASO (autoryzowana stacja obsługi)

warsztat naprawy pojazdów, autoryzowany przez producenta samochodu. Regularne naprawy pojazdu w ASO znajdujące potwierdzenie we wpisach książki serwisowej stanowią zaletę auta.

 

VIN (Vehicle Identification Number)

unikalny numer identyfikacyjny samochodu, nadany mu podczas produkcji, składający się z 17 znaków. Za jego pomocą możemy poznać historię pojazdu (m.in. czy brał udział w wypadku, czy nie jest kradziony) np. za pośrednictwem serwisu autoDNA.pl. Numer VIN znajdujący się na pojeździe nie może nosić śladów ingerencji i powinien być możliwy do odczytania.

 

Badanie techniczne

obowiązkowy przegląd techniczny, który pojazd starszy niż 5 lat przechodzi co roku, a pojazd nowy kolejno przed upływem 3 i 5 lat od rejestracji. Gdy kupujemy samochód powinien mieć on ważne badanie techniczne.

 

Karta pojazdu

dokument zawierający wszystkie dane o pojeździe oraz właścicielu, zarówno obecnym jak i poprzednich. Karta pojazdu została wprowadzona w połowie 1999 roku, a więc każdy pojazd zarejestrowany w Polsce po 1999 roku powinien mieć kartę pojazdu. Sprzedający przekazuje kartę pojazdu kupującemu podczas transakcji, gdyż jest ona potrzebna w procedurze rejestracji auta.

 

Dowód rejestracyjny

dokument wydawany przez wydział komunikacji właścicielowi samochodu podczas procedury rejestracji. Nabywca pojazdu wraz z wnioskiem o rejestrację składa dowód rejestracyjny przekazany przez poprzedniego właściciela.

 

Faktura marża

komis wystawiający taką fakturę opodatkowuje różnicę między ceną, po której kupił pojazd, a ceną, za którą sprzedaje auto nam, czyli klientowi. Na fakturze powinna znaleźć się całkowita kwota, którą płacimy za auto, bez wyszczególnienia VAT oraz dopisek „procedura marży-towary używane”. Jest to rozwiązanie mało korzystne jeśli kupujemy samochód na firmę i mamy prawo do odliczenia VAT – przy fakturze VAT marża odliczenie jest niemożliwe. Kłopoty mogą mieć także osoby fizyczne kupujące pojazd i otrzymujące na niego fakturę VAT marża, jeśli okaże się, że sprzedający nie zapłacił VAT. Obowiązek ten może wtedy spać na końcowego nabywcę.

 

Faktura VAT

dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu będący alternatywą dla umowy.

 

Umowa kupna – sprzedaży pojazdu

dokument potwierdzający zmianę właściciela pojazdu będący alternatywą dla faktury. W umowie powinna widnieć data, szczegółowe dane obu stron, przedmiot umowy (marka, model, pojemność silnika, data pierwszej rejestracji, przebieg, numer rejestracyjny, numer VIN), cena i informacje o sposobie zapłaty.

 

OC (ubezpieczenie OC)

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zabezpiecza nas ono przed roszczeniami w sytuacji, gdy spowodowaliśmy szkodę kierując pojazdem. Podstawowy zakres OC powinien jest taki sam u każdego ubezpieczyciela. Kupując auto powinniśmy ustalić, do kiedy ważna jest polisa, którą wykupiono dla danego pojazdu.

 

Sprowadzanie pojazdu

Jeżeli decydujemy się na zakup pojazdu sprowadzonego z zagranicy narażamy się na dodatkowe formalności i opłaty:

 1. cło – opłata za sprowadzenie do Polski auta spoza UE. Cło standardowo wynosi 10%, ale Unia Europejska z niektórymi krajami podpisała umowy obniżające tę stawkę.
 2. akcyza – opłata związana z importem pojazdu do Polski uzależniona od pojemności silnika:
  • pojemność silnika poniżej, równa 2000 cm3 – akcyza wynosi 3,1%podstawy opodatkowania.
  • pojemność silnika powyżej 2000 cm3 – akcyza wynosi 18,6% podstawy opodatkowania.

Dla aut sprowadzonych z UE podstawą opodatkowania jest wartość samochodu z umowy pomnożona przez kurs waluty, dla samochodów spoza z UE to wartość celna powiększona o cło.

 • opłata recyklingowa – opłata za wprowadzenie na teren kraju pojazdu z zagranicy. Wynosi 500 zł i wpłaca się ją na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej uiszczenie jest konieczne do rejestracji pojazdu sprowadzanego z zagranicy.
 • tłumaczenia przysięgłe – dokumenty związane z kupnem pojazdu zagranicą przed rejestracją muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Po zakupie

Po zakupie pojazdu czekają nas kolejne formalności, m.in. zapłacenie podatku, rejestracja pojazdu a także ewentualne wykupienie dodatkowych ubezpieczeń:

 • PCC 3 – w ciągu 14 dni od zakupu auta nabywca zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Skarbowym druk PCC3 i zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych wynoszący 2% od kwoty transakcji.
 • rejestracja pojazdu – procedura mająca na celu pozyskanie dowodu rejestracyjnego auta z wpisanymi danymi nowego nabywcy. Do wniosku należy dołączyć dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym badaniem technicznym, kartę pojazdu i tablice rejestracyjne. W przypadku aut sprowadzonych z zagranicy konieczne będą także dowody opłacenia cła (dla aut spoza UE), akcyzy, opłaty recyclingowej, VAT (lub zwolnienia z tego podatku) oraz tłumaczenia przysięgłe dokumentów związanych z nabyciem pojazdu.
 • AC (ubezpieczenia AC, autocasco) – dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia nam odszkodowanie w momencie utraty, zniszczenia, uszkodzenia bądź kradzieży pojazdu. To właśnie z tego ubezpieczenia skorzystamy, by naprawić auto, jeżeli to my byliśmy sprawcami kolizji lub wypadku. Zakres AC różni się w zależności od ubezpieczyciela.
 • Assistance (ubezpieczenie assistance) – dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zabezpieczenie pomocy na wypadek problemów z pojazdem np. jego unieruchomienia np. z powodu awarii, rozładowanego akumulatora lub przebicia opony. Zakres assistance różni się w zależności od ubezpieczyciela.
 • NWW (ubezpieczenie NWW) – dobrowolne ubezpieczenie osób podróżujących autem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakres ubezpieczenia NWW różni się w zależności od ubezpieczyciela.
Summary
Zakup samochodu? Sprawdź podstawowe pojęcia z którymi możesz się zetknąć
Article Name
Zakup samochodu? Sprawdź podstawowe pojęcia z którymi możesz się zetknąć
Description
Wymiana i zakup samochodu to ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Przed wymianą sugerujemy zapoznać się z podstawowymi pojęciami, które mogą pomóc.
Author
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.