autoDNA sprawdza
zmiana tablic rejestracyjnych

Zmiana tablic rejestracyjnych w Polsce? Co musisz wiedzieć

22 sierpnia 2022

Zakup nowego dla nas samochodu to nie tylko proces żmudnych poszukiwań, licznych oględzin bez rezultatów i setek kilometrów pokonanych po polskich drogach. To także obowiązek wypełnienia szeregu czynności urzędowych (w myśl ustawy prawo o ruchu drogowym) po zmianie właściciela pojazdu. Przez długie dekady zdążyliśmy przyzwyczaić się, że zmiana tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i dokonania wpisu w karcie pojazdu to norma.

Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego było możliwe, gdy pojazdy posiadające tablice rejestracyjne z naszego powiatu – wówczas nie było przymusu aby zmieniać tablice rejestracyjne. Na początku 2022 roku w życie weszły jednak zmiany, które w wielu przypadkach pozwolą sporo zaoszczędzić – część nowych wytycznych wchodzi w życie 31 stycznia 2022.

 

Tablice rejestracyjne w Polsce do 31 stycznia 2022 roku

W kwestii rejestracji pojazdów polskie prawodawstwo jest zaskakująco stabilne, zmiany pojawiają się rzadko co pozwala utrzymać względny ład w przepisach prawa i trafnie identyfikować numer rejestracyjny pojazdu z konkretnym rejonem kraju. Po definitywnym pożegnaniu czarnych tablic rejestracyjnych pamiętających jeszcze miniony ustrój, przyszła pora na znane do dziś białe tablice – dominują na nich czarne litery i cyfry – wprowadzone w 2000 roku. Początkowo w lewym górnym rogu umieszczono flagę Polski, później zastąpioną unijnym zbiorem gwiazd na niebieskim tle – taki wzór po dziś obowiązuje na terytorium rzeczypospolitej polskiej.

Wedle zasad obowiązujących do 31 stycznia 2022 roku, nowy właściciel pojazdu zobligowany był do jego rejestracji w wydziale komunikacji powiatu odpowiadającego jego miejscu zamieszkania, zasady rejestracji dokładnie ustanowiło ministerstwo infrastruktury. W przypadku pojazdów importowanych (w ogóle nie było mowy o polskich tablicach rejestracyjnych) oczywistym było zaopatrzenie się w polskie tablice rejestracyjne. Dodatkowo urzędnik upoważniony był do wydania nalepki legalizacyjnej (naklejanej w widocznym, centralnym miejscu tablicy), karty pojazdu i oczywiście nowych blankietów dowodów rejestracyjnych z danymi kolejnego właściciela.

Zmiana tablic rejestracyjnych konieczna była również w przypadku rejestracji samochodu czy motocykla zarejestrowanego poprzednio w innym rejonie Polski (na terenie innego powiatu). Nawet z pozoru niewielka różnica w początkowych literach identyfikacji regionalnej wymagała wyrobienia nowych dwóch tablic samochodowych jednorzędowych, co wiązało się rzecz jasna z opłatą ewidencyjną.

Cała procedura rejestracji po zakupie pojazdu, niezmiennie odbywała się na wniosek który wypełnia jego właściciel. Warto dodać, że w ramach przepisów prawo o ruchu drogowym funkcjonowało aż osiem rodzajów tablic rejestracyjnych, każda z grup przekazywała szereg podstawowych informacji o pojeździe, wyróżniając między innymi pojazdy specjalne. W przypadku rejestracji wojskowych wszystkie zaczynają się literą U, następna określa przeznaczenie pojazdu.

 

Rodzaje tablic rejestracyjnych

Warto być przygotowanym na spotkanie na drodze następujących typów tablic:

 • dyplomatyczne
 • tymczasowe
 • tymczasowe badawcze
 • profesjonalne
 • dla pojazdów zabytkowych
 • dla pojazdów rejestrowanych czasowo
 • indywidualne, pozwalające na pewną personalizację
 • zwyczajne

Każdy z wymienionych typów tablic jak wspominaliśmy, przekazuje szereg informacji -zdradzając chociażby przeznaczenie pojazdu. Zasadność grupowania pojazdów poruszających się po naszych drogach potwierdza każda komenda wojewódzka, wykorzystująca podobne dane w swojej pracy. Dlatego tak istotna jest maksymalizacja liczby pojazdów legitymujących się tablicami zgodnymi z obowiązującym wzorem.

Z użyciem tablic zwyczajnych każdy kierowca jak i służby mundurowe będzie w stanie określić rejon z jakiego pochodzi konkretny pojazd. Maksymalnie trzy pierwsze litery są wyróżnikiem miejsca rejestracji. Pierwsza odpowiada za województwo, kolejne maksymalnie dwie litery za powiat. Pojedyncza informuje nas o mieście na prawach powiatu (bądź dzielnicy Warszawy), obecność dwóch liter oznacza powiat ziemski.

W przypadku tablic samochodowych zmniejszonych ograniczono się do stosowania tylko wyróżniku województwa, z uwagi na ograniczoną ilość miejsca – oczywiście stosuje się także nalepkę kontrolną. Co ciekawe zrezygnowano ze stosowania liter B, D, I, O, Z oraz cyfr 0, 8, 1, 2 w symbolu powiatu – wszystko w trosce o skuteczną identyfikację pełnego numeru rejestracyjnego na drodze. W myśl podobnych pobudek równo dwie dekady temu zmianom poddano wygląd liter M oraz W.

Dla pojazdów zabytkowych przewidziano charakterystyczne tablice z żółtym wypełnieniem. Wydanie takich tablic wymaga dużo więcej zachodu od właściciela pojazdu, w zamian dostaje np. bezterminowe badanie techniczne. Pojazd zarejestrowany na zabytkowe tablice otrzymuje także możliwość tylko okresowego opłacania składki ubezpieczenia OC.

W określonych sytuacjach, gdy dostarczona do urzędu dokumentacja jest niepełna, może nastąpić wydanie tablic tymczasowych – właściciel otrzyma dodatkowy termin na dostarczenie dokumentów, lub wyjaśnienie wskazanych niejasności przeszkadzających w przerejestrowaniu samochodu.

Tablice tymczasowe badawcze wydawane są w celu badań homologacyjnych. Informacje o pojazdach poruszających się po Polsce z na pozór nietypowymi numerami rejestracyjnymi cyklicznie pojawiają się w prasie motoryzacyjnej – najczęściej poruszają się na nich wersje prototypowe, odbywające dopiero testy drogowe – mają oczywiście wydany dowód rejestracyjny.

W przypadku tablic indywidualnych jedynym ograniczeniem jest przestrzeń i zakaz używania wulgaryzmów. Tablice wydawane w ten sposób są ciekawym sposobem na wyróżnienie się z tłumu, lub jednym z elementów reklamy firmy. Razem z zestawem tablic właściciel dostaje również nalepki kontrolne, podobnie jak inni kierowcy składający wniosek o rejestrację.

Tablice rejestracyjne w Polsce wydawane konsulatom i ambasadom także skutecznie odróżniają się od tablic zwyczajnych. W ramach ciekawostki dodajmy, że od kierującego takim pojazdem nie można wymagać okazania prawa jazdy.

 

Zmiana tablic rejestracyjnych od 31 stycznia 2022 roku

Rok 2022 przyniósł kierowcom nie tylko nowelizację taryfikatora mandatowego, ale także szereg zmian dotyczących procesu rejestracji pojazdów na terytorium polski. Wedle wcześniej wprowadzanych aktów prawnych, pozostawiono konieczność rejestracji pojazdu (lub zgłoszenia fakty zakupu) w urzędzie w przeciągu 30 dni. Nie zmieniono za to wymogu umieszczenia tablicy rejestracyjnej w widocznym i przeznaczonym ku temu miejscu na pojeździe. Prawdziwa rewolucja pojawiła się w zakresie tablic rejestracyjnych, teraz możemy zatrzymać dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu.

Oczywiście w tej kwestii przepisy skrzętnie regulują kto może po zakupie auta bez przeszkód dalej korzystać ze starych tablic rejestracyjnych. Przypomnijmy, wcześniej niemal każdy zmuszony był do wyrobienia nowych tablic, dowodu rejestracyjnego i przeważnie karty pojazdu – co wiązało się opłatą ewidencyjną płatną w urzędzie.

Obecnie procedura wygląda następująco. Niezależnie od regionalnego oznaczenia tablic udajemy się do wydziału komunikacji razem ze starymi tablicami aby zarejestrować pojazd. Po wypełnieniu standardowego wniosku o rejestrację pojazdu, zawierającym dane nowego właściciela i samego pojazdu odbywa się jego rejestracja na nowego właściciela. To urzędnik na podstawie wytycznych decyduje czy możemy nadal posługiwać się starymi tablicami. Samo przerejestrowanie samochodu w dobrze zorganizowanym urzędzie nie zajmuje nawet godziny.

 

Naklejka na szybie

Razem z wprowadzeniem kilkanaście lat temu nowego wzoru tablic rejestracyjnych o białym tle pojawił się obowiązek stosowania nalepek kontrolnych – musi być naklejona w prawym dolnym rogu szyby od wewnątrz. Dane ze wspomnianej nalepki po prostu dublują tablicę umieszczoną znacznie niżej na zderzaku – miało to ułatwić identyfikację pojazdów w trudnych warunkach atmosferycznych. Przez cały ten okres zmiana nalepki kontrolnej na przedniej szybie wymagała kilkunastu minut mozolnego zdrapywania pozostałości po starej wersji. Od 4 września 2022 roku definitywnie nie będą wydawane już nalepki kontrolne – dotychczas ich koszt to 18.50 złotych.

 

Karta pojazdu

Analogiczne przepisy wchodzące w życie 4 września 2022 roku znoszą obowiązek wydawania karty pojazdu. Przez długie lata karta pojazdu wydawana była w większości przypadków – każda kolejna zmiana właściciela była w niej dokładnie odnotowywana przez urząd rejestrujący pojazd. Kilka tygodni po przerejestrowaniu pojazdu jego właściciel odbierał wypełnioną wypełnioną kartę i nowy dowód rejestracyjny.

Zmiana podyktowana jest ciągłym rozwojem centralnej ewidencji pojazdów – zarówno urzędy, instytucje państwowe i sam właściciel może sprawdzić historię pojazdu wraz z szeregiem szczegółowych danych. Nie ma więc potrzeby dalszego obciążania pracą urzędników i dublowania części danych.

 

Kiedy można zachować stare tablice rejestracyjne?

Na zmianie ustawy zyskały nie tylko urzędy rejestrujące pojazdy, największą rewolucją w systemie jest to, że na wniosek właściciela możliwe jest zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Urzędnik musi jedynie osobiście stwierdzić czy dostarczone tablice pozwalają na odczytanie numerów, spełniają warunki formalne zawarte w ustawie. Dodajmy, że brak rejestracji w Polsce, posiadanie czarnych tablic lub nowszych lecz z flagą Polski zmusza kupujących samochód do wymiany na nowe.

W pozostałych sytuacjach oczywiście nadal istnieje możliwość wymiany tablic na nowe zgodne z naszym miejscem zamieszkania – nie jest to jednak przymus. Mamy teraz możliwość zachowania poprzednich tablic, o ile spełniają wymogi, co ogranicza procedurę rejestracji do wymiany dokumentów (dowód rejestracyjny i karta pojazdu) i wyrobieniu nowej nalepki legalizacyjnej.

 

Które tablice trzeba będzie wymienić?

Zmiany wprowadzone w 2022 roku mają na celu nie tylko pewne oszczędności w budżetach kierowców. Przede wszystkim mają za zadanie uprościć całą procedurę rejestracji i skrócić / rozładować kolejki w wydziałach komunikacji.

Na mocy nowelizacji przepisów obowiązkowej wymianie podlegać będą tylko tablice rejestracyjne:

 • pochodzące z pojazdów które zostały sprowadzone z zagranicy
 • czarne tablice pochodzące ze starego systemu identyfikacji pojazdów
 • białe tablice z polską flagą
 • białe tablice z flagą UE, których stan uniemożliwia ich odczytanie.
Summary
Zmiana tablic rejestracyjnych w Polsce? Co musisz wiedzieć
Article Name
Zmiana tablic rejestracyjnych w Polsce? Co musisz wiedzieć
Description
Przez długie dekady zdążyliśmy przyzwyczaić się, że zmiana tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i dokonania wpisu w karcie pojazdu to norma.
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.