Słownik pojęć AutoCheck

Aukcje pozostałości pojazdów (aukcje, na których sprzedawane są pozostałości pojazdów)

Pojazd został zgłoszony na aukcji jako uszkodzony. Wymiar zniszczeń jest nieznany i pojazd może być, ale nie musi mocno zniszczony.

AutoCheck Score

AutoCheck Score to system oceny pojazdów. Narzędzie pozwalające zrozumieć przeszłość pojazdu łatwo i szybko w oparciu o ocenę punktową. Umożliwia również porównanie punktów dla odpytywanego pojazdu ze średnią punktacją dla pojazdów podobnych, co obniża ryzyko związane z kupnem pojazdu posiadającego ukryte problemy.

CARS (Cash for Clunkers) 2009 samochody (gotówka za złom)

Pojazd zgłoszony przez Administrację Bezpieczeństwa Krajowego Ruchu Drogowego NHTSA) jako „scrapped" czyli zezłomowany w programie CARS (gotówka za złom) program z 2009r. Pojazd nie powinien być dostępny w sprzedaży detalicznej.

DMVs

Departamenty Pojazdów Mechanicznych są to krajowe agencje takie jak Departamenty Pojazdów Mechanicznych i Biuro Pojazdów Mechanicznych. Zajmują się one nadawaniem tytułów pojazdom oraz rejestracją, a także indywidualnymi prawami jazdy dla kierowców.

Dowód przekręcenia licznika.

Przebieg widoczny na liczniku zgłoszony do Departamentu Pojazdów Mechanicznych (DMV) w danym terminie był mniejszy niż przebieg wcześniej zanotowany. Jest to tzw. cofnięcie licznika.

Emisja / inspekcja bezpieczeństwa

Stacja kontroli pojazdów skontrolowała pojazd w celu zmierzenia zawartości zanieczyszczeń w spalinach jakie emituje pojazd do środowiska.

Federalne i lokalne agencje

Autocheck posiada informacje otrzymane od władz rządowych oraz agencji takich jak: Administracja Bezpieczeństwa Krajowego Ruchu Drogowego (National Highway Transportation Safety Administration - NHTSA), Federalnej Agencji Zarządzania w Nagłych Wypadkach (Federal Emergency Management Agency - FEMA). Posiada również informacje otrzymane od lokalnych władz takich jak policja czy oddziały straży pożarnej.

Incydent poważnego uszkodzenia

Pojazd uległ poważnemu uszkodzeniu, które zostało zgłoszone przez niezależne źródło.

Inspekcja bezpieczeństwa

Państwowe biuro bezpieczeństwa przeprowadziło kontrolę pojazdu.

Kanadyjskie odnowienie

Pojazd posiadał zdarzenie odnowienia rejestracji zgłoszone przez Kanadyjski Departament Pojazdów Mechanicznych DMV.

Klasa

Klasa pojazdu grupuje razem podobne modele wśród różnych producentów. Na przykład, "standardowe samochody średniej klasy" zawierają Forda Taurusa i Hondę Accord. Te informacje są publikowane corocznie przez Wiadomości Motoryzacyjne.

Korekta odzysku od Departamentu Pojazdów Mechanicznych DMV

Departament skorygował tytuł, który był wcześniej nadany jako "z odzysku".

Kradzież

Pojazd skradziony od prawnego właściciela.

Lemon

Pojazd odkupiony przez producenta tzw. Lemon. Jeśli po pewnej liczbie prób autoryzowana stacja obsługi(dealear) nie jest stanie usunąć usterki pojazdu, producent ma obowiązek zaopatrzyć konsumenta w nowy pojazd tego samego modelu, jeśli jest dostępny, lub w przeciwnym zaoferować porównywalny pojazd lub zaakceptować zwrot pojazdu od konsumenta i zwrócić konsumentowi cenę nabycia zapłaconą za pojazd pomniejszając o rozsądną kwotę za używanie pojazdu. Prawa odkupienia pojazdu różnią się w wybranych krajach.

Nadany tytuł dotyczący stanu pojazdu.

Słowa lub symbole na oficjalnym tytule pojazdu, nadane/wydane przez krajowy Departament Pojazdów Mechanicznych oznaczają status lub stan pojazdu. Przykłady: pojazd zezłomowany, odzyskany, tzw. Lemon, odbudowany lub zrekonstruowany pojazd; popowodziowy, po gradobiciu lub zniszczony pojazd w ogniu, doszczętnie zniszczone pojazdy; pojazdy ze wskazaniami licznika, które zostały przekręcone lub przekraczają limity, skradzione, opuszczone pojazdy.

Nadany tytuł pojazdu / Teren burzowy

Tytuł rejestracji pojazdu na terenach burzowych jest to informacja dotycząca rejestracji/użytkowania pojazdu na terenach dotkniętych przez burzę. Zdarzenia burzowe, huragany, powodzie i inne naturalne katastrofy mogły dotknąć ten pojazd. Zaleca się sprawdzenie przed zakupem u niezależnego rzeczoznawcy lub w autoryzowanej stacji obsługi.

Nauka jazdy

Pojazd był używany do szkolenia i udoskonalania umiejętności prowadzenia pojazdów.

Nie do odbudowania

Pojazd jest nie do naprawienia.

Nieprawdziwy przebieg

Prawdziwy przebieg pojazdu różni się od przebiegu odczytanego z licznika

Nieudana inspekcja bezpieczeństwa

Pojazd nie przeszedł stanowej inspekcji bezpieczeństwa.

Nieudana inspekcja emisji

Pojazd nie przeszedł stanowej inspekcji emisji spalin.

Niezależna inspekcja / Zaopatrzony w urządzenie przeciwko złodziejom

Pojazd był skontrolowany przez niezależną agencję inną niż krajowy Departament Pojazdów Mechanicznych (DMV) i okazało się, że jest zaopatrzony w urządzenie przeciwko złodziejom.

Niezależna inspekcja

Pojazd był skontrolowany przez niezależną agencję inną niż krajowy Departament Pojazdów Mechanicznych DMV.

Nieznany odczyt licznika

Odczyt licznika w pojeździe jest nieznany.

Non profit

Pojazd użytkowany przez agencję non-profit.

Odbudowany / pojazd nadający się do odbudowy

Pojazd pochodzi odzysku, został odnowiony z nowych lub używanych części. Właściciel lub rozbudowujący zmuszeni są do złożenia oświadczenia jakie naprawy lub modyfikacje przeszedł pojazd. Złożenie oświadczenia w celu otrzymania tytułu przebudowanego/odbudowanego przez DMV jest konieczne. Pojazdy z tym tytułem również muszą przejść inspekcję bezpieczeństwa przed dopuszczeniem do ruchu.

Odczyt licznika / przebiegu pojazdu z niezależnego źródła

Odczyt licznika / przebiegu pojazdu został wykonany przez niezależne źródło.

Odkupienie pojazdu przez producenta

Producent ponownie odkupił pojazd.

Odnotowane wypadki

Ekspert otrzymuje informację o zgłoszeniu wypadku lub zniszczenia z kilku źródeł. Czasami więcej niż jedno źródło zgłasza to samo zdarzenie, które może mieć te same daty, numery sprawy lub nawet lokalizację. Pozostałe zgłoszone zdarzenia nie mają daty zgłoszenia; te są zawarte na górze raportu i mogą pojawić się w jakimkolwiek punkcie historii pojazdu. AutoCheck nadaje numer wypadku lub zdarzenia tak, aby raport mógł pokazać jedno lub więcej zgłoszonych zdarzeń, wypadku lub szkody dla tego samego zdarzenia. Nie wszystkie wypadki lub szkody są zgłaszane do AutoCheck. Zaleca się sprawdzenie raportu pojazdu przed zakupem u niezależnego rzeczoznawcy lub w autoryzowanej stacji obsługi.

Odzyskany

Wierzyciele lub leasingodawcy doprowadzili do skonfiskowania pojazdu za nie dokonanie płatności pożyczki lub dzierżawy/raty leasingowej.

Opuszczony

Jakikolwiek pojazd (samochód, przyczepa lub naczepa podlegające rejestracji), zgubiony, skradziony, opuszczony lub w inny sposób nieodebrany, który zostały pozostawiony na drodze publicznej, własności publicznej lub gdzie indziej w obrębie kraju, włączając w to prywatną własność.

Po generalnym remoncie

Pojazd po naprawie lub renowacji.

Podejrzane mile

Stan lub inni upoważnieni urzędnicy zidentyfikowali niezgodność stanu licznika lub inne incydenty.

Podmioty aukcyjne

AutoCheck otrzymuje informacje z aukcji samochodowych firm, które działają jako „oczyszczalnie pojazdów" i pomagają sprzedać pojazd detalicznym dilerom, ciężarówki, które najlepiej się sprzedają na ich magazynach. Pojazd, który występuje w jednej lub kilku aukcjach po prostu jest przenoszony z jednego rynku na drugi i niekoniecznie odzwierciedla całkowity stan pojazdu.

Pojazd użytkowany przez służby miejskie

Pojazd był używany lub był własnością federalną albo należał do krajowej lub lokalnej rządowej agencji.

Pojazd wykluczony / zwolniony

Większość stanów na terenie USA wymaga zgłaszania stanów licznika. Pojazdy zwolnione z tego prawa są w przypadku spełnienia poniższych warunków:

  • Całkowita waga pojazdu przekracza 16 000 funtów (ok. 8 000 kg)
  • Pojazd jest starszy niż 10 lat
  • Pojazd nie jest samo-napędzany
  • Posiada tytuł nadany przez producenta

Pojazd importowany z Kanady do Stanów Zjednoczonych

Import pojazdu z Kanady do USA.

Pojazd niezgodny

Pojazd nie spełnia rządowych wymogów takich jak standardy bezpieczeństwa i środowiska.

Pojazd odzyskany po kradzieży

Pojazd był wcześniej zgłoszony jako skradziony i został odzyskany.

Pojazd przebudowany(Rebodied)

Przebudowany pojazd to taki, który został zmontowany przy użyciu nowego nadwozia lub nowego głównego komponentu, który musi być identyczny z nadwoziem lub główną częścią używaną jako oryginalną. Przebudowany pojazd może nie być przebudowanym lub złomowanym pojazdem oraz nie może pochodzić z odzysku. Pojazdy z takim tytułem nie kwalifikują się do ochrony skupu AutoCheck.

Pojazd u dilera w magazynie / składzie

Pojazd jest lub był w inwentarzu dilera.

Pojazd użytkowany przez rząd

Pojazd użytkowany przez rząd USA.

Pojazd użytkowany przez władze lokalne

Pojazd był używany przez lokalną agencję rządową.

Pojazd zaoferowany na aukcji jako wykluczony

W większości stanów prawo wymaga zgłaszania przebiegu dla samochodów młodszych niż 10 lat. Pojazdy starsze niż 10 lat są zazwyczaj zwolnione z tego obowiązku.

Pojazd zaoferowany na aukcji z przekręconym licznikiem

Podmiot aukcyjny aut zgłosił możliwość „przekręcenia" licznika. To oznacza, że manipulowano przy liczniku lub odpowiednio go dopasowano.

Pojazd zaoferowany na aukcji z zepsutym licznikiem

Podmiot aukcyjny aut zgłosił, że licznik nie działa właściwie lub nie odmierza dokładnie przebiegu.

Pojazd zaoferowany na aukcji jako odkupiony przez producenta (tzw. Lemon)

Podmiot aukcyjny aut zgłosił, że producent wykupił pojazd w celu utrzymania zadowolenia klienta. W przypadku dokonywania kolejnych napraw nie dających rezultatów, pojazd zostaje odkupiony przez producenta. Producenci na terenie USA prowadzą tego typu programy w celu utrzymywania satysfakcji klienta

Pojazd zaoferowany na aukcji jako odzyskany

Podmiot aukcyjny zgłosił fakt odzyskania przez dzierżawcę lub właściciela pojazdu.

Pojazd zaoferowany na aukcji jako pojazd flotowy (firmowy) / wydzierżawiony

Podmiot aukcyjny aut zgłosił że pojazd jest flotowy (firmowy) lub w dzierżawie. Flotowe (firmowe) pojazdy lub pojazdy wydzierżawione są zwykle w dobrym stanie. Firmy posiadają wytyczne co do użytkowania/serwisowania pojazdów firmowych. Pojazd używany przez firmę dla organu wykonawczego jest przykładem pojazdu firmowego.

Pojazd zaoferowany na aukcji jako pojazd użytkowany przez służby miejskie

Podmiot aukcyjny aut zgłosił, że federalna, państwowa, lokalna lub rządowa agencja wcześniej użytkowała ten pojazd.

Pojazd zaoferowany na aukcji jako pojazd z przekroczoną skalą przebiegu

To powszechnie się zdarza przy pojazdach, które mają 5-cyfrowe drogomierze i przekroczyły 99,999 mil.

Pojazd zaoferowany na aukcji jako pojazd z szarego rynku

Podmiot aukcyjny aut zgłosił, że pojazd był wyprodukowany w innym kraju i może nie spełniać amerykańskich standardów bezpieczeństwa lub emisji.

Pojazd zaoferowany na aukcji z naprawionym/wymienionym licznikiem

Podmiot aukcyjny aut zgłosił naprawę/wymianę licznika.

Pojazd zaoferowany na aukcji z nieprawdziwym przebiegiem

Podmiot aukcyjny aut zgłosił, że prawdziwy przebieg pojazdu jest inny niż wskazuje licznik.

Pojazd zaoferowany na aukcji o niewiadomym przebiegu

Podmiot aukcyjny zgłosił, że aktualny przebieg pojazdu jest nieznany.

Pojazd zaoferowany na aukcji z przekroczeniem mechanicznych limitów

Podmiot aukcyjny aut zgłosił, że prawdziwy przebieg jest tak duży, że licznik nie zezwala na jego zapisanie. Informacja pojawia się w pojazdach, które posiadają 5- cyfrowy licznik, który przekroczył 99,999 mil.

Pojazd zaoferowany na aukcji ze zniszczeniem powodziowym

Pojazd brał udział w powodzi lub ucierpiał podczas zniszczenia wodą.

Pojazd zaoferowany na aukcji z poważnym zniszczeniem

Podmiot aukcyjny zgłosił poważne zniszczenie pojazdu.

Pojazd zaoferowany na aukcji ze zniszczoną ramą

Podmiot aukcyjny aut zgłosił, że pojazd posiada zniszczenie ramy. Uszkodzenie może osłabić strukturę pojazdu.

Pojazd zatytułowany lub zarejestrowany do firmy ubezpieczeniowej

Pojazd był zatytułowany lub zarejestrowany przez firmę ubezpieczeniową.

Pozytywny wynik inspekcji bezpieczeństwa

Pojazd przeszedł stanową inspekcję bezpieczeństwa.

Pozytywny wynik inspekcji emisji

Pojazd przeszedł stanową inspekcję emisji.

Pożyczka / Zastaw

Pojazd zastawiony, może podlegać prawu zatrzymania lub sprzedaży pojazdu na rzecz przyszłych zobowiązań poprzedniego lub aktualnego właściciela. Zwykle pojazd jest zastawiony z powodu kredytu lub za niezapłacone rachunki za naprawę na rzecz pojazdu. Sprawdź przed zakupem czy pojazd nie posiada zastawu.

Problem z przebiegiem pojazdu

Pojazd posiada problemy związane z odczytem licznika. Odczyty licznika mogą zawierać niezgodności takie jak: nieprawdziwy przebieg, zepsuty licznik, przekraczające mechaniczne limity, niezgodność przebiegu lub podejrzany przebieg.

Przekroczenie mechanicznego limitu licznika

Prawdziwy przebieg jest większy niż licznik jest w stanie odnotować.

Przeniesienie własności

Przeniesienie prawa własności lub udziału od jednej osoby lub jednostki na kolejną.

Recykling

Pojazd został zgłoszony jako zezłomowany lub główne komponenty zostały odzyskane z niego w ramach recyklingu.

Rejestracja / Odnowienie

Pojazd przeszedł odnowienie rejestracji zgłoszone przez krajowy Departament Pojazdów Mechanicznych (DMV)

Rozbieżność przebiegu

Jest to błąd w obecnym lub wcześniejszym odczycie licznika.

Rząd federalny

Pojazd używany przez rząd USA.

Samochód komercyjny

Pojazd został zarejestrowany i używany dla celów biznesowych lub jako pojazd do celów komercyjnych (takich jak samochód dostawczy, taksówka lub wynajem samochodów).

Skorygowany tytuł

Krajowy Departament Pojazdów Mechanicznych (DMV) skorygował tytuł dla pojazdu.

Szary rynek

Pojazd był sprowadzony / przeznaczony na inny rynek niż USA może nie spełniać standardów bezpieczeństwa lub środowiska.

Szczególnie skonstruowany

Pojazd został specjalnie zrekonstruowany i różni się od oryginalnego projektu producenta.

Szkoda ubezpieczeniowa kradzież

Roszczenie ubezpieczeniowe zostało wniesione ponieważ pojazd został skradziony.

Tablice rejestracyjne dilera samochodowego

Pojazd posiada tablice rejestracyjne zarejestrowane na dilera samochodowego.

Test Zderzeniowy Administracji Bezpieczeństwa Krajowego Ruchu Drogowego NHTSA

Pojazd został poddany testowi zderzeniowemu Administracji Bezpieczeństwa Krajowego Ruchu Drogowego w celu sprawdzenia bezpieczeństwa pojazdu i jego pasażerów.

Testy Zderzeniowe NHTSA

Pojazd brał udział w testach, w ich trakcie mógł odnieść poważne uszkodzenia.

Tytuł

Pojazd otrzymał tytuł zdarzenia zgłoszonego przez krajowy Departament Pojazdów Mechanicznych DMV

Ubezpieczenie lub prawdopodobnie szkoda całkowita

Pojazd zgłoszono do ubezpieczyciela jako pojazd po szkodzie całkowitej lub innej zupełnej stracie z powodu wypadku lub kradzieży.

Ujawnione uszkodzenie pojazdu

Nadanie tytułu „uszkodzenia pojazdu". Sprzedawca pojazdu wskazywał uszkodzenie pojazdu.

Uszkodzenie przez gradobicie

Zgłoszono zniszczenie wywołane przez grad.

Uszkodzony

Pojazd posiada trwałe lub znaczące zniszczenie karoserii lub/i komponentów mechanicznych.

Użycie firmowe, wynajem / i/lub dzierżawa

Pojazd użytkowany jako: firmowy, pojazd do wynajmu lub wydzierżawiany.

Użycie rządowe

Pojazd użytkowany przez agencję rządową.

Użytek ludzki

Pojazd był używany jako przewóz osób.

Użytkowany jako taxi

Pojazd był użytkowany jako taksówka.

Użytkowany przez policję

Pojazd użytkowany przez policję.

Wcześniejsze zniszczenie

Odnotowane wcześniejsze uszkodzenia pojazdu.

Wiek pojazdu

Wiek pojazdu wyliczony z numeru identyfikacyjnego pojazdu.

Wolnocłowy

Pojazd wymagał kaucji w celu rejestracji lub nadania tytułu na pojeździe.

Wydano umowy na świadczenie usługi serwisowej

Niezależna firma zajmująca się obsługą pojazdów wydała kontrakt obsługi na ten pojazd.

Wykonanie usługi serwisowej

W pojeździe został dokonany przegląd serwisowy lub inne naprawy.

Zarejestrowani / Odnotowani właściciele

Ekspert używa skomplikowanego procesu w celu rozliczenia liczby właścicieli, których poszczególny pojazd mógł posiadać w tym czasie. Przy starszych pojazdach, rozliczenie zaczyna się od daty pierwszej rejestracji / tytułu.

Zdarzenie zniszczenia wywołane przez ogień

Pojazd został uszkodzony przez ogień (informacja zgłoszona przez niezależne źródło).

Zduplikowany tytuł / Podwójny tytuł

Pojazd posiada podwójny tytuł nadany przez Departament Pojazdów Mechanicznych DMV.

Zezłomowany

Niektóre części pojazdu zostały odzyskane do ponownego użycia jako używane części zamienne, a pozostałość pojazdu została zniszczona lub zezłomowana. Ten pojazd został zakwalifikowany jako pojazd po szkodzie całkowitej, pojazd nie powinien zostać dopuszczony do ruchu.

Zepsuty licznik

Licznik nie zapisuje przebiegu.

Zezłomowany / Zniszczony

Pojazd został zniszczony dla zawartości metalu.

Zgłoszony na aukcji pojazdów

Odczyt licznika został zgłoszony przez podmiot aukcyjny

Złom / Z odzysku

Pojazd z tytułem "salvage" to pojazd, który został bardzo mocno uszkodzony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego naprawę. Towarzystwo ubezpieczeniowe deklaruje w tym przypadku "total loss" czyli szkodę całkowitą. Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek ubiegania się o wydanie Certyfikatu Odzysku. W przypadku zachowania pojazdu przez właściciela obowiązek ten spada na niego.

Zmiana silnika

Pojazd przeszedł wymianę/zmianę silnika.

Zmontowany

Pojazd jest zgłoszony jako zmontowany nie przez producenta (zarejestrowany jako sam). Pojazd mógł być dostosowany, odtworzony lub zbudowany z zestawu.

Zniszczenia wywołane przez ogień

Pojazd został uszkodzony przez ogień.

Zniszczenie pojazdu lub wypadek

Pewne zdarzenia wypadków lub zniszczeń są zgłaszane przez niezależne źródła, mogły powstać one z powodu małych, umiarkowanych lub ciężkich zniszczeń pojazdu, zdarzenia te są sprawdzane przez AutoCheck kiedy powstały oraz z jakiego zgłoszonego źródła pochodzą. Zaleca się sprawdzenie pojazdu przed zakupem u niezależnego rzeczoznawcy lub w autoryzowanej stacji obsługi.

Zniszczenie wodą

Pojazd po powodzi lub pojazd posiadający zniszczenia wywołane przez wodę.

Zregenerowany

Pojazd, który został skonstruowany przez osobę licencjonowaną do regeneracji pojazdów. Składa się z używanych lub odnowionych części integralnych, włączając, ale nie ograniczając się do: ramy, silnika, przekładni, osi, układu hamulcowego lub zawieszenia.

Zrekonstruowany

Zwykle pojazd został zrekonstruowany z różnych części pochodzących z innych pojazdów.

Zwolnienie po przekroczeniu całkowitej wagi

Pojazd został zwolniony z prawa zgłaszania stanów liczników po przekroczeniu ustalonej wagi 8000 kg.

Zwolnienie z zobowiązania

Zobowiązanie pieniężne, które było wymagane przez agencję rządową, zostało zwrócone właścicielowi lub importerowi.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.