Raport CARFAX

CARFAX® jest wiodącym serwisem dostarczającym usługi z zakresu sprawdzenia historii pojazdu.

CARFAX® odbiera dane z ponad 34 000 niezależnych źródeł wliczając w to amerykańskie oraz kanadyjskie prowincje, wydziały komunikacji, jednostki Policji, straży pożarnej, centra napraw powypadkowych, aukcje samochodowe oraz wiele innych.

Baza danych CARFAX to najpełniejsza oraz najbardziej wiarygodna baza zawierająca dane dotyczące historii pojazdów w Ameryce Północnej. Zawiera ponad 6 miliardów rekordów. Wpisy zamieszczone w Raporcie CARFAX prezentują informacje o historii samochodu tj: poprzednie stany licznika, nadane tytuły, wystąpienie zdarzeń: z odzysku / złom, informacje o rejestracjach czy też przeznaczeniu pojazdu np. jako taxi, pojazd flotowy. Raporty CARFAX mogą nie zawierać wszystkich zdarzeń w historii pojazdu, ale będą zawierać dane zgłoszone do CARFAX i powiązane z konkretnym numerem VIN pojazdu.

Podsumowanie raportu

Podsumowanie raportu zawiera podstawowe informacje dotyczące sprawdzanego pojazdu, takie jak: marka, model, nr VIN pojazdu, rodzaj nadwozia, typ silnika.

Ponadto znajdują się najważniejsze informacje charakteryzujące historię sprawdzanego pojazdu: nadane tytuły, zgłoszone wypadki i uszkodzenia pojazdu, ilość właścicieli, typ właściciela, dostępna historia serwisowa, miejsce użytkowania pojazdu przez ostatniego właściciela, ostatni odnotowany przebieg oraz ilość wpisów w szczegółowej historii pojazdu.

Historia własności

Prezentuje informacje o ilości właścicieli, ich rodzaju (osoba prywatna, leasing, etc), długość posiadania pojazdu przez każdego z nich oraz miejsce użytkowania przez nich sprawdzanego auta. Wielokrotnie dostępna jest również informacja o przebiegu pojazdu w podziale na każdego posiadacza i ostatnim wskazaniu licznika.

Historia nadanych tytułów

Prezentowane są grupy zdarzeń, które miały miejsce w trakcie eksploatacji pojazdu i zostały zarejestrowane przez urząd komunikacji, służby stanowe, ubezpieczycieli i inne podmioty. Zdarzenia podzielone są na kilka najważniejszych grup z perspektywy historii sprawdzanego pojazdu: z odzysku (po szkodzie całkowitej), przeznaczony na złom, do odbudowy, po spaleniu, po zalaniu, gradobiciu, bubel.

Oprócz wymienionych grup zdarzeń znajdują się również ostrzeżenia dotyczące stanu licznika przebiegu oraz przekroczenia jego skali.

Historia dodatkowa

Prezentowane są najważniejsze informacje dotyczące historii pojazdu w podziale na dotychczasowych właścicieli. Do najważniejszych informacji należy: informacja o szkodach całkowitych pojazdu, uszkodzeń strukturalnych, wystrzeleniu poduszki powietrznej, weryfikacji przebiegu, informacja o wypadkach oraz wezwania serwisowe producentów.

Szczegółowa historia

Prezentowane są szczegółowe informacje w formie pełnej historii pojazdu w podziale na dotychczasowych właścicieli. Przy każdym rekordzie znajduje się data odnotowania zdarzenia, wskazanie licznika, wskazanie na źródło danych oraz wyczerpujący opis dotyczący danego wpisu w historii. Na czerwono wyszczególnione są informacje na które należy zwrócić szczególną uwagę, z reguły mające istotny wpływ na obecną kondycję i stan sprawdzanego pojazdu.

Słownik

Prezentowany jest słownik dotyczący pojęć prezentowany w raporcie historii pojazdu. Pełny słownik CARFAX® znajduje się tutaj.

Sprawdź za darmo numer VIN
Wprowadź poprawny numer VIN