Słownik pojęć CARFAX

Aukcja pojazdów powypadkowych – pojazdy sprzedawane na takich aukcjach w większości zakwalifikowane są przez ubezpieczycieli jako samochody ze szkodą całkowitą. Takie pojazdy są poważnie uszkodzone, jednakże zdarzają się od tej reguły wyjątki. Przykładem takim są pojazdy odzyskane z kradzieży które zakwalifikowane są do tej kategorii bez względu na ich stan i uszkodzenia. Dealerzy, warsztaty oraz inne podmioty kupują takie pojazdy na aukcjach w celu ich naprawy lub demontażu na części.

 

Aukcje samochodowe – Serwisy aukcyjne zajmujące się sprzedażą pojazdów dostarczają do CARFAX informacje o ich stanie. Około 31% używanych samochodów sprzedanych przez sieci dealerskie jest kupowanych na aukcjach.

 

Cofnięcie licznika – jeśli bieżący odczyt licznika jest niższy od wykonanego wcześniej, istnieje prawdopodobieństwo, że nastąpiła celowa jego korekta i mógł zostać cofnięty. CARFAX analizuje historię przebiegu i wskazuje na ewentualne korekty.

 

Test zderzeniowy – pojazdy wykorzystywane do testów zderzeniowych powinny być sprzedawane jako pojazdy przeznaczone na złom. Instytucje, które przeprowadzają testy zderzeniowe na pojazdach zgłaszają do CARFAX taką informację, po to aby pojazdy nie powróciły odbudowane na drogi.

 

Czyszczenie dokumentów – to działanie mające na celu modyfikację dokumentów pojazdu w celu zatajenia niektórych informacji, które normalnie byłyby dostępne. Może się to odbywać zarówno poprzez fizyczną modyfikację dokumentów pojazdu, jak i poprzez wydanie nowych dokumentów bez załączenia historii pojazdu. Raport CARFAX może pomóc ujawnić potencjalne fałszerstwo w dokumentach w oparciu o zbierane informacje ze wszystkich 50 stanów i prowincji kanadyjskich.

 

Decyzja o kasacji pojazdu z tytułu powodzi – wskazuje, że pojazd został przeznaczony do kasacji z powodu zalania podczas powodzi lub poważnie uszkodzony na skutek działania wody.

 

Decyzja o kasacji pojazdu z tytułu uszkodzenia gradem – kiedy pojazd zostaje poważnie uszkodzony na skutek gradobicia i koszty jego naprawy przewyższają jego wartość rynkową zostaje wystawiona decyzja o jego kasacji.

 

Decyzja o kasacji z tytułu uszkodzenia ogniem – kiedy pojazd zostaje zniszczony z powodu pożaru lub zapalenia się i koszty naprawy są wyższe od jego wartości rynkowej, zostaje wystawiona decyzja o jego kasacji.

 

Federalne prawo dotyczące drogomierzy – nakłada na sprzedawcę pojazdu obowiązek podania jego przebiegu w umowie kupna - sprzedaży, w momencie zawierania transakcji. Kongres uchwalił tą ustawę, aby zminimalizować ryzyko fałszowania przebiegu oraz aby chronić kupujących przed nieuczciwymi sprzedawcami. Zgodnie z zapisami ustawy sprzedający musi również wskazać na ewentualne ingerencje we wskazanie licznika w przeszłości.

 

Firmy oferujące programy serwisowe – rynek programów serwisowych oferuje szeroką ochronę klientom kupującym zarówno nowe jak i używane pojazdy na wypadek awarii mechanicznych. Informacje od tego typu firm zbierane są w momencie podpisywania przez nich umów z klientami oraz przy wypłatach odszkodowań. Nie wszystkie firmy podają informacje do CARFAX.

 

Firmy obsługujące dealerów - pomagają dealerom samochodów w zarządzaniu ich zasobami. Firmy te oferują usługi zarządzania bazami danych w obszarach marketingu masowego, obsługi powiadomień, prowadzeniem kampanii oraz reklamą. Nie wszystkie tego typu firmy składają informacje do CARFAX.

 

Historia własności pojazdu – CARFAX przez właściciela rozumie osobę fizyczną lub firmę, która posiada i użytkuje pojazd. Nie wszystkie odnotowane transakcje oznaczają zmiany właściciela. Aby dostarczyć szacunkową liczbę właścicieli CARFAX zgodnie z prawnie zastrzeżoną technologią analizuje wszystkie zdarzenia w historii pojazdu. Szacowana liczba właścicieli pojazdu jest dostępna dla aut wyprodukowanych po 1994 roku i dotyczy to jedynie terytorium USA oraz Puerto Rico. Czasami dealerzy wolą rejestrować pojazd na siebie, czasami nawet jest to wymagane, obok lista takich stanów: Maine, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Oklahomie, Pensylwanii i Południowej Dakocie. Zalecamy rozważyć ten fakt podczas przeglądania szacowanej liczby właścicieli.

 

Warsztaty naprawcze – warsztaty specjalizujące się w naprawie uszkodzonych pojazdów spowodowanych wypadkami i innymi zdarzeniami. Zaleca się każdorazowo inspekcję pojazdu przez dealera lub rzeczoznawce.

 

Instytucje zarządzające flotami samochodów – firmy te zarządzają finansowaniem, ubezpieczeniem, konserwacją i naprawą pojazdów firmowych lub rządowych. Instytucje są zazwyczaj samo-ubezpieczone. Kilkanaście z nich dostarcza do CARFAX historie napraw i uszkodzeń pojazdów którymi zarządzają.

 

Kanadyjski rejestr szkód – CARFAX otrzymuje raporty z wielu wypadków, które miały miejsce w następujących prowincjach kanadyjskich: Ontario, Alberta, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda, Nowa Funlandia, terytorium Jukonu, terytoria północno-zachodnie oraz Nunavut. Raporty te mogą być uzupełniane również o inne zdarzenia. Niektóre z nich zawierają sumę odszkodowania. Kwota ta zazwyczaj odzwierciedla stopień uszkodzenia pojazdu oraz w zależności od wypadku stopień uszkodzenia innych uczestniczących pojazdów i/lub innego mienia. Nie zawiera jednak kosztów holowania, wynajmu samochodu oraz poniesionych wydatków na leczenie.

 

Użytkowy / Komercyjny – oznacza to, iż pojazd był zarejestrowany na firmę.

 

Leasing – klient kupując auto u dealera samochodów może finansować zapłatę za niego przez firmę leasingową. W praktyce właścicielami takich pojazdów zostają firmy leasingowe a klient użytkownikiem pojazdu. Firma taka pobiera raty leasingowe (płatności) od klienta (leasingobiorcy) przez 24, 36. 48 lub więcej miesięcy. Firmą leasingową może być również niezależny dealer samochodów lub producent.

 

Nakaz demontażu - wskazuje, że pojazd został przeznaczony do demontażu z powodu poważnych uszkodzeń które zakwalifikowały go do szkody całkowitej. Koszty przywrócenia auta do bezpiecznej eksploatacji przekraczają jego wartość rynkową. Kiedy zostaje wydany nakaz demontażu pojazd może być wykorzystany jedynie na części albo na złom. Nie może być odsprzedany ani przywrócony do ruchu.

 

NICB – Krajowe Biuro Zwalczania Przestępczości Ubezpieczeniowej – jest organizacją non-profit, której misją jest walka z oszustwami ubezpieczeniowymi i kradzieżami samochodów dla zysku, pracującą zarówno na rzecz firm ubezpieczeniowych jak i społeczeństwa.

 

Nieaktualny przebieg – kiedy sprzedawca oświadcza, zgodnie z Federalnym Prawem dotyczącym drogomierzy, że aktualny odczyt licznika nie odpowiada realnemu przebiegowi pojazdu. Może to wystąpić jeśli wcześniej manipulowano przy liczniku, uległ awarii lub został wymieniony.

 

Negatywny test emisji spalin – sprawdzenie emisji spalin odbywa się podczas przeglądu i ma na celu określenie, czy pojazd nie emituje więcej spalin od dopuszczalnych standardów i/lub nie zostały usunięte lub zmodyfikowane jakieś jego części. Ponowna negatywna inspekcja emisji spalin może wskazywać na problemy z silnikiem i CARFAX zaleca sprawdzenie dokładnej przyczyny tego problemu.

 

Cofnięty licznik przebiegu - jeśli najnowszy odczyt licznika jest niższy od wykonywanego wcześniej, oznacza to że wskazanie mogło być korygowane czy modyfikowane. CARFAX analizuje historię przebiegu i źródła tych informacji po to aby wskazać na potencjale niezgodności.

 

Non profit – pojazd jest zarejestrowany przez instytucję lub firmę non-profit.

 

 

Numer Identyfikacji Pojazdu (VIN) – 17 znakowy numer nadwozia, unikalny dla każdego pojazdu. Wskazuje na charakterystyczne cechy pojazdu takie jak: producent, rok produkcji, model, nadwozie, specyfikacja silnika oraz numer seryjny.

 

Ochrona danych osobowych U.S. – Ustawa o ochronie danych osobowych kierowców (DPPA) z 1994 roku, jako jeden z wielu aktów prawnych zastrzega użycie danych takich jak: imię, nazwisko, czy adres tylko w szczególnych przypadkach. Dlatego też CARFAX zawsze prowadził politykę koncentrowania się na pojazdach, nie ludziach.

 

Komentarze – raporty CARFAX zawierają ważne informacje w sekcji komentarze ogólne w historii wskazanego pojazdu. Komentarze różnią się w zależności od informacji pozyskanych ze wskazanego źródła.

 

Otwarcie poduszki powietrznej – następuje, kiedy poduszka powietrzna kierowcy, pasażera lub boczna została uaktywniona i otwarta podczas wypadku lub innej kolizji. Jeśli poduszka została uaktywniona musi zostać wymieniona przez wykwalifikowanego specjalistę. Pojazd taki powinien być sprawdzony przez mechanika przed zakupem. Skorzystaj z naszych porad dotyczących poduszek powietrznych, aby upewnić się, że system poduszek działa właściwie.

 

Pierwszy właściciel – pierwszy właściciel otrzymuje prawo własności pojazdu z Wydziału Komunikacji jako dowód jego posiadania.

 

Pojazd flotowy – samochód, który został zarejestrowany lub sprzedany firmie zajmującej się zarządzaniem flotą.

 

Pojazd kradziony – pojazd uważa się za skradziony, kiedy nastąpiło zgłoszenie jego zaginięcia do odpowiedniego Wydziału Komunikacji lub ubezpieczyciela. Istotne jest, aby przed zakupem dla własnego dobra, zweryfikować status takiego pojazdu w Krajowym Biurze Zwalczania Przestępczości Ubezpieczeniowej (NICB). Osoba, która kupi taki pojazd może ponieść konsekwencje z tytułu jego nabycia, zwłaszcza jeśli zachodzi podejrzenie, że mogła wiedzieć o tym, że pojazd był kradziony (paserstwo). Może również utracić pojazd bez odzyskania wydanych na zakup pieniędzy. Można skontaktować się z NICB w celu weryfikacji statusu pojazdu, wystarczy zadzwonić pod numer: 1-800-447-6282 x 2 lub wypełnić formularz na stronie NICB.

 

Pojazd odkupiony – samochód, który został odkupiony przez producenta. Producenci mogą zdecydować o wykupieniu pojazdu od klienta w celu utrzymania jego satysfakcji po tym jak powtórne próby naprawy nie przynoszą poprawy.

 

Pojazd pochodzący z szarej strefy – pojazdy wcześniej zarejestrowane poza terytorium USA, które mogą nie spełniać amerykańskich standardów bezpieczeństwa i norm emisji.

 

 

Pojazd sprzedany jako uszkodzony – kilkanaście firm dostarcza do CARFAX informacje o swojej flocie pojazdów. Aby wskazać prawdziwy stan pojazdu firmy te niejednokrotnie sprzedają je jako uszkodzone, zamiast samodzielnie je naprawiać.

 

Pojazd z certyfikatem pochodzenia – wielu producentów prowadzi programy certyfikacji pojazdów używanych, które promują używane pojazdy jako te spełniające najwyższe standardy producentów pod kątem stanu technicznego. Każdy producent ma inny proces certyfikacji.

 

Kanadyjska szkoda całkowita pojazdu – ubezpieczyciel określa szkodę całkowitą, kiedy szacowane koszty naprawy plus wartość pojazdu powypadkowego przewyższają wartość rynkową pojazdu przed uszkodzeniem. Kanadyjski pojazd z deklarowaną szkodą całkowitą może wymagać przeglądu technicznego, zanim będzie mógł powrócić do ruchu.

 

Pojazdy wyprodukowane wg standardów spoza USA – pojazd wcześniej zarejestrowany lub będący w posiadaniu osoby spoza USA i może nie spełniać standardów bezpieczeństwa oraz norm emisji obowiązujących w USA.

 

Pojazdy producenckie – pojazdy te mogą zostać wystawione na sprzedaż przez producenta. Zazwyczaj są one dostępne jedynie dla dealerów na specjalnych aukcjach. W większości są to pojazdy zarejestrowane jako leasingowe lub do wynajęcia.

 

Nieuczciwe pośrednictwo – nieuczciwy pośrednik to osoba, która nabywa pojazdy w ilościach wymagających licencji dealera, a następnie jako prywatny sprzedawca, sprzedaje takie pojazdy jako pojazdy pochodzące od osób fizycznych ze sprawdzoną historią. Takie pośrednictwo jest nielegalne w większości Stanów. CARFAX analizuje historie pojazdów pod kątem tego ryzyka. Np. pojazdy, które zostały sprzedane na aukcji ale zmiana danych właściciela nie została zaktualizowana w wymaganym czasie. Zobacz zalecenia CARFAX na ten temat w naszych wskazówkach dotyczących nieuczciwego pośrednictwa, aby ustrzec się przed potencjalnym oszustwem.

 

Poważny truciciel – jest to pojazd, który nie przeszedł testów emisji spalin osiągając wyniki odstające od standardów. Pojazdy takie mogą emitować do 18 razy więcej spalin, niż te które przeszły przegląd pod kątem norm emisji spalin. W Kalifornii prowadzenie lub sprzedaż takiego pojazdu jest nielegalne, nie może być on również zarejestrowany w Wydziale Komunikacji. CARFAX zaleca sprawdzenie przed zakupem ostatniego raportu z przeglądu pojazdu, aby upewnić się, że właściwe naprawy zostały wykonane.

 

Powypadkowy – określenie to dotyczy pojazdów, które zostały uszkodzone w stopniu w którym naprawa przekracza ponad 75% jego wartości sprzed szkody. Wartość % może się różnić w zależności od stanu. Większość stanów wydaje takie decyzje, aby wskazać że naprawa pojazdu nie jest opłacalna. Następujące stany używają również tego określenia dla samochodów kradzionych: Arizona (AZ), Floryda (FL), Georgia (GA), Illinois (IL), Maryland (MD), New Jersey (NJ), Nowy Meksyk (NM), Nowy Jork (NY), Oklahoma (OK) i Oregon (OR).

 

Pożyczka – ma miejsce wtedy, kiedy osoba pożycza pieniądze od instytucji finansowej lub innego pożyczkodawcy, zobowiązując się do oddania całej kwoty wraz z odsetkami naliczonymi za dany okres czasu. Pożyczki zawierają z reguły zabezpieczenie w postaci majątku pożyczkobiorcy na przykład samochodzie czy domu. Do czasu kiedy pożyczka nie zostanie spłacona, pożyczkodawca ma zastaw na danych składnikach majątku i ma prawo je przejąć, kiedy warunki umowy pożyczki nie są spełniane.

 

Prawo o wadliwych pojazdach – dotyczy pojazdów z poważnymi usterkami, które są odkupowane przez producenta lub można renegocjować ich cenę z producentem. Określa ono w jakich przypadkach pojazdy podlegają wykupieniu. Prawo to różni się w zależności od stanu oraz jakie musi spełniać wadliwy pojazd. Większość producentów ogłasza również akcje bezpiecznego wykupu pojazdów, które nie są wynikiem powyższych przepisów, ale wynikiem dbałości o wizerunek firmy.

 

Przekroczenie mechanicznych limitów - pojazd z 5-cio cyfrowym licznikiem nie może naliczać dokładnego przebiegu po przekroczeniu 99.999 mil, ponieważ licznik nie nalicza od nowa przebiegu. Jest to skutkiem certyfikowania przez sprzedawcę liczników zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym przekroczenia mechanicznych limitów liczników.

 

Przeglądy – wiele stanów wymaga wykonywania co rok lub co dwa lata przeglądów bezpieczeństwa i/lub norm emisji. Podczas przeglądu okresowych odczytywany jest stan licznika.

 

Przejęcie – następuje kiedy właściciel pojazdu przestaje spłacać pożyczkę i instytucja finansowa przejmuje będący w zastawie samochód.

 

Recykler samochodowy – pojazdy sprzedawane za pośrednictwem serwisu Recykler Samochodowy mają uznaną przez ubezpieczyciela szkodę całkowitą. Znakomita większość tych samochodów jest:

1) wyremontowana i sprzedawana jako w pełni sprawny pojazd,

2) rozebrana i sprzedawana na części lub

3) w kawałkach i sprzedawana jako metal.

Okazyjnie również oferują pojazdy bez szczegółowej historii uszkodzeń.

 

Kalkulator wartości wg CARFAX – wypadki, rejestr napraw serwisowych, liczba właścicieli i wiele innych składowych historii mogą mieć wpływ na wartość samochodu. Estymacja wartości pojazdu wg CARFAX jest narzędziem, które analizuje miliony transakcji dotyczących samochodów używanych, aby zmierzyć w jaki sposób kombinacja wszystkich danych zgłoszonych do CARFAX wpływa na wartość konkretnego pojazdu. Wartość początkowa samochodu na rynku detalicznym plus rejestr zdarzeń CARFAX dają pełniejszą informację o wartości samochodu. Użycie tego narzędzia łącznie z inspekcją pojazdu oraz jazdą testową pozwoli podjąć lepszą decyzję o zakupie kolejnego używanego samochodu.

 

Stopień zniszczenia – CARFAX otrzymuje informacje o wypadkach ze wszystkich 50 stanów, Dystryktu Kolumbia oraz Kanady. Różne informacje składające się na historię pojazdu mogą wskazywać na stopień uszkodzenia lub zaistniałe wypadki na przykład: pojazd powypadkowy, uszkodzenia po pożarze, wypadek notowany przez policję, pojazd po testach zderzeniowych, określenie uszkodzenia oraz czy jest przeznaczony do recyklingu. Nie każdy wypadek lub uszkodzenie jest zgłaszane oraz nie wszystkie takie zgłoszone zdarzenia są dostarczane do CARFAX. Kiedy szczegóły dotyczące wypadku lub uszkodzenia zostały zgłoszone do CARFAX (na przykład: stopień uszkodzenia, miejsce uderzenia, otwarcie poduszek powietrznych) są zawarte w raporcie historii pojazdu. CARFAX zaleca uzyskanie opinii o samochodzie od dealera lub niezależnego rzeczoznawcy.

 

Szkoda całkowita pojazdu – ubezpieczyciel lub firma zarządzająca pojazdami flotowymi zgłasza szkodę całkowitą kiedy roszczenie przekracza ~75% wartości sprzed uszkodzenia lub kiedy pojazd został skradziony i nie odzyskany. Próg ten może się różnić w zależności od firmy. Firmy te najczęściej przejmują pojazd i tytuł własności do niego. Nie wszystkie pojazdy ze szkoda całkowitą figurują w danych Wydziału Komunikacji (DMV). Może się tak stać, kiedy ubezpieczyciel przyjmuje inną definicję szkody całkowitej, niż Wydział Komunikacji lub gdy właścicielem jest firma samo-ubezpieczająca się np. firma zarządzająca flotą czy też wypożyczalnia.

 

Usunięcie głównych części – jest to usunięcie trzech lub więcej głównych części pojazdu przez firmę recyklingową.

 

Uszkodzenie konstrukcji – kiedy główna konstrukcja lub inna część będąca częścią konstrukcji jest uszkodzona. Każdy rodzaj wypadku od najmniejszego aż po poważny może spowodować uszkodzenia w konstrukcji, które w większości mogą zostać naprawione. Przegląd konstrukcji przed kupnem pojazdu jest każdorazowo zalecany.

 

Uszkodzenie od ognia – CARFAX otrzymuje informacje o uszkodzeniach samochodów od ognia z większości terenów podległych USA. Informacje te są zbierane są z aktualnych raportów straży pożarnej sporządzonych na miejscu zdarzenia.

 

Użytek własny – pojazd zostaje zarejestrowany przez właściciela na użytek prywatny lub osobisty.

 

Taxi – pojazd zostaje zarejestrowany jako taksówka lub do wynajęcia.

 

The Oficina Coordinadora De Riesgos Asegurados S.C. (OCRA) – – jest to meksykańska organizacja non-profit, której celem jest wykrywanie, badanie i zapobieganie kradzieżom pojazdów oraz oszustwom ubezpieczeniowym dla pożytku swoich członków i społeczeństwa. Zarządza i kontroluje bazy skradzionych i eksportowanych pojazdów na rzecz firm z sektora ubezpieczeniowego, organów i agencji państwowych jak i społeczeństwa. OCRA pozyskuje informacje o pojazdach z różnych źródeł i polega na ich dokładności i rzetelności. Dlatego OCRA nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i niedokładności w raportach. OCRA z satysfakcją pomaga klientom CARFAX poznać historię pojazdu.

 

Tytuł własności – stan wydaje każdorazowo tytuł własności pojazdu jako dowód dla właściciela. Każdy taki tytuł ma swój unikalny numer. Nie każda tytuł rejestracji lub jego zmiana wskazuje w raporcie CARFAX jest na zmianę właściciela. W Kanadzie rejestracja pojazdu i dowód sprzedaży są wystarczające dla określenia właściciela.

 

Tytuł własności na okaziciela – tytuł na okaziciela wydaje się kiedy właściciel nie ma dowodu na posiadanie pojazdu w trakcie rejestracji. Tytuł na okaziciela pozostaje w mocy przez trzy lata lub do momentu, kiedy pojazd nie jest już zarejestrowany.

 

Wezwanie serwisowe dla Forda lub Lincolna Mercury – Ford Motor Company dostarcza do CARFAX informacje o wezwaniach serwisowych dotyczących bezpieczeństwa, zgodności i norm emisji ogłaszanych od 2000 roku dla konkretnych pojazdów. Po to aby uzyskać pełną informację na temat akcji serwisowych prowadzonych przez producenta prosimy skontaktować się z lokalnym dealerem Forda lub Lincolna Mercury.

 

Akcja serwisowa producenta – producenci samochodów wzywają właścicieli pojazdów, które mogą zawierać usterkę wykrytą przez producenta w celu ich naprawy. Wezwania serwisowe mogą dotyczyć również wprowadzenia poprawek podnoszących bezpieczeństwo konkretnego pojazdu. Większość takich napraw jest przeprowadzana za darmo.

 

Wskazany nowy właściciel – kiedy pojazd zostaje sprzedany nowemu właścicielowi, prawo własności przechodzi na niego i musi być również dokonane w Wydziale Komunikacji.

 

Wydział komunikacji – zarówno rejestruje pojazdy jak i wydaje zaświadczenia o ich własności. Nie każda jednak zmiana lub dodatkowa informacja w CARFAX oznacza zmianę właściciela. Nowe wpisy w wydziale Komunikacji mogą być tworzone z powodu zmiany nazwiska, adresu, zastawu, właściciela pojazdu, statusu pojazdu, zmiany rejestracyjnej, poprawienia błędów w tytułach lub zagubienia wcześniejszych decyzji.

 

Odkupienie wadliwego pojazdu przez producenta – wydziały komunikacji wydają oficjalne dokumenty w momencie odnotowania faktu wykupu pojazdu przez producenta. Nie wszystkie stany wydają zaświadczenia o wykupieniu, określenie wymagań dla wadliwych pojazdów mogą różnić się w zależności od stanu.

 

Wynajem – pojazd był zarejestrowany na wypożyczalnię samochodów.

 

Odbudowany/zrekonstruowany – jest to pojazd powypadkowy, który został naprawiony i przywrócony do ponownego użytkowania. Takie pojazdy najczęściej były poważnie uszkodzone, zanim zostały wyremontowane i naprawione nowymi w pełni sprawnymi częściami. W większości stanów wymagany jest przegląd pojazdu zanim ten ponownie zostanie dopuszczony do ruchu drogowego.

 

Data zdarzenia – odnosi się do daty zmiany, wystąpienia transakcji czy też daty zgłoszenia

 

Zalecany przez producenta harmonogram przeglądów – Producenci pojazdów dostarczają harmonogramy przeglądów dla każdego ze swoich modeli. Harmonogramy przeglądów informują właścicieli o rodzajach czynności, które muszą być wykonane w zależności od przebiegu pojazdu. Są one dostępne w instrukcji pojazdu lub na stronie Edmunds.com.

 

Przekręcenie licznika – starsze pojazdy często posiadają pięciocyfrowe liczniki, które samoczynnie przekręcają przebieg na 0 kiedy przekroczą 99.999 mil.

 

Zastaw – jest to legalna forma zabezpieczenia przez trzecią stronę płatności lub innych roszczeń finansowych. Najczęściej jest to zabezpieczenie kredytu na zakup pojazdu. Możliwe jest jednak określenie zastawu z tytułu innych zobowiązań. Jeżeli planują Państwo kupno samochodu, należy upewnić się u sprzedawcy, czy wszystkie zastawy ustanowione na konkretnym pojeździe zostały zniesione.

 

Informacje z aukcji i ogłoszeń – dealerzy i inne instytucje (na przykład firmy zarządzające flotami pojazdów, wypożyczalnie samochodów czy producenci) sprzedają na aukcjach miliony używanych samochodów rocznie. Sprzedawcy często dostarczają informacje o uszkodzeniach pojazdu, przebiegu oraz historii napraw. Informacje te są ujawniane potencjalnym nabywcom w opisie aukcji czy w ogłoszeniach.

 

Zgłoszenie szkody – kiedy właściciel zgłasza do Wydziału Komunikacji lub innego źródła CARFAX, fakt uszkodzenia pojazdu. Wielkość uszkodzeń może się różnić od niewielkich aż po poważne. CARFAX rekomenduje, każdorazowo szczegółową inspekcję pojazdu.

 

Decyzja o złomowaniu – decyzja wydawana jest, kiedy pojazd został poważnie uszkodzony do stopnia w którym naprawa przekracza około 75% jego wartości sprzed szkody. Próg ten może się różnić w zależności od stanu. Większość stanów wydaje takie decyzje, w momencie kiedy naprawa pojazdu nie jest opłacalna. Niektóre stany traktują decyzję o złomowaniu podobnie jak decyzje o szkodach całkowitych.

 

Zezłomowany – pojazdy, które są rozebrane i/lub rozbite i nie mogą zostać przywrócone ponownie do ruchu drogowego.

 

Relokacja – pojazd zostaje przeniesiony z jednego stanu do innego bez zmiany właściciela.

 

Zweryfikowane cofnięcie drogomierza – kiedy cofnięcie licznika jest zgłoszone i zweryfikowane przez odpowiednie służby stanowe lub lokalne.

 

Zwolnienie pojazdu z podania przebiegu – w większości stanów prawo dotyczące drogomierzy wymaga zgłaszania przebiegu dla samochodów młodszych niż 10 lat. Pojazdy starsze niż 10 lat są często zwolnione z tego obowiązku i ich stany licznika nie muszą być podawane.

 

Źródło informacji – CARFAX otrzymuje dane z tysięcy źródeł informacji. Źródło informacji dotyczy jego dostawcy i najczęściej jest podawane w raporcie historii pojazdu.

 

Sprawdź za darmo numer VIN
Wprowadź poprawny numer VIN