Źródła danych historii pojazdu CARFAX

CARFAX® odbiera dane z ponad 34 000 niezależnych źródeł wliczając w to Stany U.S oraz Kanadyjskie prowincje, wydziały pojazdów silnikowych, jednostki Policji,straży pożarnej, centra napraw powypadkowych, aukcje samochodowe oraz wiele innych.

Baza danych CARFAX to najpełniejsza oraz najbardziej wiarygodna baza zawierająca dane dotyczące historii pojazdów w Ameryce Północnej. Zawiera ponad 6 miliardów rekordów. Wpisy zamieszczone w Raporcie CARFAX ukazują informacje o historii samochodu tj: poprzednie stany licznika, nadane tytuły, wystąpienie zdarzeń:Z odzysku/Złom, poprzednie  stany rejestracji np. jako pojazd flotowy. Raporty CARFAX mogą nie zawierać wszystkich zdarzeń w historii pojazdu,ale będzie zawierać dane zgłoszone do CARFAX oraz powiązane z konkretnym Numerem VIN pojazdu.

Przed zakupem używanego pojazdu, CARFAX rekomenduje zakup Raportu Historii Pojazdu CARFAX, wykonanie jazdy próbnej, oraz dokonani inspekcji przez niezależnego rzeczoznawce lub dokonanie inspekcji w ASO.

Poniższa Lista przedstawia niektóre źródła typów danych, które są aktualnie zgłaszane/raportowane do CARFAX

Źródła danych Typy danych dostarczanych do CARFAX W jaki sposób dane mogą pomóc w podjęciu lepszej decyzji podczas zakupu używanego pojazdu
Amerykańskie wydziały pojazdów silnikowych
 • Nadane tytuły, włączając Z Odzysku/Złom, Zalany i wiele innych
 • Truth in Mileage Act(TIMA) certyfikowane odczyty licznika przebiegu
 • Wykup przez producenta tzw. Lemon
 • Wpisy dotyczące poprzednich rejestracji pojazdów, zawierające orginalne przeznaczenie pojazdu oraz stany/miasta w których pojazd był zaresjtrowany
 • Zgłoszone/Zaraportowane uszkodzenia z wypadków
 • Informacje o kradzieży
 • Zmiany właścicieli
 • Informacje o ewentualnym kredycie pojazdu
 • Identyfikuje Problemy z Tytułami
 • Ujawnia potencjalne manipulacje licznika
 • Pozwala oszacować liczbę właścicieli
 • Pozwa stwierdzić gdzie i w jakim czasie pojazd był zarejstrowany
 • Pozwala ujawnić w jaki sposób pojazd był użytkowany w przeszłości(Wypożyczalnia,TAXI,Leasing etc.)
 • Ujawnia ewentualną przeszłość wypadkową
Kanadyjskie wydziały pojazdów silnikowych
 • Rejestrację pojazdu
 • Problemy pojazdu
 • Odczyty przebiegów
 • Zmiany właścicieli
 • Informację o przekroczaniu granicy, migracja po za granicę Państwa Kanada
 • Identyfikacja problemów
 • Pozwala oszacować liczbę właścicieli
Aukcje samochodowe
 • Odczyty przebiegów
 • Ujawnia potencjalne manipulacje licznika
Centrale napraw powypadkowych
 • Wskaźniki wypadków
 • Sktrukuralne/ Ramy uszkodzenia
 • Historia napraw powypadkowych
 • Ujawnia poprzednie wypadki oraz historię napraw z nimi związanych
Serwis/przeglądy utrzmaniowe
 • Serwisy lub przeglądy utrzymaniowe właczając wpisy dat i oferty serwisu
 • Ujawnia historie przeglądów
 • Pozawala sprawdzić gdzie pojazd był serwisowany
Towarzystwa ubezpieczeniowe

 • Szkody całkowite
 • Informacje o kradzieży
 • Ujawnia/Identyfikuje wypadki które mogły nie zostać wykryte podczas nadawania tytułu z Odzysku/Złom
Aukcje pozostałości/pojazdów powypadkowych
 • Pojazdy ze szkodą całkowitą /z odzysku
 • Pojazdu sprzedawane na aukcjach pozostałości
 • Identyfikuje pojazdy z odzysku lub ze szkodą całkowitą dla których nie był nadany tytuł Z odzysku przez Wydziały Pojazdów Silnikowych(DMV)
Stacje demontażu pojazdów
 • Używane części z demontażu użyte do naprawy
 • Ujawnia najważniejsze naprawy utrzymaniowe
 • Ujawnia/Identyfikuje zdarzenia, które nie zostały zgłoszone do rządowych agencji lub Towarzystw ubezpieczeniowych
Wypożyczalnie/Firmy Leasingowe
 • Szkody Całkowite oraz historia uszkodzeń
 • Utrzymanie/Historia serwisowa
 • Ujawnia Historę uszkodzeń
 • Ujawnia ścieżke serwisową pojazdu
Stanowe Stacje Kontroli Pojazdów
 • Odczyty przebiegów
 • Lokalizacja przeglądów
 • Informacja o wyniku inspekcji pozytywny/negatywny
 • Szczegóły Inspekcji
 • Ujawnia potencjalne manipulację z licznikiem
 • Ujawnia problemy wykryte podczas inspekcji
 • Ujawnia wzór jazdy pojazdu
Firmy przedłużające okres gwarancyjny
 • Poważne naprawy oraz naprawy utrzymaniowe
 • Ujawnia historię napraw/ścieżkę utrzymaniową
Jednostki straży pożarnej
 • Informację o spaleniu pojazdu zaraportowane z terenu USA
 • Ujawnia uszkodzenia powstałe w skutek pożaru
Producenci/Importerzy
 • Otwarte wezwania serwisowe(usterki)
 • Certyfikowanie pojazdu CPO
 • Serwis i historia utrzymaniowa
 • Wykup grzecznościowy przez producenta
 • Ujawnia usterki które powinny zostać usunięte
 • Ujawnia pojazdy poddane inspejci oraz certyfikowane przez Producenta/Importera
 • Ujawnia historię utrzymaniową
Prawne Agencje Rządowe
 • Informacje dotyczące Kradzieży pojazdu
 • Wypadki zgłoszone na komistariatach policji( różne stany, lokalne jurysdykcje)
 • Ujawnia potencjalnie pojazdy kradzione
 • Ujawnia historyczne wypadki
Delarzy samochodowi
 • Pojazdy zaoferowane na sprzedaż
 • Odczyty przebiegów
 • Ujawnia potencjalne manipulację z licznikiem
 • Ujawnia historię przebiegu
Importerzy/Eksporterzy
 • Posczególne Lokalizacje pojazdu
 • Zgodność okresów tych lokalizacji
 • Identyfikacja historii pojazdów po za granicami Kraju
 • Weryfikacja Zgodności Emisji Spalin

Carfax nie posiada kompletnej Historii każdego pojazdu .Raporty Historii pojazdu CARFAX opierają się na informacjach zaraportowanych do CARFAX. Pozostałe informację dotyczące tego pojazdu, wliczając problemy, mogły zostać nie zaraportowane do CARFAX. Raport powinien być potraktowany jako jedno z kilku narzędzi sprawdzenia właczająć w to inspekcję, jazde próbną przed zakupem pojazdu, w celu podjęcia lepszej decyzji o zakupie kolejnego używanego pojazdu.

* Czy Raporty Historii pojazdu CARFAX posiadają informację dotyczące wypadków?
Tak. Jeżeli zdarzenie wystąpienia wypadku zostało zaraportowane do bazy CARFAX to Raport Historii Pojazdu CARFAX będzie zawierał tą informacje. Raporty Historii CARFAX posiadają informacje z 50 stanów na terenie USA oraz z okręgu Kolumbii i Kanady. CARFAX gwarantuje posiadanie informacji o najbardziej poważnych wypadkach dla których zostały nadane tytuły. CARFAX posiada tez największą bazę danych mniejszych wypadków które pozyskał z tysięcy źródeł.

Jednakże CARFAX nie posiada informacji o wszystkich wypadkach które zostały zaraportowane, a które mogły wystąpić w źródłach do których carfax nie ma dostępu. CARFAX rekomenduje, aby każdy potencjalny pojazd został poddany inspekcji przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawce pod kątem właściwego funkcjonowania oraz w celu sprawdzenia ewentualnych znaków potencjalnych wypadków/uszkodzeń.

* Wiem, że ten pojazd posiadał wypadek. Dlaczego nie jest uwzględniony w raporcie historii pojazdu.?
CARFAX kompiluje/generuje swoje raporty Historii pojazdu z informacji otrzymanych z tysięcy źródeł. Baza Carfax jest obszerna jak tylko jest to możliwe, jednak nie posiadamy wszystkich informacji o wypadkach, są to wypadki które mogły zostać zgłoszone do żrodeł do których CARFAX nie ma dostępu.

Jeśli wiesz, że pojazd brał udział w wypadku i nie jest zgłoszony do Carfax. Proszę poświeć minutę i skontaktuj się z CARFAX poprzez EMAIL i powiadom ich o tym wypadku.

* Czy CARFAX otrzymuje informację o szkodach całkowitych jakimi są towarzystwa ubezpieczeniowe?
Tak niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych raportuje takie informację do CARFAX.

CARFAX również używa innych źródeł do zdeterminowania czy pojazd posiadał zdeklarowaną szkodę całkowitą.Sprawdź za darmo numer VIN
Wprowadź poprawny numer VIN