Regulamin Kodów Rabatowych

I PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

Podmiotem obsługującym kody rabatowe jest spółka AUTODNA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 128/152, 94-104 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000349742, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł; NIP: 5492391545; REGON: 121164104; adres poczty elektronicznej: kontakt@autodna.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 350 01 28 (koszt połączenia standardowy – jak za zwykłe połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora) oraz chat dostępny na stronach Serwisu Internetowego - zwaną dalej AUTODNA, która jest jednocześnie operatorem i usługodawcą serwisu internetowego autoDNA.pl

II DEFINICJE:

 1. KOD RABATOWY – ciąg znaków alfanumerycznych przekazywanych Użytkownikowi na zasadach określonych w pkt. III niniejszego Regulaminu. Kod rabatowy uprawnia Użytkownika do zniżki na Produkty oferowane przez Serwis Internetowy autoDNA.pl
 2. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem AUTODNA poprzez Serwis Internetowy autoDNA.pl
 3. PRODUKT – usługa elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym autoDNA.pl świadczona zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego i polegająca na udostępnieniu informacji i zdarzeń o pojeździe w postaci elektronicznego raportu. Zakres informacji i zdarzeń podany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu przez Użytkownika tzw. Informacji Skróconej zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego.
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Kodów Rabatowych.
 5. SERWIS INTERNETOWY– serwis internetowy AUTODNA dostępny pod adresem internetowym www.autodna.pl.
 6. KONTRAHENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, współpracująca z AUTODNA w ramach programu partnerskiego afiliacyjnego dostępnego na stronie internetowej afilio.autodna.pl.
 7. Zasady korzystania z Serwisu internetowego autoDNA.pl określa odrębny regulamin dostępny pod adresem internetowym: https://www.autodna.pl/regulamin.
 8. Zasady współpracy w programie partnerskim www.afilio.autodna.pl określa odrębny regulamin dostępny pod adresem internetowym: https://afilio.autodna.pl/regulamin.

III OTRZYMANIE KODU RABATOWEGO

 1. Kod Rabatowy jest udostępniany przez AUTODNA Użytkownikom lub Kontrahentom AUTODNA, którzy w swoim zakresie promują dany Kod Rabatowy.
 2. Udostępnienie Kodu Rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Użytkownika lub Kontrahenta lub przez udostępnienie Kodu Rabatowego w inny sposób podczas organizowanej przez AUTODNA promocji – zgodnie z warunkami danej promocji.
 3. Kod Rabatowy udostępniony Użytkownikowi w ramach promocji może być podany w formie konkretnego hasła (ciąg znaków alfanumerycznych) lub może być podany w formie linku - po kliknięciu w link automatycznie ładuje się on na stronie Serwisu Internetowego w polu przeznaczonym do wpisania Kodu Rabatowego podczas zakupu Produktu.

IV WARUNKI KORZYSTANIA Z KODU RABATOWEGO

 1. Wartość Kodu Rabatowego określa AUTODNA i jest ona każdorazowo podana na lub przy danym Kodzie Rabatowym.
 2. Kod Rabatowy ma wartość procentową.
 3. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystania Kodu Rabatowego. Wykorzystanie Kodu Rabatowego jest nieobowiązkowe.

  Aby skorzystać z Kodu Rabatowego należy:

  1. Wpisać 17 znakowy numer VIN pojazdu na stronie głównej serwisu internetowego autoDNA.pl.
  2. Po wprowadzeniu 17 znakowego numeru VIN, dokonać wyboru Produktów
  3. Dokonać logowania/rejestracji w serwisie autoDNA.pl
  4. Wybrać formę płatności
  5. Skorzystać z Kodu Rabatowego poprzez kliknięcie ”Etykiety” ”Masz kod rabatowy”
  6. Następnie należy wpisać otrzymany Kod Rabatowy w polu ”Tu wpisz kod rabatowy”, chyba że został już wpisany automatycznie – w tym wypadku należy sprawdzić jego poprawność z otrzymanym Kodem Rabatowym.
  7. Następnie należy potwierdzić zastosowanie Kodu Rabatowego poprzez kliknięcia pola akcji „Zatwierdź” .
  8. Po zastosowaniu Kodu Rabatowego wartość wybranego Produktu/Produktów zostanie pomniejszona o wartość Kodu Rabatowego – stosowna informacja będzie widoczna na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Kod Rabatowy można wykorzystać tylko na Produkty, co do których dostępne są płatności online.
 5. Serwis Internetowy udostępnia następujące płatności online: kartą płatniczą Visa lub MasterCard, płatności elektroniczne w systemie PayU, p24(przelewy24) oraz Paypal.
 6. Kod Rabatowy – zgodnie z informacją podaną każdorazowo na lub przy nim – może działać dla wszystkich Produktów świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub tylko wybranych.
 7. Produkty, dla których działa Kod Rabatowy wskazuje każdorazowo AUTODNA na lub przy danym Kodzie Rabatowym.
 8. Liczba konkretnych Kodów rabatowych może być ograniczona przez AUTODNA, o czym każdorazowo informuje AUTODNA.
 9. AUTODNA określa każdorazowo termin ważności konkretnego Kodu Rabatowego. Kod rabatowy może mieć wskazaną kwotę minimalną zamówienia – konieczną do skorzystania z danego Kodu Rabatowego. Kwota ta jest podana każdorazowo na lub przy danym Kodzie Rabatowym.
 10. Jeden Użytkownik może skorzystać z Kodu Rabatowego tylko raz, podczas składania jednego zamówienia.
 11. Kod Rabatowy nie może być zamieniony na ekwiwalent pieniężny.
 12. Kod Rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami w Serwisie Internetowym.

V DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest AUTODNA. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Kodu Rabatowego lub Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Kodu Rabatowego lub Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

VI TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące Kodów Rabatowych można zgłaszać na przykład mailowo na adres: kontakt@autoDNA.pl, w tytule maila prosimy wpisać: „Kod Rabatowy - reklamacja” – pozwoli to nam przyspieszyć rozpatrzenie danej reklamacji. Złożenie reklamacji może nastąpić także na inne sposoby, w tym pisemnie na adres AUTODNA.
 2. AUTODNA zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia składającego reklamację; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez AUTODNA. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym AUTODNA.
 4. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. AUTODNA może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia, zrzutu ekranu), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez AUTODNA.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania przez AUTODNA.
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej AUTODNA są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, ustawie o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.