Raport AutoCheck

Sprawdzanie aut z USA

AutoCheck jest wiodącym serwisem dostarczającym usługi sprawdzenia historii pojazdu, oferującym m.in. raporty, które są nieodzownym elementem sprawdzenia auta ze Stanów Zjednoczonych.

AutoCheck otrzymuje informacje z kilkudziesięciu tysięcy zaufanych źródeł, włącznie z Urzędami Komunikacji z USA i Kanady (informacje dla systemu NMVTIS), Ubezpieczycieli , Departamentów Policji, Straży Pożarnej, Stacji Kontroli Pojazdów, auto aukcji i wielu innych.

Baza AutoCheck jest jedną z najbardziej kompletnych systemów informacji o historii pojazdu. Zawiera ponad 4 miliardy rekordów dla ponad pół miliarda pojazdów. Każdy z raportów historii pojazdu AutoCheck zawiera istotne informacje dotyczące przebiegów, poprzednich rejestracji, przeznaczenia pojazdu, nadanych tytułów, szkód komunikacyjnych. Raporty AutoCheck na pewno stanowią na dzień dzisiejszy najbardziej wiarygodne źródło danych w Ameryce. Informacje są zgłaszane do AutoCheck w oparciu o wskazany numer VIN pojazdu (VIN USA).

Zanim kupisz używany pojazd sprowadzony z USA i Kanady, rekomendujemy zakup raportu AutoCheck, który z pewnością pomoże poznać przeszłość wybranego pojazdu. Sprawdź jednocześnie dostęp do dodatkowych informacji o pojeździe oraz zdjęć w bazie autoDNA.

Zakres informacji jaki zawierają Raporty AutoCheck:

 • podstawowe dane pojazdu
 • ilość właścicieli
 • odczyty przebiegów
 • historię wypadków
 • nadane tytuły dla pojazdu(pojazd odzyskany, zezłomowany, powypadkowy itd.)
 • informacje dotyczące użytkowania pojazdu(pojazd wynajmowany, leasingowany, zastawiony itd)
 • zniszczenia wywołane siłami natury(pożar, powódź, gradobicie, huragan)
 • informacje dotyczące zgłoszonych usterek (tzw. Lemon)
 • informacje serwisowe(przeglądy, naprawy serwisowe)

Raport AutoCheck składa się z wielu wartościowych informacji. Poniżej znajdują się opisy każdej sekcji oraz pojęcia jakie możemy znaleźć na raporcie AutoCheck.

Podsumowanie Raportu

Podsumowanie Raportu zawiera podstawowe informacje na temat sprawdzanego pojazdu, takie jak: VIN, rok produkcji, marka, model pojazdu. W tej sekcji znajduje się również informacja dotycząca wyniku w Systemie Oceny Pojazdów (AutoCheck Score) o ile jest on dostępny dla konkretnego pojazdu.

Dodatkowo znajdują się podsumowania poszczególnych sekcji raportu, które sygnalizują wystąpienia istotnych informacji dotyczących historii pojazdu. Zielona Ikona sprawdzenia oznacza brak problemów w określonej sekcji raportu. Niebieska ikona informacyjna "i" określa wystąpienie istotnych informacji dotyczących pojazdu. Czerwona wykrzyknik oznacza odnotowane problemy. Wyżej wymienione ikony można znaleźć w każdej sekcji w zależności od zgłoszonej informacji lub odnotowanego problemu.

Sprawdzenia wypadkowe

Sprawdzenie wypadkowe informuje o liczbie zgłoszonych wypadków do AutoCheck o ile takie wystąpiły. W przypadku wystąpienia, każdy wpis posiada kontretną datę odnotowania oraz lokalizacje.

Tytuły i sprawdzenie problemów

Jakiekolwiek informacje związane z tytułem wydanym do pojazdu pojawią się w tej sekcji. Przykładowo, jeżeli pojazd posiada nadany tytuł „zezłomowany" lub „odpad" będzie to odnotowane w tej sekcji. Pozostałe tytuły czy też problemy z przebiegiem również będą wyszczególnione w tej sekcji.

Sprawdzenie przebiegu

Sekcja sprawdzenie przebiegów informuje o odnotowanych wpisach dotyczących przebiegu pojazdu. Jakichkolwiek rozbieżności w odczytanych przebiegach będą oznaczone w postaci czerwonego wykrzyknika.

Użytkowanie pojazdu i zdarzenia z nim związane

W sekcji użytkowanie pojazdu oraz zdarzenia związane z pojazdem, występują informacje na temat użytkowania pojazdu np. informacja dotycząca użytkowania pojazdu jako wypożyczonego lub też flotowego. Inne przykłady użytkowania pojazdu również będą umieszczone w tej sekcji np.: informacje o kradzieży pojazdu, informacja o odzyskania pojazdu, skorygowaniu lub zduplikowaniu tytułu.

Pełna historia pojazdu

Jak wskazuje sama nazwa, w tej sekcji znajdują się wszystkie odnotowane zdarzenia związane z pojazdem. Istotne zdarzenia jakie mogą się znaleźć w tej sekcji to:

 • odczytane przebiegi,
 • rejestracje pojazdu,
 • nadane tytułu do pojazdu,
 • informację z aukcji pojazdów,
 • inspekcję bezpieczeństwa/emisji,
 • oraz wiele innych.

Słownik pojęć

W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do zawartego zdarzenia w raporcie AutoCheck słownik pojęć w sposób szczegółowy oraz jasny wyjaśnia ich znaczenie.

Pełną listę zdarzeń znajdziesz w słowniku.

Sprawdź za darmo numer VIN
Wprowadź poprawny numer VIN