autoDNA radzi
Grafika główna dla artykułu o przeglądach samochodów w 2023 w Polsce

Przegląd samochodu 2023 – czego się wystrzegać?

7 sierpnia 2023

Przegląd samochodu to regularna kontrola pojazdu, mająca na celu sprawdzenie jego stanu technicznego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wielu krajach, w tym w Polsce, regularne przeglądy są obowiązkowe dla pewnych kategorii pojazdów.

Jeśli jesteś właścicielem samochodu osobowego, motoroweru czy nawet przyczepki, musisz regularnie wykonywać badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów. Zanim zdecydujesz się to zrobić, warto sprawdzić najważniejsze informacje – jakie dokumenty ze sobą zabrać, w jakim terminie wykonywać badanie techniczne pojazdu czy ile kosztuje przegląd samochodu. Wszystkie szczegóły przedstawiamy poniżej.

Na początku warto rozróżnić słowa przegląd samochodu i badanie techniczne pojazdu. W języku polskim mamy skłonność używać tych dwóch określeń wymiennie dla dwóch różnych usług dlatego dla doprecyzowania w tym artykule badanie techniczne oznacza sprawdzenie stanu pojazdu wymagane terminem badania technicznego z dowodu rejestracyjnego, a przegląd samochodu to wizyta u dealera w celu kompleksowego sprawdzenia stanu auta.

 

Czy przegląd samochodu jest obowiązkowy w Polsce?

Kierowcy często zastanawiają się, czy przegląd techniczny pojazdu jest obowiązkowy? Jak zostało wspomniane nie należy go mylić z badaniem technicznym, które jest obowiązkowe i jest przeprowadzane na stacjach kontroli pojazdów. Są one przeprowadzane w celu sprawdzenia czy pojazd jest w odpowiednim stanie technicznym i nadaje się do dalszej jazdy. Przegląd samochodu to wizyta u producenta, czy w autoryzowanym serwisie i kompleksowe, odpłatne serwisowanie auta celem zachowania chociażby gwarancji;

Omawiane dziś badanie techniczne samochodu jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. W zależności od wieku auta, inna jest jedynie częstotliwość jego wykonywania. W przypadku nowych aut, pierwsze badanie wykonuje się przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji i jest ono aktualne przez 2 lata. Drugie badanie wykonuje się w terminie 2 lat od pierwszego, a każde kolejne już co roku.

 

Czym różni się badanie techniczne od przeglądu technicznego?

Jak już wspomniano, badanie techniczne pojazdu i przegląd techniczny, to dwie różne sprawy. Główna różnica dotyczy obowiązkowości ich wykonania. Badanie techniczne pojazdu musi regularnie wykonywać każdy właściciel samochodu, a przegląd techniczny nie. Wyjaśniając szczegółowo, badanie techniczne jest obowiązkowe, gdyż jego wynik decyduje o dopuszczeniu do ruchu drogowego. Wykonuje się je co roku, z wyjątkiem nowych aut, posiadających homologację, które pierwsze badanie wykonują przed upływem trzech lat od pierwszej rejestracji auta.

Wykonanie przeglądu technicznego jest z kolei zalecane przez producentów samochodów, gdyż pozwala zadbać o właściwy stan techniczny auta i jednocześnie zachować gwarancję. Ich częstotliwość jest uzależniona od rodzaju auta i jego specyfikacji. Przegląd auta może być wykonywany co 10, jak i co 20 tysięcy przejechanych kilometrów. Co równie istotne, podczas przeglądu okresowego są wymieniane elementy eksploatacyjne auta – olej silnikowy, filtry, płyn chłodniczy i wiele innych. Dodatkowo, weryfikowana jest sprawność układu hamulcowego, kierowniczego czy jest przeprowadzana diagnostyka komputerowa.

 

Rodzaje badań technicznych w Polsce

Przegląd samochodu 2023: Mechanik dokonujący przeglądu technicznego pojazdu.

Przegląd Techniczny samochodu w stacji kontroli pojazdów

Wyróżnia się trzy rodzaje badań technicznych pojazdu, tj.:

 • badania okresowe – wykonuje się je w określonych odstępach czasowych, w zależności od rodzaju pojazdu,
 • badania dodatkowe – są wykonywane niezależnie od badań okresowych, w przypadkach określonych w art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, np. przed rejestracją zakupionego auta, w sytuacji gdy brakuje niezbędnych do tego danych, z dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym bądź istnieje podejrzenie, że narusza wymagania ochrony środowiska.
 • badania co do zgodności z warunkami technicznymi – ten rodzaj badań dotyczy wyłącznie pojazdów zabytkowych przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Gdzie należy zgłosić się na badanie techniczne auta?

Wszystkie badania techniczne pojazdu należy wykonywać na autoryzowanych stacjach kontroli pojazdu. W Polsce wyróżnić możemy stacje podstawowe i okręgowe. W tych pierwszych wykonuje się badania pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, a wszystkie inne samochody są sprawdzane na stacjach okręgowych.

Warto zaznaczyć, że w kwestii badania technicznego nie ma rejonizacji – samochód zarejestrowany w Warszawie może być sprawdzany w Warszawie, ale też Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku.

 

Ważne

Istnieją sytuacje, w których samochody o wadze poniżej 3,5 tony, muszą przejść badania na Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów. Dotyczy to sytuacji, gdy auto:

 • jest po wypadku,
 • dokonano w nim zmian konstrukcyjnych,
 • jest wykorzystywane do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • jest zarejestrowane po raz pierwszy za granicą.

Jeśli nie masz pewności, czy na danej stacji możesz przeprowadzić badanie, możesz to w prosty sposób sprawdzić. Wystarczy zweryfikować uprawnienia znajdujące się w szyldzie i pieczątce stacji.

 

Potrzebne dokumenty

Planując wizytę na stacji kontroli pojazdów, należy pamiętać, że konieczne jest zabranie ze sobą dokumentów. W przypadku podstawowych badań okresowych niezbędny jest wyłącznie dowód rejestracyjny. Pozwala on zidentyfikować pojazd, zweryfikować markę, model, numer rejestracyjny czy numer VIN. Dodatkowo, w dowodzie jest odnotowywany pozytywny wynik badania, poprzez wbicie pieczątki.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku badań dodatkowych, które są przeprowadzane w wyjątkowych sytuacjach, np. ze względu na wykorzystanie pojazdu czy jego konstrukcję. Zgodnie z przepisami, w sytuacji:

 • TAXI – potrzebne jest Świadectwo Legalizacji Taksometru,
 • Pojazdu z LPG (gazem) jest niezbędny Protokół lub Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika,
 • pojazdów z urządzeniami dozorowymi (windy, dźwigi, żurawie) niezbędne jest przedstawienie protokołu i decyzji właściwego Dozoru Technicznego dotyczących dopuszczenia zamontowanego urządzenia,
 • pojazdów ADR – wymagany są: Protokół Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika, cysterny (jeśli pojazd jest w nią wyposażony), Deklaracja zgodności pojazdu z wymogami ADR wystawiona przez producenta bądź przedstawiciela, a także zaświadczenie o klasie ABS i zastosowanym zwalniaczu (jeśli jest wymagane).

 

Ile kosztuje przegląd w okręgowej stacji kontroli pojazdów w 2023?

Zastanawiasz się, ile kosztuje badanie techniczne samochodu w 2023 roku?
Ceny obowiązujące na stacjach kontroli pojazdów nie zmieniły się od kilku lat. Co ważne, na każdej stacji ich wysokość jest taka sama. Wynika to z faktu, iż jest regulowana przepisami prawa. Przegląd techniczny samochodu i jego koszt zależą od rodzaju pojazdu i przedstawia się następująco:

 • samochód osobowy – 99 zł
 • samochód ciężarowy i specjalny do 3,5T – 99 zł
 • autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób z kierowcą  – 99 zł
 • motocykl – 63 zł
 • motorower – 51 zł
 • ciągnik rolniczy – 63 zł
 • badanie specjalistyczne pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (kwota dodawana do podstawowej opłaty za dany pojazd) – 64 zł

 

Ważne

Powyższe ceny obejmują też 1 zł opłaty na rzecz CEPiK Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców).

 

Koszt ponownego sprawdzenia auta po zgłoszonych usterkach

Inaczej kosztuje badanie samochodu w przypadku ponownego sprawdzenia mechanizmów i zespołów w pojazdach, w których podczas badania technicznego wykryto usterki. Cennik przedstawia się następująco:

 • ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania – 14 zł
 • sprawdzenie toksyczności spalin – 14 zł
 • działanie amortyzatorów jednej osi – 14 zł
 • skuteczność i równomierność działania hamulców – 20 zł
 • połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu – 20 zł
 • poziom hałasu – 20 zł
 • geometria kół jednej osi – 36 zł
 • wszystkie inne usterki łącznie – 20 zł

 

Koszt dodatkowego badania technicznego – w jakich przypadkach

Jeszcze inaczej prezentuje się cennik badań dodatkowych, które mogą być wykonywane po skierowaniu od starosty, skierowaniu od organów kontroli ruchu drogowego i w innych sytuacjach. Ile kosztuje przegląd samochodu w zakresie dodatkowych badań?

 1. Skierowanie od starosty
 • gdy zachodzi podejrzenie, że pojazd nie spełnia określonych warunków technicznych – 20,00 zł
 • badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji – 94,00 zł
 • ustalenie danych pojazdu na potrzeby rejestracji – 64,00 z
  1. Skierowanie od organów kontroli ruchu drogowego
 • usterki lub warunki techniczne – za każdą usterkę lub badany układ osobno – 20,00 zł
 • badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji – 94,00 zł
 • dane techniczne niezgodne ze stanem rzeczywistym – 51,00 zł
  1. Pozostałe badania dodatkowe
 • badanie po montażu instalacji do zasilania gazem – 63,00 zł
 • po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, które powodują zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym – 82,00 zł
 • badanie samochodu, który ma być używany jako taksówka – 42,00 zł

 

Oznaczenia przy stacjach kontroli pojazdów – co nam mówią

Każda stacja kontroli pojazdów jest oznaczona odpowiednimi symbolami, a każdy z nich informuje o tym, jakich rodzajów pojazdów badania techniczne wykonuje. Wyróżnić możemy oznaczenia:

 • AA – motocykle i motorowery
 • B – samochody osobowe
 • C – ciężarówki
 • CC – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5T
 • D – autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5T
 • T – ciągniki rolnicze
 • E – przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja.

 

Przegląd samochodu czyli co jaki czas należy udać się na badanie techniczne?

Przegląd techniczny samochodu 20230: Działanie sprawdzające mechanika w silniku pojazdu.

Przeważnie okresowe badania techniczne pojazdu należy wykonywać co rok. Zasada ta nie dotyczy jednak nowych pojazdów. Zgodnie z przepisami, w pierwszych latach po pierwszej rejestracji przegląd wykonuje się rzadziej, tj.

 • samochody osobowe, samochody ciężarowe o masie do 3,5 t, motocykle i przyczepy o masie do 3,5 t po raz pierwszy bada się przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, drugie badanie trzeba wykonać przed upływem kolejnych 2 lat, tj. do 5 lat od pierwszej rejestracji, a wszystkie kolejne należy wykonywać co roku,
 • ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze i motorowery pierwsze badanie muszą przejść przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a drugie i każde kolejne badanie wykonuje się przed upływem 2 lat od dnia ostatniego badania,
 • samochody zabytkowe i przyczepy lekkie – badanie wykonuje się tylko raz, przed pierwszą rejestracją, chyba że zostaną skierowane na dodatkowe badanie, bądź są wykorzystywane do zarobkowego transportu, np. przewozu osób.

 

Informacja

Wyjątkiem od przedstawionych zasad są sytuacje, w których pojazd zostaje skierowany na dodatkowy przegląd techniczny przez odpowiednie organy.

Warto wiedzieć, że część nowych pojazdów już od pierwszej rejestracji musi przechodzić coroczny przegląd. Do tej grupy należą:

 • taksówki osobowe,
 • samochody konstrukcyjnie przystosowane do przewożenia 5 -9 osób i wykorzystywane do zarobkowego przewozu ludzi,
 • pojazdy “SAM” (samodzielnie zbudowane),
 • pojazdy uprzywilejowane,
 • pojazdy używane do nauki jazdy i egzaminów na prawo jazdy,
 • pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Inne zasady dotyczą również autobusów – powinny one mieć wykonywany przegląd przed upływem roku od pierwszej rejestracji, a każdy kolejny w odstępie 6 miesięcy.

 

 

Ważne

Zdarzają się sytuacje, że w dowodzie rejestracyjnym motoroweru znajduje się adnotacja, że nie podlega okresowym badaniom technicznym. Przepisy jednak zmieniły się w tym zakresie i również motorowery z takim wpisem muszą mieć wykonywane regularne przeglądy.

 

Ile trwa sprawdzenie pojazdu?

Zastanawiasz się ile trwa przegląd samochodu? Najczęściej przegląd samochodu trwa nie dłużej niż pół godziny, a w wielu przypadkach diagności sprawdzają wszystko nawet w 20 minut w przypadku aut osobowych. Przegląd motocykla trwa jeszcze krócej. Krótki czas przeglądu samochodowego sprawia, że na wizytę w stacji diagnostycznej nie trzeba umawiać się z wyprzedzeniem.

 

Gdzie sprawdzić ważność przeprowadzonego badania?

Jeśli nie wiesz, jak sprawdzić, do kiedy ważne jest badanie techniczne auta, możesz informację tą uzyskać z dowodu rejestracyjnego bądź też internetowej usłudze rządowej “Mój Pojazd”. W dowodzie jest wpisany w pieczątce termin kolejnego badania technicznego.  Jeśli chodzi o aplikację, to jest ona darmowa i dostępna przez Internet – do jej użycia konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. System dostarcza informacji o terminie ważności przeglądu rejestracyjnego, o usterkach wykrytych w poprzednich badaniach technicznych, dane dotyczące rejestracji, oznaczeń pojazdu i wiele innych.

 

Co jest sprawdzane podczas badania?

Badanie techniczne zawsze składa się z trzech etapów, tj.:

 • identyfikacji pojazdu – która obejmuje sprawdzenia zgodności numeru VIN z dowodem rejestracyjnym;
 • kontroli dodatkowego wyposażenia pojazdu, np. instalacji LPG lub CNG, które podlegają dodatkowym procedurom sprawdzającym;
 • sprawdzenia, jak działają poszczególne układy i podzespoły pojazdu pod kątem bezpieczeństwa jazdy i ich wpływu na środowisko.

Jeśli chodzi o podzespoły, które są sprawdzane, to należą do nich:

 • układ kierowniczy – stan połączeń, stopień zużycia, wielkość ruchu jałowego;
 • hamulce – w zakresie skuteczności i równomierności działania hamulców;
 • zawieszenie – czy w elementach metalowo – gumowych pojawiły się luzy;
 • ogumienie – dobór obciążenia, dopasowanie do typu pojazdu, głębokość bieżnika, zużycie;
 • oświetlenie – prawidłowość działania, czy na reflektorach nie znajdują się pęknięcia;
 • nadwozie – stan szyb, ram i progów;
 • pasy bezpieczeństwa;
 • obowiązkowe wyposażenie – trójkąt ostrzegawczy, gaśnica;
 • układ wydechowy – stan techniczny, pomiar poziomu hałasu,
 • emisja zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin, jeśli silnik samochodu ma spalanie wewnętrzne.

 

Zapomniałem o przeglądzie! Co mi grozi?

Co w sytuacji, gdy zapomnisz wykonać przegląd samochodu w stacji kontroli pojazdów? Przegląd samochodu po terminie to nie najgorsza sytuacja, aczkolwiek kosztowna. Jeśli fakt ten zostanie wykryty przez policję bądź organy kontroli drogowej, można uzyskać mandat w kwocie do 500 zł. Jeśli jednak od terminu, w którym minął termin ważności badania minęło dużo czasu, może okazać się, że zostanie zatrzymany dowód rejestracyjny. Odzyskanie dowodu rejestracyjnego będzie możliwe po wykonaniu przeglądu w ciągu 7 dni. Najgorzej wygląda sytuacja, gdy auto bez ważnego przeglądu weźmie udział w kolizji – wówczas ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia z OC bądź AC lub znacznie obniżyć jego wysokość.

 

Przegląd (badanie techniczne) samochodu w USA i Europie – czym różni się od polskiego?

Okresowe badania stanu technicznego samochodów na terenie UE czy USA wyglądają nieco inaczej niż w Polsce. W przypadku Unii Europejskiej muszą się one odbywać w zgodzie z dyrektywą 2014/45/UE, która zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego pojazdów, ale też kontroli emisji spalin. Warto zaznaczyć jednak, że przepisy dopuszczają możliwość skrócenia okresów badań technicznych aut – państwem, które wprowadziło takie rozwiązanie jest chociażby Polska. Wspominając jeszcze o Unii Europejskiej należy zaznaczyć, że przepisy określają minimalny zakres kontroli technicznej pojazdów, który obowiązuje wszystkie kraje członkowskie. I tu również istnieje możliwość zmiany zakresu, aczkolwiek wyłącznie w zakresie rozszerzenia zakresu badań.

Regulacje dotyczące badań technicznych samochodów w Stanach Zjednoczonych różnią się w zależności od stanu. W niektórych stanach wymagane są regularne inspekcje bezpieczeństwa, podczas gdy inne wymagają jedynie inspekcji emisji spalin. Jeszcze inne stany nie wymagają żadnych regularnych inspekcji.

Przykładowo w stanie Kalifornia, samochody muszą przejść regularne badania emisji spalin, które są częścią programu znanego jako „Smog Check”. Jest to jedno z najbardziej rygorystycznych programów tego typu w USA, co wynika z wysiłków Kalifornii na rzecz poprawy jakości powietrza.

W Arizonie badania muszą być przeprowadzane co dwa lata dla większości samochodów modelowych z roku 1996 i nowszych oraz co rok dla samochodów modelowych z lat 1967-1995. Samochody zarejestrowane poza tymi obszarami i niektóre inne pojazdy są zwolnione z tego wymogu. W Wirginii wymagane są regularne badania bezpieczeństwa co rok dla wszystkich samochodów.

 

Nowe przepisy związane z przeglądem w 2023

Od kilkunastu miesięcy mówi się o nowelizacji przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów. Nie zostały one wprowadzone ani w 2022 roku ani w 2023 roku. Dotyczą one głównie obowiązku przeprowadzania dokumentacji fotograficznej podczas badania. Zgodnie z nowymi przepisami, diagnosta miałby wykonać 5 zdjęć samochodu – z przodu, z tyłu i po dwóch przekątnych, a do tego zdjęcie zegarów z widocznym przebiegiem. Fotografie te miałyby być przechowywane przez 5 lat.

Dodatkowo przepisy mają umożliwić zgłoszenie się na stację już do 30 dni przed wyznaczonym terminem badania. Różnica będzie dotyczyć kolejnego terminu – w przypadku jego pozytywnego wyniku, kolejny przegląd samochodu zostanie wyznaczony nie na podstawie dnia wykonania badania, lecz o datę wpisaną w dokumentach. Pozwoli to kierowcom nie tracić dni po wcześniejszym dokonaniu przeglądu.

Zmiany mają dotyczyć także kosmetycznych zmian w zakresie nadzoru nad stacjami (zwiększy się rola Transportowego Dozoru Technicznego) i bardziej skrupulatnej kontroli przeprowadzanych przez diagnostów badań. Prace nad wprowadzeniem wspomnianych zmian nadal trwają i nie ma jeszcze wyznaczonego terminu ich wprowadzenia.

 

FAQ

Tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, diagnosta jest zobowiązany spisać stan licznika i wpisać liczbę przebytych dotychczas kilometrów do dokumentacji. Planowana nowelizacja przepisów ma również wprowadzić obowiązek wykonywania fotografii licznika, w celu udokumentowania przebiegu i wyeliminowania problemów z przekręceniem licznika czy np. błędnym spisaniem stanu licznika.

Aktualnie kierowca, który porusza się pojazdem bez ważnego przeglądu może zostać ukarany mandatem w wysokości od 1500 zł do 5000 zł, a w sytuacji, gdy termin przeglądu minął już dawno, może dojść nawet do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Tu również jest planowana nowelizacja, zgodnie z którą w przypadku późniejszego wykonania badania – powyżej 30 dni od wskazanego terminu, kierowcę będzie obowiązywać podwójna stawka

Najprostszym i najszybszym sposobem na sprawdzenie terminu, w którym upływa ważność przeglądu technicznego pojazdu jest zajrzenie do dowodu rejestracyjnego. Data ta jest umieszczana na pieczątce przybijanej przez diagnostę. W związku z tym, że kierowcy nie muszą od grudnia 2020 wymieniać dowodów rejestracyjnych, dane te można również sprawdzić w internetowej bazie CEPiK, która zawiera szereg informacji, nie tylko o terminie upływu ważności przeglądu.