autoDNA sprawdza
wypowiedzenie umowy OC

Wypowiedzenie umowy OC po zakupie auta – wszystko, co musisz wiedzieć

10 czerwca 2022

Jak wiemy, polisa OC chroni nas przed kosztami wynikającymi ze zdarzeń drogowych których byliśmy sprawcami – za nasze błędy odpowiada bowiem finansowo związane z nami umową towarzystwo ubezpieczeniowe. Czy wypowiedzenie umowy OC jest skomplikowane? Przekonaj się

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce jak i całej Unii Europejskiej, wszystkie pojazdy poruszające się po drogach publicznych muszą posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Warto dodać, że w skrajnym przypadku – zdarzenia z pojazdem nieubezpieczonym, odpowiedzialność bierze na siebie ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, który dopiero w późniejszym czasie dokonuje regresu na faktycznym sprawcy. Posiadanie polisy OC jest zatem obowiązkowe, w efekcie kupując używany samochód dostajemy także od sprzedającego umowę OC przypisaną do pojazdu. Jako nowy właściciel pojazdu mamy dwie możliwości: zachować dotychczasową policę, korzystając z niej aż do wygaśnięcia umowy, bądź wypowiedzieć ją i podpisać nową w wybranym przez siebie towarzystwie. Cała procedura mimo że nie jest skomplikowana, niesie ze sobą pewne obostrzenia i wymogi formalne. Aby wypowiedzenie umowy ubezpieczenia było wiążące należy dopełnić kilku istotnych kwestii, zawierając stosowne informacje i w wybranych przypadkach mieszcząc się w ramach czasowych.

 

Co to jest OC?

Nim przystąpimy do jakichkolwiek czynności związanych z dotychczasową umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej warto zaznajomić się czym w rzeczywistości ona jest, jaką ochronę zapewnia, jakie prawa nam przysługują oraz obowiązki. Umowę ubezpieczenia OC musi mieć wykupiony każdy pojazd – to już ustaliliśmy – wynika to wprost z potrzeby zabezpieczenia własnych interesów, bezpieczeństwa finansowego w przypadku konieczności pokrycia powstałych szkód materialnych. Pamiętajmy bowiem, że jako bezpośredni sprawca zdarzenia drogowego którego efektem są szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich odpowiedzialni jesteśmy za ich naprawienie w całości. W praktyce nawet błaha kolizja drogowa mogłaby oznaczać dla nas kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy złotych kosztów których nie sposób uniknąć. Z tego powodu ustawodawca wprowadził przykaz uczestnictwa w ubezpieczeniach obowiązkowych dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Zawarta, opłacona umowa ubezpieczenia ma gwarantować nie tylko wypłacalność sprawcy, ale również ochronę jego finansów i gwarancję naprawy szkody dla poszkodowanych. W chwili podpisania umowy OC to towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie ciężar wszelkiej odpowiedzialności, rzecz jasna polisa pełna jest wyłączeń w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Jednym z nich jest spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy brak ważnego badania technicznego.

Bez względu na to gdzie wykupimy ubezpieczenie OC zakres podstawowej ochrony jest jednakowy. Szczegóły zawsze znajdziemy w załączonych ogólnych warunkach umowy. Niemniej jednak szereg ubezpieczycieli w ramach walki o klienta stara się uatrakcyjnić obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, dodając w cenie kolejne usługi – chociażby ubezpieczenie NW czy ochronę szyb, mini Asistance.

 

Wypowiedzenie umowy OC – jak to zrobić prawidłowo?

Po zakupie używanego samochodu musimy dopełnić nie tylko formalności związanych z jego rejestracją na którą mamy 30 dni. Już w dniu zakupu musimy sprawdzić jak wygląda obecna umowa ubezpieczeniowa – jaki jest jej termin obowiązywania a także czy została opłacona w całości, a jeśli nie to które raty są uregulowane – potrzebne informacje uzyskamy sprawdzając vin pojazdu. Pamiętajmy, że w dniu w którym nabywamy prawa własności auta stajemy się odpowiedzialni za utrzymanie ciągłości ubezpieczeniowej. Upraszczając, jeśli poprzedni właściciel nie opłacał polisy, nie wykupił jej z rozmaitych przyczyn, musimy pod groźbą poważnych kar nałożonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podpisać i opłacić nową umowę ubezpieczenia OC już w dniu zakupu pojazdu – w przeciwnym razie także nas jako nowego właściciela dosięgnąć mogą finansowe konsekwencje.

Takie sytuacje należą jednak do rzadkości. Przeważnie razem z pojazdem dostajemy także opłacone na jakiś czas OC zbywcy, z którego w pełni legalnie możemy korzystać do końca jego obowiązywania, kontynuować opłacanie następnych miesięcznych lub kwartalnych rat. Drugą drogą jest rezygnacja z otrzymanego OC zbywcy i zakup własnej polisy.

W pierwszym przypadku musimy zgłosić dotychczasowemu ubezpieczycielowi fakt nabycia pojazdu w celu zaktualizowania danych na polisie OC. Zazwyczaj jeśli umowa ubezpieczenia jest aktualna – opłacona możemy bez perturbacji z niej korzystać, niejako na koszt poprzedniego właściciela. Musimy być jednak świadomi, że ubezpieczyciel ma prawo przy zmianie właściciela dokonać rekalkulacji ubezpieczenia OC. Może się bowiem okazać, że dysponujemy znacznie mniejszymi zniżkami wypracowanymi w firmach ubezpieczeniowych niż sprzedający. Wynika to z szeregu czynników, między innymi wieku, szkodowości i ciągłości ubezpieczeniowej. Co więcej, niebagatelny wpływ na wysokość składki ubezpieczenia OC ma miejsce naszego zamieszkania – małe miejscowości są preferencyjnie wyceniane. W efekcie może się okazać, że składka po rekalkulacji jest kilkaset złotych wyższa, wówczas ubezpieczyciel ma prawo domagać się od nowego właściciela pojazdu – polisy dopłaty w proporcjonalnej części do pozostałego okresu ubezpieczenia. Ratunkiem od dodatkowych kosztów jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC i podpisanie nowej umowy w innymi towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypowiedzieć umowę możemy bez podania przyczyny, powołując się tylko na stosowny paragraf.

W drugim wariancie upoważnieni jesteśmy do korzystania z OC zbywcy aż nastąpi koniec okresu ubezpieczenia. Należy jednak być świadomym, że zawarta jeszcze przez sprzedającego polisa ubezpieczeniowa będzie obowiązywać tylko do daty wskazanej w umowie, polisa nie powieli się automatycznie na kolejny rok – przed końcem okresu ubezpieczenia jako nowy właściciel musimy pamiętać o zakupie ubezpieczenia już na własne dane. Nowa umowa musi zapewniać ciągłość ubezpieczeniową z poprzednimi. Wykorzystując do końca opłaconą polisę poprzedniego właściciela nie musimy powiadomić ubezpieczyciela o tym że wykupiłeś polisę gdzie indziej – stare ubezpieczenie po prostu wygaśnie.

 

Wypowiedzenie umowy oc – jak to zrobić poprawnie?

Dotychczasową umowę ubezpieczenia możemy kontynuować jak wspomnieliśmy, lub wypowiedzieć w dowolnym momencie, kupując nowe ubezpieczenie OC w dowolnej firmie. Nim złożymy wypowiedzenie polisy OC warto poznać podstawę prawną na jakiej będziemy się opierać. Prawo do wypowiedzenia mowy OC przysługuje nam na podstawie ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK i art:

 • Zakup pojazdu z polisą po poprzednim posiadaczu – art. 31
 • Koniec bieżącej umowy zawartej przed rokiem – art. 28
 • Dublowanie ubezpieczeń na ten sam okres – art. 28a

Jak prawidłowo wypowiedzieć polisę OC? Takie informacje znajdziemy na stronie internetowej ubezpieczyciela, każda z firm ma nieco inne wymagania co do formy składania wypowiedzeń umów. Często na swoich witrynach internetowych udostępniają swoim klientom wzór wypowiedzenia umowy OC, przedstawiając dodatkowo cała procedurę krok po kroku, lub uruchamiając automatyczny formularz. Gotowy wzór wypowiedzenia otrzymamy także w placówce ubezpieczyciela, gdzie oczywiście możemy dopełnić wszelkich formalności. Bardzo pomocna będzie także wiedza i wsparcie agentów ubezpieczeniowych, sprawę wypowiedzenia umowy OC bez wątpienia załatwią za nas bezbłędnie. Niezależnie od drogi składania wypowiedzenia umowy OC powinniśmy zachować dokumenty potwierdzające ten fakt.

 

Rodzaje wypowiedzenia umowy OC

Jak już zdążyliśmy nadmienić, istnieje możliwość wypowiedzenia ochrony ubezpieczeniowej w kilku przypadkach opisanych w ustawie. Tworząc we własnym zakresie dokument musimy zawszeć jaka podstawa prawna wypowiedzenia ma zastosowane w tym konkretnym przypadku. Przez błędy formalne, niejasne sformułowania, niewystarczające dane lub brak odręcznych podpisów wszystkich właścicieli pojazdu ubezpieczyciel może odrzucić dostarczone wypowiedzenie.

Rezygnacja z dotychczasowej polisy jaką otrzymaliśmy wraz z samochodem od sprzedającego możliwa jest praktycznie w każdym momencie jej trwania. Warunkiem koniecznym jaki należy spełnić aby nie narażać się na kary finansowe nakładane przez UFG, jest zakup nowej polisy OC z datą najpóźniej jednakową z wypowiedzeniem OC zbywcy. Co istotne, w myśl polskich przepisów polisa oc przypisana jest do pojazdu a nie do właściciela – w skutek tego tylko aktualny właściciel może wypowiedzieć umowę. Zbywca w kwestii wypowiedzenia nie może nic zrobić, jego jedynym obowiązkiem jest zgłoszenie ubezpieczycielowi w odpowiednim terminie sprzedaży auta – ma na to 14 dni (wystarczy wysłać na adres towarzystwa ubezpieczeniowego ksero umowy sprzedaży, lub skan mailem). Aby ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia, należy dołączyć stosowny dokument informujący o zrzeczeniu się ubezpieczenia przez kupującego.

Dużym problemem na rynku ubezpieczeniowym przez lata było dublowanie polis ubezpieczeniowych. Jeśli to my wykupiliśmy daną polisę w roku poprzednim, zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny rok. Taki mechanizm ma zapobiegać poruszaniu się po drogach pojazdów bez jakiejkolwiek ochrony ubezpieczeniowej. Jednakże przed końcem umowy OC wielu kierowców decyduje się na zmianę ubezpieczyciela, kupując bezwiednie nową polisę i zapominając o starej. Niestety poprzednia polisa nadal będzie obowiązywać, wymagając opłacenia. Wystarczy jednak powołując się na wspomniany paragraf ustawy wypowiedzieć oc. Zapłacimy jedynie za okres od wznowienia polisy do momentu dostarczenia wypowiedzenia. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela.

Zbliżający się koniec bieżącej polisy zawartej rok temu to ostatni dzwonek na bez kosztową zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego. Obecna umowa OC zostanie jak wiemy przedłużona automatycznie jeśli nie wyślemy ubezpieczycielowi wypowiedzenia. Umowę OC możemy wypowiedzieć najpóźniej na dzień przed końcem danego roku ubezpieczeniowego, złożenie stosowanego pisma w późniejszym terminie skutkuje dublowaniem polis. Rzecz jasna wypowiedzenie umowy wysłać możemy w dowolnym momencie, informując firmę ubezpieczeniową o braku kontynuacji po rzeczonym okresie.

Osobnym zagadnieniem jest wypowiedzenie ubezpieczenia OC w przypadku wyrejestrowania pojazdu. Mowa tutaj o fizycznej utracie samochodu: kradzieży, złomowania lub sprzedaży poza granice Polski. W każdej z wymienionych sytuacji wystarczy w dowolnym momencie wysłać do ubezpieczyciela wypowiedzenie umowy, dołączając do formularza dokument poświadczający przepadek pojazdu. Dodatkowo w tej sytuacji możemy ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki. W całej procedurze możemy sprawdzić jak działa generator wypowiedzenia oc.

 

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy OC?

Skuteczne prawnie wypowiedzenie ubezpieczenia OC pojazdu musi zawierać szereg kluczowych danych identyfikacyjnych pojazdu jak i wszystkich jego właścicieli – uchybienia w tej materii zakończą się odrzuceniem wypowiedzenia. Wypełniając gotowy formularz wystarczy skrzętnie zagospodarować wszystkie dostępne pola. Z powodzeniem możemy jednak sporządzić wypowiedzenie we własnym zakresie. Niezależnie od formy jaką wybierzemy dokument wysyłany do ubezpieczyciela powinien być podpisany przez właścicieli. Wypowiedzenie musi zawierać:

 • Miejsce i datę spisania
 • Dane wszystkich właścicieli, adresy zamieszkania, imię i nazwisko oraz nr PESEL
 • Numer polisy OC
 • Podstawę prawną na jaką się powołujemy
 • Pełną nazwę i adres towarzystwa
 • Numer rejestracyjny
 • Markę, model i vin pojazdu

 

Jaki jest okres wypowiedzenia?

Kwestie ubezpieczeniowe wymagają chociaż podstawowej znajomości przepisów i granicznych terminów – nieznajomość prawa działa tylko na naszą niekorzyść. Jednym z istotniejszych zagadnień jest okres wypowiedzenia umowy oc. Po zakupie używanego samochodu z ważną polisą OC jesteśmy upoważnieni do wypowiedzenia jej w dowolnym momencie – umowa zostaje zakończona, najpóźniej w dniu wypowiedzenia musi zostać podpisana nowa polisa. Podstawowym okresem wypowiedzenia, także przy zmianie ubezpieczenia na kolejny rok jest jeden dzień przez końcem obowiązywania dotychczasowej polisy.

W przypadku umowy OC zawartej zdalnie – przez Interenet lub telefon mamy 30 dni na odstąpienie od umowy bez konsekwencji (opłacimy jedynie polisę za faktycznie wykorzystany czas ochrony). Termin graniczny liczony jest od daty dostarczenia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy. W międzyczasie bowiem możemy znaleźć lepszą ofertę w innym towarzystwie.

 

Gdzie należy wysłać wypełnione wypowiedzenie?

Poprawne wypełnienie i podpisanie wypowiedzenie umowy OC to nie wszystko, pismo należy również skutecznie dostarczyć zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciela. Wszelkie potrzebne instrukcje znajdziemy na stronie internetowej ubezpieczalni. Wypowiedzenie polisy OC możemy dostarczyć:

 • Listem poleconym z potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres towarzystwa
 • Złożyć osobiście w oddziale
 • Lub u agenta ubezpieczeniowego
 • Przesłać skan odręcznie podpisanego dokumentu na wskazany adres mailowy

 

Czy to się opłaca?

Sprawy związane z obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu należy uregulować w pierwszej kolejności po zakupie pojazdu. Ewentualne niedopatrzenia mogą nas słono kosztować w przypadku wykrycia braku policy przez UFG. Sprawdzając vin pojazdu w raporcie autoDNA zweryfikujemy przed kupnem czy dany pojazd posiada aktualne ubezpieczenie oc. Zgłoszenie nabycia pojazdu firmie ubezpieczeniowej skutkować może ponownym obliczeniem składki, co bywa niekorzystne dla nowego właściciela – w tej sytuacji wypowiedzenie umowy OC będzie jednym ze sposobów na uniknięcie dodatkowych wydatków i pewne oszczędności. Tym samym będziemy mogli wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Bezbłędne złożenie rezygnacji z polisy OC ułatwią nam darmowe generatory wypowiedzeń, agenci ubezpieczeniowi czy formularze dostępne online na stronach internetowych ubezpieczycieli.

 

W serwisie autoDNA.pl, wiodącym na rynku narzędziu do dekodowania VIN, możesz sprawdzić VIN danego pojazdu. Wystarczy do tego jedynie numer VIN. W raportach, dotyczących używanych aut można znaleźć informacje, które pozwolą sprawdzić, czy sprzedawca mówi prawdę czy też nie. W raporcie można znaleźć dane na różny temat. Jednym z nich jest historia pojazdu czy bazy skradzionych pojazdów.

Summary
Wypowiedzenie umowy OC po zakupie auta – wszystko, co musisz wiedzieć
Article Name
Wypowiedzenie umowy OC po zakupie auta – wszystko, co musisz wiedzieć
Description
Jak wiemy, polisa OC chroni nas przed kosztami wynikającymi ze zdarzeń drogowych których byliśmy sprawcami. Czy wypowiedzenie umowy OC jest skomplikowane?
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 1

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 1. olalala

  Dostałam rekalkulacje (mimo max zniżek) i rezygnuje, beda mnie teraz scigac o doplate proporcojnalnie za ten okres od zakupu do rekalkulacji? Ile czasu mieli na rekalkulacje, oni sie zastanawiaja a ja place? Dostalam po 2 tygodniach od informacji po nabyciu auta smsa o doplacie w dniu do ktorego termin zaplaty uplywal..