autoDNA radzi
Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Zgłoszenie sprzedaży samochodu – krok po kroku

6 lipca 2021

Zgłoszenie sprzedaży samochodu jest obowiązkiem sprzedawcy, o czym mówi art. 78 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dobrze, abyś dla swojego spokoju powiadomił o sprzedaży samochodu jak najszybciej, gdy tylko trafi do nowego nabywcy. Jak i gdzie tego dokonać?

 

Gdzie i komu zgłosić sprzedaż samochodu?

Polska ma ustanowione odrębne przepisy, które jasno określają, jakie obowiązki spoczywają na osobie, która sprzedała samochód oraz na tym, który go kupił. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) nakazuje zgłoszenie sprzedaży pojazdu do wydziału komunikacji urzędu pod adres właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, która sprzedała samochód.

Może być to:

 • starostwo powiatowe,
 • urząd miasta – jeśli sprzedający mieszka w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy – jeśli mieszka w Warszawie.

Komplet niezbędnych dokumentów i zgłoszenie o zbyciu pojazdu można zanieść do urzędu osobiście, zgłosić przez Internet lub wysłać pocztą. Bez względu na wybraną opcję, cała usługa jest bezpłatna i zazwyczaj w przypadku wizyty w wydziale komunikacji dokonywana jest „od ręki”. Równie szybko można spełnić ten obowiązek przez Internet.

 

Informacja

O sprzedaży auta należy poinformować również firmę ubezpieczeniową, która musi wiedzieć, kto jest nowym właścicielem pojazdu. Bez zgłoszenia tego faktu może dojść do nieporozumień i przedłużenia polisy na samochód, którego de facto już nie ma, bo został sprzedany komuś innemu.

 

 

Zgłoszenie zbycia pojazdu – jaki czas?

Jak już wiadomo każdy, kto sprzedał auto musi obowiązkowo poinformować o tym odpowiedni urząd. Na zgłoszenie sprzedaży samochodu we właściwym urzędzie dotychczasowy właściciel pojazdu ma 30 dni kalendarzowych, które liczone są od daty jego zbycia. Termin ten obowiązuje na przykład od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży. Natomiast do ubezpieczyciela ten fakt trzeba zgłosić w ciągu 14 dni od daty sprzedaży.

Brak przekazania informacji o sprzedaży auta i brak poinformowania o fakcie jego zbycia w urzędzie może skutkować nałożeniem kary na osobę, która nie spełniła tego obowiązku. Jej wysokości wynosi od 200 do 1000 złotych. Niektórym kara wydaje się niezbyt wysoka, dlatego zwlekają z dokonaniem formalności w urzędzie lub o niej zapominają. Tymczasem warto się zastanowić, że te kilkaset złotych można przeznaczyć na inny cel np. opłatę ubezpieczenia OC nowego samochodu.

 

Kto powinien zgłosić zbycie samochodu?

Zbycie zarejestrowanego pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel, który na przykład sprzedał samochód innej osobie. W przypadku, gdy nie może stawić się osobiście, może do sprawy wyznaczyć pełnomocnika. Szczegółowe informacje o tym, jak tego dokonać, można uzyskać w konkretnym urzędzie, aczkolwiek niezbędne jest napisanie i dołączenie pełnomocnictwa. Co więcej, wobec pełnomocników, którzy nie są najbliższą rodziną sprzedającego, zachodzi obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Trzeba więc doliczyć to do kosztów.

 

Informacja

Nie wolno zapominać o tym obowiązku, ponieważ brak zgłoszenia sprzedaży pojazdu skutkuje nałożeniem kary.

 

Sprzedaż samochodu – dokumenty

Do sprzedaży samochodu należy przygotować komplet dokumentów: dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Trzeba też zebrać odpowiednie dane, które posłużą do przepisania polisy ubezpieczenia OC na nowego właściciela pojazdu. Sprzedający i kupujący muszą zawrzeć umowę kupna-sprzedaży w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Taka umowa najczęściej zawiera następujące informacje:

 • dane osobowe obu stron umowy (imię i nazwisko, PESEL/numer dowodu, adres),
 • datę oraz miejsce zawarcia umowy,
 • informacje o sprzedawanym pojeździe (marka, model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu, aktualny przebieg, kolor karoserii, stan techniczny),
 • cenę, za którą samochód został sprzedany,
 • datę przekazania auta kupującemu,
 • oświadczenie, że kupujący jest świadomy stanu technicznego pojazdu i że nie ma co do niego zastrzeżeń,
 • informacje o tym, która ze stron poniesie koszty związane z zawarciem umowy.

 

 

Podczas informowania właściwego urzędu o tym, że zarejestrowany w nim pojazd został sprzedany, należy zgłosić się z odpowiednimi dokumentami.

Trzeba zabrać ze sobą między innymi:

 • zawiadomienie o zbyciu pojazdu – takie zaświadczenie można dostać w urzędzie starostwa powiatowego albo w urzędzie miasta. Czasami jego wzór (zazwyczaj jednolity) jest również udostępniony w sieci lub na stronie internetowej danego wydziału komunikacji. Sprzedawca musi samodzielnie uzupełnić tylko te treści, które dotyczą zawiadomienia o sprzedaży samochodu;
 • dowód osobisty lub paszport;
 • kartę pobytu w przypadku cudzoziemców;
 • kopię dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, czyli w tym przypadku umowa kupna-sprzedaży auta;

Trzeba pamiętać, że wszelkie dokumenty powinny zostać dostarczone w formie oryginałów oraz kopii. Na kserokopiach urzędnik umieści adnotację, która będzie stanowiła potwierdzenie, że zgłoszenie sprzedaży samochodu zostało dokonane we właściwym terminie. To bardzo istotna kwestia, ponieważ urzędy nie wydają odrębnego zaświadczenia o złożeniu zgłoszenia sprzedaży.

W celu powiadomienia ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu podlegającego wykupionej polisie, należy wypełnić i dostarczyć formularz, który zwykle znajduje się na stronie internetowej danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

W treści takiego dokumentu podaje się m.in.

 • dane osobowe sprzedawcy,
 • dane osobowe nabywcy,
 • model, markę, numer rejestracyjny pojazdu i numer VIN,
 • okres obowiązywania polisy.

Warto również dołączyć przygotowaną kopię umowy kupna-sprzedaży, która zawiera wszystkie wyżej wymienione dane.

 

Zgłoszenie sprzedaży auta online

Osoby, które nie lubią załatwiać spraw urzędowych osobiście lub które przeraża sama myśl o staniu w długich kolejkach w wydziale komunikacji i wypełnianiu formularzy, przygotowano opcję usługi zgłoszenia przez Internet, że pojazd został sprzedany. Odpowiedni wniosek można złożyć za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Jest to jedyna możliwa opcja zgłoszenia sprzedaży auta online, ponieważ tylko te rozwiązania pozwalają potwierdzić tożsamość.

Aby zgłosić sprzedaż auta przez Internet, po zalogowaniu się do profilu ePUAP należy wejść w zakładkę usługi „Mój Pojazd”, w której zobaczysz wszystkie zarejestrowane na Ciebie pojazdy. Przy właściwym trzeba kliknąć „Zgłoś zbycie pojazdu”. Koniecznie wcześniej trzeba przygotować skan umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól formularza (dane osobiste, data zbycia pojazdu, dane nabywcy) i dołączeniu zeskanowanej umowy, można wysłać informacje przez Internet. W tym celu trzeba wybrać właściwy urząd, do którego mają trafić dokumenty oraz potwierdzić zgłoszenie elektronicznym podpisem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. Jeśli pojazd ma więcej niż jednego właściciela, musisz zaznaczyć oświadczenie, że współwłaściciele są świadomi tego, co robisz i działasz za ich zgodą.

Po wysłaniu prawidłowo uzupełnionego zgłoszenia zostaje ono automatycznie zarejestrowane w urzędzie. Na Twoją skrzynkę odbiorczą w profilu zaufanym otrzymasz wysłane urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). To będzie jedyny formalny dokument, który potwierdzi, że poprawnie odnotowano zmianę właściciela. Nie oczekuj, że otrzymasz dodatkowe potwierdzenie wysłane pocztą! Zawiadomienia składane online nie przewidują dostarczania oddzielnego załącznika o zrealizowaniu usługi.

Na wysłanie takiego formularza przez Internet masz standardowo (tak jak w przypadku załatwiania sprawy osobiście w urzędzie) 30 dni kalendarzowych liczonych od zbycia pojazdu.

 

Podsumowanie

Podsumowując, pamiętaj o terminach. Masz dokładnie 30 dni kalendarzowych na zgłoszenie sprzedaży w wydziale komunikacji odpowiedniego urzędu oraz 14 dni na przekazanie danych nowego posiadacza auta do ubezpieczyciela. Niedopełnienie tych formalności będzie skutkować w pierwszym przypadku nałożeniem kary, a w drugim problemami, kiedy na przykład kupujący nie opłaci kolejnej składki i jej wartość przejdzie na Ciebie. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach może Cię dosięgnąć windykacja za drugą ratę składki lub też pełna opłata za wznowioną polisę.

Nie warto zwlekać ani rezygnować ze zrealizowania tych dwóch obowiązków, ponieważ ich dopełnienie jest właśnie uregulowane prawnie. Nie czekaj też, że zrobi to za Ciebie osoba, która kupiła samochód. Prawodawca jasno określa, że to do sprzedającego należy obowiązek poinformowania o zbyciu pojazdu.

 

Warto wiedzieć

Serwis autoDNA jest wiodącym dostawcą usług sprawdzania historii pojazdów online. Na podstawie numeru vin zweryfikujesz historię pojazdu przed zakupem z autoDNA. Sprawdzenie VIN w wielu przypadkach może ustrzec Cię przed niechcianymi kosztami dodatkowymi związanymi z zakupem pojazdu z nieznaną lub powypadkową przeszłością.

Summary
Zgłoszenie sprzedaży samochodu – krok po kroku
Article Name
Zgłoszenie sprzedaży samochodu – krok po kroku
Description
Zgłoszenie sprzedaży samochodu jest obowiązkiem sprzedawcy, o czym mówi art. 78 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jak i gdzie tego dokonać?
Author
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo