autoDNA radzi
Rezygnacja z leasingu

Rezygnacja z leasingu – możliwe opcje

Dodano 7 lipca 2021 przez

Umowę leasingu samochodu możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie, ale w zależności od tego, jaka kwota została spłacona i jaka jest struktura płatności rat. Jeśli masz problemy z uregulowaniem płatności lub sytuacja życiowa nie pozwala Ci dłużej korzystać z takiej formy finansowania, powinieneś poznać możliwe opcje rezygnacji z leasingu.

 

Co to jest leasing samochodowy?

Leasing samochodowy to forma finansowania, która daje Ci prawo użytkowania nowego pojazdu na pewien okres. Zasadniczo korzystasz z przedmiotu leasingu na uzgodniony czas i za ustaloną stałą opłatę w formie rat płatnych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jako leasingobiorca jesteś odpowiedzialny za koszty ubezpieczenia i utrzymanie samochodu w ruchu.

Umowa leasingu może przypominać zobowiązania kredytowe, zwłaszcza pod kątem miesięcznej spłaty, ale jest na pewno łatwiejsza do zawiązania. Nie wymaga spełnienia tak wielu formalności, bo wiąże się z mniejszym ryzykiem dla leasingodawcy. Poza tym jej zerwanie daje mniejsze konsekwencje niż odstąpienie od umowy finansowania kredytu.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje leasingów samochodowych:

Leasing operacyjny

To najpopularniejsza forma, w której samochód jest amortyzowany przez firmę leasingodawcy. Wiąże się z niższymi kosztami początkowymi. Umowa ta może uwzględniać tylko używanie przedmiotu leasingu na czas jej trwania lub użytkowania, a następnie wykup na własność po jej zakończeniu. Ponieważ prawnie ta forma finansowania traktowana jest jako usługa, do każdej raty dolicza się 23% podatku VAT, którego zapłata leży po stronie leasingobiorcy.

 

Leasing finansowy

Równie często wybierany, chociaż stanowi bardziej skomplikowaną formę umowy. W tym przypadku leasingobiorca może wpisać pojazd do rejestru środków trwałych, a następnie dokonywać bieżących odpisów amortyzacyjnych. Jest prawnie traktowany jako dostawa towaru, więc VAT należy zapłacić z góry. Taka umowa zawsze wiąże się z używaniem i wykupem auta na własność po jej zakończeniu.

W ramach zarówno leasingu operacyjnego, jak i finansowego klient/firma może zawrzeć szczególny rodzaj umowy. Jak już wspomniano wyżej w przypadku pierwszej opcji, można zadecydować, czy chce się skorzystać z możliwości wykupu samochodu po zakończeniu spłaty leasingu.

 

Inne rodzaje leasingu

Istnieje jeszcze szczególny rodzaj umowy tzw. leasing zwrotny, w którym przedsiębiorca/klient sprzedaje składniki swojego majątku firmie leasingowej, a następnie bierze je w leasing.

Ponadto wyróżnia się także formę leasingu uzależnioną od statusu leasingobiorcy. I chociaż najczęściej są to przedsiębiorcy, to jednak korzystny jest także leasing konsumencki. Stanowi on umowę cywilnoprawną, która łączy w sobie cechy umowy kredytowej z umową najmu. Konsument kupuje potrzebne przedmioty, akceptuje formę comiesięczne zapłaty i w ten sposób regularnie spłaca wartość leasingowej ceny. Takie rozwiązanie jest o wiele lepsze niż kredyt, ponieważ nie wymaga dopełnienia tak wielu formalności i jest także tańsze w utrzymaniu.

 

Jak zrezygnować z leasingu?

Zdarzają się w życiu sytuacje, w których leasingobiorca nie jest w stanie dalej ponosić opłat za raty leasingowanego przedmiotu i chce skorzystać z opcji rozwiązania umowy. Może nie jest to bardzo łatwe, ale też nie jest niemożliwe do zrealizowania i wedle ogólnych informacji prawo na to zezwala. Istnieje kilka sposobów wypowiedzenia przedmiotu leasingu.

 

Cesje leasingowe – na czym polegają

Cesja to przeniesienie samochodu w ramach najmu leasingowego z jednego klienta na drugiego. Istnieje wiele powodów, dla których klient można poprosić o cesję. Być może zmieniły się okoliczności osobiste, nastąpił kryzys w firmie albo leasingowany pojazd okazał się już niepotrzebny.

W celu przeniesienia umowy leasingodawca musi wyrazić zgodę i zaakceptować nowego leasingobiorcę. Poza tym może nie zgodzić się na te same parametry pierwotnej umowy np. płatności miesięczne, okres umowy itd. Obie strony muszą też podpisać umowę cesji i zasięgnąć informacji o formalnościach, które obciążają leasingobiorcę. Po zakończeniu jej obowiązywania, spłacie wszystkich rat i zrealizowaniu opcji wykupienia przedmiotu leasingu, jego pełnoprawnym właścicielem staje się cesjonariusz.

Cesja umowy leasingu operacyjnego ma także dużą zaletę, czyli brak konieczności oczekiwania do zakończenia 40% okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Zmian można dokonać wcześniej bez żadnych konsekwencji podatkowych.

 

Przedłużenie umowy leasingu

Wiele osób stwierdza, że ​​między zakończeniem jednej umowy a rozpoczęciem drugiej nie chcą żyć bez samochodu, a czasami po prostu przedsiębiorcy nie są jeszcze gotowi, by rozstać się ze swoimi sprawdzonymi pojazdami. Jednak wypowiedzenie umowy pozostałych do zapłaty rat lub rezygnacja z leasingu nie wchodzą w grę.

Niezależnie od przyczyn, firmy leasingowe mogą zezwolić, za dodatkową opłatą, na przedłużenie leasingu samochodu. Średnia opłata wynosi niespełna 500 złotych netto, aczkolwiek może nawet przekroczyć kwotę 1000 zł w zależności od szczegółów umowy. Często leasingodawca nie godzi się na przedłużenie tej formy finansowania, ponieważ przedmiot leasingu jest dość stary.

 

Wcześniejsza spłata leasingu

Innym sposobem wypowiedzenia umowy pozostałych zaległości leasingu jest po prostu wcześniejsza spłata rat leasingowych. Oczywiście firma leasingowa musi wyrazić na nią zgodę, aczkolwiek rzadko kiedy dochodzi do odmowy. Przedterminowa spłata przedmiotu w leasingu finansowym jest możliwa do zrealizowania w dowolnym momencie trwania umowy. Spłacana jest pozostała kwota rat leasingowych pomniejszona o dyskonto, a czasami leasingodawca może naliczyć szereg dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę.

Trochę bardziej skomplikowanie przebiega procedura, kiedy wcześniej chcesz zrezygnować z leasingu w formie wykupienia umowy leasingowej operacyjnej. Tutaj liczy się czas, który już minął od dnia podpisania zobowiązania spłaty rat. W przypadku samochodów osobowych najkorzystniej jest zakończyć umowę dopiero po dwóch latach, czyli po upływie 40% normatywnego okresu amortyzacji. Tylko wtedy wcześniej zapłacone raty można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.

 

Wykupienie leasingu

Niektórzy leasingobiorcy nie widzą różnicy między wcześniejszą spłatą za przedmiot leasingu a jego wykupieniem. Tymczasem ta druga opcja jest trochę bardziej opłacalna niż wypowiedzenie umowy w celu rezygnacji z leasingu. Oczywiście nadal wiąże się to dla leasingobiorcy z koniecznością spłaty wyliczeń z pozostałych rat i poniesienia dodatkowych opłat. Jednak już po wykupie przedmiotu staje się on pełnoprawną własnością przedsiębiorcy/klienta. Może go wówczas nawet sprzedać. Natomiast kiedy dochodzi do rozwiązania leasingu poprzez wypowiedzenie umowy, przedmiot leasingu trafia do leasingodawcy.

Opcję wcześniejszego wykupu, podobnie jak opcję wcześniejszej spłaty leasingu samochodu osobowego, najlepiej wdrożyć w życie nie wcześniej niż po dwóch latach, czyli okresie 40% czasu amortyzacji.

 

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy leasingu jest możliwe do zrealizowania wbrew powszechnie panującej informacji, że to trudne i nierealne. Oczywiście, żeby dojść do celu trzeba pokonać długą drogę i brać pod uwagę wszelkie konsekwencje. Jednak kiedy nie ma innego wyjścia, czasami takie rozwiązanie jest jedyną opcją.

Zazwyczaj rezygnacja z przedmiotu leasingu lub jego wcześniejsza spłata wiąże się oczekiwaniem około 4 tygodni na dopełnienie wszelkich formalności. Zwykle trwa to znacznie krócej, ale lepiej być przygotowanym na różne sytuacje i ewentualne komplikacje. Jest wiele do załatwienia, ale przy współpracy z firmą leasingową da się to rozwiązać szybko.

Opcji rezygnacji z leasingu jest wiele, więc w zależności od swojej/firmowej sytuacji biznesowej, musisz znaleźć najlepsze rozwiązanie. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się doradcą klienta w miejscu zaciągnięcia zobowiązania, by pójść na kompromis i wynegocjować najlepsze warunki dla obydwu stron. Niekiedy wypowiedzenie umowy leasingu jest po prostu nieopłacalne, dlatego i takie podejście warto wziąć pod uwagę.

Summary
Rezygnacja z leasingu – możliwe opcje
Article Name
Rezygnacja z leasingu – możliwe opcje
Description
Jeśli masz problemy z uregulowaniem płatności lub nie możesz dłużej korzystać z tej formy finansowania, powinieneś poznać możliwe opcje rezygnacji z leasingu.
Author
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *