autoDNA sprawdza
niebieskie tablice rejestracyjne

Dla kogo są przeznaczone niebieskie tablice rejestracyjne?

12 września 2022

Już od początków rozwoju motoryzacji organy państwowe starały się wprowadzać sposoby na identyfikację i spisywanie pojazdów poruszających się po drogach. Największą od kilkudziesięciu lat rewolucję wprowadzono na tym polu w 2000 roku – implikując standardy zbliżone do tych obowiązujących w unii europejskiej. Poza radykalną zmianą szaty graficznej wprowadzono także szereg rozmaitych rodzajów dostępnych numerów, pozwalając w sposób szczególny wyróżnić między innymi pojazdy przedstawicielstw dyplomatycznych innych państw pełniących swoje zadania na terenie Polski. Specjalnie dla nich wydawane są tak zwane niebieskie tablice rejestracyjne – w sposób istotny wyłamujące się z ogólnego, krajowego schematu.

Niebieskie tablice rejestracyjne czyli jakie?

Tablicami rejestracyjnymi muszą posługiwać się wszystkie pojazdy z napędem mechanicznym poruszające się po polskich arteriach. Reguły dotyczą bez wyjątku także każdą organizację międzynarodową, firmę działającą w Rzeczypospolitej.

Obok tablic żółtych oznaczających pojazdy zabytkowe, zielonych zarezerwowanych dla pojazdów elektrycznych i wodorowych, czerwonych – tymczasowych i zwyczajnych w kolorze białym funkcjonują także tablice dyplomatyczne. Tablice posiadające niebieskie tło co do zasady, pełnionej funkcji służą realizacji umów międzynarodowych, których stroną jest także Polska. Wszelkie pojazdy należące do różnorakich przedstawicieli dyplomatycznych obcych państw otrzymują charakterystyczne tablice rejestracyjne – pozwalające na szybką identyfikację zwykłym kierowcom czy przede wszystkim polskiej policji – pojazd z tymi, wyjątkowymi tablicami korzysta z przywilejów, do których wrócimy za chwilę.

Tablice specjalne wprowadzone do ogólnego obiegu przy okazji rewolucji z 2000 roku, w tym tablice dyplomatyczne jasno sugerują nam, zwykłym kierowcom z kim mamy do czynienia na drodze – co jest szczególnie pomocne przy ewentualnej kolizji lub w sytuacji gdy byliśmy świadkami zdarzenia w którym brał udział rzeczony pojazd.

 

Jak wyglądają tablice dyplomatyczne

Kluczem nowego porządku w świecie polskich tablic rejestracyjnych była unifikacja rozmiaru, wprowadzenie jasnych dla każdego schematów zbliżonych do tych obowiązujących w innych krajach europejskiej wspólnoty. W świetle tych zmian oczywisty wydaje się wymiar jaki otrzymały także niebieskie tablice rejestracyjne. Również dla nich pozostawiono standardową wielkość 520 x 114 mm w przypadku tablic jednorzędowych i 305 x 214 mm dla tablic dwurzędowych.

Pierwszą wyraźną odmiennością względem zwyczajnych tablic rejestracyjnych jest tło w kolorze niebieskim. Ustawodawca zdążył już nas przyzwyczaić, do specjalnego przeznaczenia tablic z kolorem tła innym niż białe. Nie inaczej jest i w przypadku niebieskich tablic zdradzających przeznaczenie pojazdu. W ich przypadku białe znaki umieszczono na niebieskim tle.

Drugim widocznym od razu wyróżnikiem niebieskich tablic rejestracyjnych jest brak symbolu Unii Europejskiej, elementu obowiązkowego we wszystkich pozostałych rodzajach numerów w Polsce. Przypomnijmy, we wszystkich pozostałych rodzajach tablic w lewym górnym rogu znajdziemy unijny gwiazdozbiór na niebieskim tle – wcześniej w jego miejscu dumnie prezentowała się polska flaga.

Tablice dyplomatyczne odróżniają się także zgoła odmienną sekwencją znaków identyfikacyjnych i praktycznym brakiem rejonizacji z podziałem na województwa lub powiaty w Polsce. Wynika to bowiem z prozaicznej przyczyny – w praktyce tablice dyplomatyczne wydaje tylko wojewoda mazowiecki, co jasno tłumaczy pierwszą literę kombinacji.

 

Oznaczenie tablic

Co zupełnie zrozumiałe, poruszając się po stołecznych ulicach stosunkowo łatwo jest natrafić na pojazd sygnowany niebieskimi tablicami – zdecydowana większość ambasad, konsulatów i innych organizacji międzynarodowych ma bowiem swoje polskie siedziby właśnie w Warszawie. Zgodnie z jednym z rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa pochodzącym z 11 grudnia roku 2017 samochody przedstawicielstw dyplomatycznych zostają dodatkowo oznakowane znakami CD lub CC.

Litery CD oznaczają niebieskie tablice należące do ambasadora obcego państwa – przedstawiciela dyplomatycznego bez względu na jego rangę.

Skrót CC oznaczają niebieskie tablice znakujące pojazdy konsulatów. Dodajmy, że lokalizacja urzędów konsularnych w Polsce nie zawsze związana jest z Warszawą, wiele z nich rozsianych jest po innych miastach, co ma ułatwić załatwianie formalności zarówno polskim obywatelom, jak i mieszkańcom danych państw we własnych placówkach.

 

 

Kody na tablicach dyplomatycznych

Jak już wspominaliśmy, niebieskie tablice rejestracyjne rządzą się swoimi prawami jeśli chodzi o oznakowanie i ich znaczenie. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku pojazdów wykorzystywanych przez chociażby polskie wojsko, tutaj sekwencja znaków jasno określa przeznaczenie pojazdu.

Pierwsza litera widniejąca na tablicy oznacza województwo w którym zarejestrowany jest dany pojazd. W rzeczywistości tablice dyplomatyczne wydaje tylko mazowiecki urząd, co tłumaczy literę W na początku wszystkich rejestracji w kolorze niebieskim.

Po literze rejonizacyjnej pojawiają się trzy cyfry. Ich zadaniem jest przekazanie informacji o państwie, lub jaką organizację międzynarodową reprezentuje użytkownik danego samochodu.

Natomiast trzy ostatnie cyfry określają przeznaczenie pojazdu we flocie ambasady czy konsulatu. Każdy kraj i uznana przez ministerstwo spraw zagranicznych organizacja międzynarodowa określona jest stosownym kodem. Przykładowo:

 • USA – 001
 • Japonia – 009
 • Argentyna – 018
 • ONZ – 064
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – 084

Podział przeznaczeń samochodów misji specjalnych państw obcych prezentuje się równie przejrzyście, dzięki czemu z łatwością określimy jaką funkcję pełni dany pojazd w służbie dyplomatycznej.

 • Pojazdy prywatne personelu ambasady pełniących funkcje dyplomatyczne – 001-199
 • Pojazdy użytkowane prywatnie przez attache wojskowego – 200-299
 • Pojazdy prywatne pozostałych pracowników ambasady – 300-499
 • Pojazd ambasadora – 500-501
 • Pojazdy prywatne pracowników dyplomatycznych konsulatu – 700-799
 • Dla pojazdów pracowników pozostałych konsulatu – 800-899
 • Dla pojazdów konsula zarezerwowano numerację – 900-901
 • Pojazdy służbowe urzędów konsularnych – 902-999

 

Dla kogo są skierowane niebieskie tablice?

Numer rejestracyjny na niebieskich tablicach przyznany zostać może tylko jasno określonym instytucjom. Spotkamy go nie tylko na pojazdach osobowych ale także na motocyklach czy autach o dostawczym charakterze. Co ciekawe, placówki dyplomatyczne wbrew pozorom nie korzystają wyłącznie z pojazdów luksusowych marek premium. Ze statystyk rejestracji możemy dowiedzieć się między innymi jakie samochody i marki w szczególności upodobali sobie dyplomaci. W towarzystwie BMW, Mercedesów i Audi prawdziwym zaskoczeniem jest pojawienie się leciwego już auta jakim jest Toyota Land Cruiser w służbie misji specjalnych państw obcych.

Niebieskie tablice rejestracyjne przeznaczone są dla pojazdów używanych przez:

 • Konsulat
 • Ministerstwo spraw zagranicznych
 • Organizacje międzynarodowe
 • Ambasady

Przywileje dla pojazdów z tablicami dyplomatycznymi

W całym cywilizowanym świecie pojazdy posługujące się tablicami dyplomatycznymi traktowane są na bez mała szczególnych zasadach, zwłaszcza przez miejscową policję – która stara się unikać konfrontacji z użytkownikami pojazdów z dopiskiem CC lub CD. Niebieskie rejestracje na pojazdach osobowych wręcz zniechęcają funkcjonariuszy do przeprowadzania jakiejkolwiek kontroli. Przyczyna jest oczywista, przedstawicieli dyplomatycznych w żaden sposób policjant nie może ukarać mandatem na drodze – niezależnie od kategorii popełnionego wykroczenia. Dodatkowo, wspomniana już wiekowa Toyota Land Cruiser bez względu na swój stan techniczny nie może zostać skontrolowana pod tym kątem. Także kierowcy nie można zmusić do wykonania badania alkomatem, policjant może jedynie prosić o wyrażenie zgody na badanie. Jedyną czynnością jaką może wykonać kontrolujący policjant, jest powiadomienie o popełnionych wykroczeniach ministra spraw zagranicznych – który podejmie dalsze, ewentualne kroki – rozmowy na odpowiednim szczeblu.

Przeczytaj także inne artykuły z naszej serii:

 1. Co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne?
 2. Zielone tablice rejestracyjne – dla kogo są przeznaczone?
 3. Zmiana tablic rejestracyjnych w Polsce? Co musisz wiedzieć?
 4. Tablice rejestracyjne – rodzaje, oznaczenia, skróty i inne.
 5. Tablice dealerskie czyli zielone tablice rejestracyjne. Dla kogo?
Summary
Dla kogo są przeznaczone niebieskie tablice rejestracyjne?
Article Name
Dla kogo są przeznaczone niebieskie tablice rejestracyjne?
Description
Specjalnie dla pojazdów dyplomatycznych wydawane są tzw. niebieskie tablice rejestracyjne - w sposób istotny wyłamujące się z ogólnego, krajowego schematu.
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.