autoDNA sprawdza
czerwone tablice rejestracyjne

Co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne?

5 września 2022

Podróżując po polskich drogach w większości przypadków spotkamy znany nam doskonale standardowy wzór tablic rejestracyjnych. Jednakowa forma i oznakowanie dotychczas pozwalały trafnie określać miejsca rejestracji napotkanych pojazdów. Niekiedy spotkamy na swojej drodze także czerwone tablice rejestracyjne, które wyróżniają się nie tylko kolorem ale także nieznacznie szatą graficzną i swoim przeznaczeniem.

Wprowadzenie do obiegu tytułowych, czerwonych tablic rejestracyjnych rozwiązało wiele na pozór błahych problemów kupujących pojazd i nie tylko.

 

Czerwone tablice rejestracyjne czyli jakie?

Przez długi czas na naszych drogach królował jeden wzór tablic rejestracyjnych – wprowadzone jeszcze w czasach PRL-u czarne tablice miały białe litery i białe cyfry, nie wyróżniały żadnej z grup pojazdów odmienną grafiką czy inną formą identyfikacji wizualnej. Nie rozwiązywały także w relatywny prosty sposób problemów przed jakim często stają osoby kupujące samochód oraz wszelkie instytucje badawcze czy media.

Razem z wprowadzeniem nowej klasyfikacji, pojawieniem się kilku rozmaitych typów tablic rejestracyjnych rozwiązano wspomniane trudności. Interwencyjnie wydziały komunikacji wydają tymczasowe tablice rejestracyjne, niegdyś także drugi typ czerwonych rejestracji – jakim były tablice badawcze, zniesione w 2019 roku. Obydwa rodzaje tablic charakteryzują się czerwonym fontem, co umożliwia szybkie odróżnienie pojazdu od innych.

 

Jak wyglądają tymczasowe tablice rejestracyjne?

Tymczasowe tablice rejestracyjne występują w kilku wersjach rozmiarowych, tak samo jak pozostałe rodzaje rejestracji wydawanych przez pracownika wydziału komunikacji. Długość ich użytkowania przez jeden pojazd nie przekroczy 44 dni, o czym szerzej wspomnimy nieco później. Z tego względu tablice tymczasowe w większości przypadków są produktami wielokrotnego użytku – po czasie ich użytkowania właściciel pojazdu zdaje je w urzędzie.

Czasowo dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, czerwone tablice rejestracyjne mają wzorem zwykłych tablic – białe tło. Elementem wyróżniającym je jest właśnie kolor na jaki pomalowane są cyfry i litery. Znaki określające województwo i dalsze identyfikacyjne są czerwone. Następna istotna różnica względem zwykłych tablic dotyczy symbolu województwa. Podobnie jak ma to miejsce w indywidualnej wersji rejestracji, tutaj znalazła się tylko jedna litera określająca województwo, dalsza kombinacja znaków na tablicy to systemowo losowane litery i cyfry typowe dla tej konkretnej rejestracji.

Do 2019 roku funkcjonował również format tablic badawczych. Jak sama ich nazwa wskazuje, służyły do celów badawczych – najczęściej homologacyjnych, prowadzonych przez instytucje z mocą uprawnień komunikacyjnych. Najczęściej każdy z badanych pojazdów poruszał się po drodze także z dodaną tabliczką: jazda próbna, co miało być dodatkowym wyróżnikiem. Tablice badawcze odróżniały się jeszcze jednym elementem – na końcu sekwencji znaków znajdowała się wyraźnie odseparowana litera B, zwiastująca przeznaczenie pojazdu.

 

W jakich sytuacjach wydawane są tablice tymczasowe?

Tablice tymczasowe jak wspominaliśmy, rozwiązują kilka problemów jakie napotkają osoby kupujące samochód w Polsce. Wymienić możemy następujące przypadki w których wydane zostaną wspomniane tablice:

  • wykonanie przeglądu technicznego
  • wywóz auta za granicę Polski
  • przywiezienie auta z miejsca zakupu
  • czekanie na tablice indywidualne
  • oczekiwanie na wtórnik zniszczonych tablic zwyczajnych

W wielu przypadkach, niezależnie od rodzaju pojazdu, gdy mamy do czynienia z pojazdem sprowadzonym sprzedający może nie dysponować tablicami rejestracyjnymi. Brak tak zwanych wyjazdowych tablic nie przeszkadza importerowi w jego transporcie na lawecie, po zakupie jednak ich brak mocno komplikuje chociażby wykonanie przeglądu technicznego w Polsce przed pierwszą rejestracją. Aby w pełni legalnie pojechać na stację diagnostyczną zmuszeni jesteśmy do złożenia wniosku i krótkiego oczekiwania na czerwone tablice rejestracyjne. Przed wywiezieniem pojazdu za granicę Polski również należy odbyć analogiczną procedurę w urzędzie.

Po zakupie samochodów i motocykli mało który nowy nabywca chce raz jeszcze jechać do sprzedawcy, nierzadko kilkaset kilometrów, aby odebrać nowy nabytek i wrócić do domu już na zwykłych tablicach rejestracyjnych. Dla oszczędności czasu i przede wszystkim funduszy możemy skorzystać w tym przypadku z tablic rejestracyjnych w kolorze czerwonym. Tablice tymczasowe pozwolą po zakupie zgodnie z prawem wrócić z miejsca zakupu do domu, bez konieczności wynajmowania lawety.

Tymczasowe tablice zostają wydawane także w sytuacji, gdy czekamy na zamówione indywidualne tablice – bądź na wtórnik zniszczonych, zgubionych tablic zwyczajnych. Do czasu ich odbioru tymczasowe tablice rejestracyjne pozwalają na normalne użytkowanie pojazdów.

 

Potrzebne dokumenty

Cała procedura uzyskiwania tymczasowych numerów rejestracyjnych dla wszelkich pojazdów odbywa się w dowolnym wydziale komunikacji. Oczywiście, rozpoczyna się od złożenia wniosku a także przedstawienia urzędnikowi określonych dokumentów. Czerwone tablice rejestracyjne dla pojazdu otrzymamy po przedstawieniu wniosku spełniającego wymogi formalne, wraz z załącznikami.

Kluczowe obok umowy zakupu, faktury otrzymanej od sprzedawcy są dokumenty pojazdu. Polski lub zagraniczny dowód rejestracyjny pozwoli na identyfikację przedmiotu wniosku, a przede wszystkim sprawdzenie zgodności deklarowanych we wniosku danych. Przedstawiamy także kartę pojazdu, jeśli takową wydano w przeszłości. Jeśli posiadamy jakiekolwiek tablice rejestracyjne (polskie lub zagraniczne) musimy je dostarczyć razem z wnioskiem do urzędu – w przypadku ich braku wystarczy dołączyć stosowne oświadczenie, nawet napisane odręcznie kilka słów opatrzonych czytelnym podpisem i danymi osobowymi.

Dla pojazdów sprowadzonych do Polski strona składająca wniosek zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie opłacenia akcyzy (dla przypomnienia, jej stawka zależna jest od pojemności skokowej silnika). Niezbędny będzie także dokument potwierdzający odbycie odprawy celnej. Jeśli wszystkie przesłanki zostaną spełnione pozostanie już tylko uiszczenie opłaty za same tablice tymczasowe.

 

Koszt czerwonych tablic

Koszty związane z wydaniem czerwonej tablicy nie są wygórowane. Ustawodawca zróżnicował je zależnie od rodzaju pojazdu. Białe tło i czerwone znaki najtaniej wydawane są dla jednośladów (motocykle i motorowery) i ciągników rolniczych. W tym przypadku koszt to 37.75 złotych.

Tablice tymczasowe dla naczep i przyczep wiążą się z wydatkiem 40.75 złotych. Niska opłata wynika z konieczności stosowania tylko pojedynczej tablicy w wymienionych pojazdach.

Przypadek samochodów, autobusów, autokarów czy ciągników siodłowych wiąże się z wydaniem dwóch tablic. W takiej konfiguracji opłata urzędowa wyniesie 62 złote płatne przelewem, bądź gotówką w kasie urzędu.

 

Jak długo czeka się na tablice?

Czas w jakim wydawane są tymczasowe tablice rejestracyjne w ogromnej mierze zależy od organizacji pracy konkretnego urzędu. Zwłaszcza w obecnych pandemicznych restrykcjach wiele małych jednostek wprowadziło obowiązek umawiania wizyt na konkretny dzień i godzinę. Duże jednostki administracyjne część usług nadal realizuje bez wcześniejszego umawiania się, wszelkie wątpliwości rozwiąże wcześniejszy telefon do urzędu i zadanie kilku pytań.

Sama procedura, poza czekaniem w kolejce pochłonie kilkanaście minut przy okienku. Czerwone numery rejestracyjne otrzymamy od ręki po opłaceniu stosownej opłaty.

 

Jak długo można jeździć na tablicach tymczasowych

Jak wynika z aktów prawnych regulujących wydawanie tymczasowych rejestracji, czas ich ważności określony jest na 30 dni. Po tym czasie musimy zdać je w urzędzie – odbierając zamówione wcześniej indywidualne rejestracje, lub dopełniając standardowej rejestracji. Prawodawca zostawił jednak furtkę czasową, istnieje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu ich ważności o 14 dni, co daje gorzej zorganizowanym osobom szansę na dopełnienie formalności w terminie. Czerwone rejestracje dają pewne przywileje – badanie techniczne możemy przeprowadzić nawet ostatniego dnia ich ważności, w efekcie oznacza to legalną jazdę bez ważnych krajowych badań.

 

Czerwone tablice rejestracyjne a ubezpieczenie

W kwestii obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego żaden pojazd korzystający z publicznej sieci drogowej nie jest wyjątkowo traktowany. W dniu wydania dla pojazdu tymczasowych numerów rejestracyjnych, użytkownik zobligowany jest do wykupienia polisy OC. Może to uczynić w dwojaki sposób.

Skorzystać możemy z miesięcznej polisy, bądź wykupić od razu roczne ubezpieczenie na tymczasowe rejestracje – później wystarczy w towarzystwie ubezpieczeniowym zgłosić zmianę numerów.

 

Przeczytaj także inne artykuły z naszej serii:

  1. Zielone tablice rejestracyjne – dla kogo są przeznaczone?”
  2. Zmiana tablic rejestracyjnych w Polsce? Co musisz wiedzieć”
  3. Tablice rejestracyjne – rodzaje, oznaczenia, skróty i inne”
  4. Tablice dealerskie, czyli zielone tablice rejestracyjne. Dla kogo?”
Summary
Co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne?
Article Name
Co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne?
Description
Niekiedy spotkamy na swojej drodze czerwone tablice rejestracyjne, które wyróżniają się nie tylko kolorem ale także szatą graficzną i swoim przeznaczeniem.
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.