autoDNA sprawdza
Tablice rejestracyjne rodzaje tablic w Polsce

Tablice rejestracyjne – rodzaje, oznaczenia, skróty i inne

8 listopada 2021

Tablice rejestracyjne to oznaczenia, w które musi być wyposażony każdy pojazd zarejestrowany w Polsce. Elementy te mają ściśle określony wygląd oraz treść i co ważne, nie można w nich dokonywać żadnych zmian na własną rękę.

Jednak nie każda tablica rejestracyjna to rząd czarnych znaków na białym tle. Funkcjonuje wiele typów oznaczeń związanych z rodzajami, funkcją, a nawet typem napędu, czy wiekiem pojazdów. Jak je rozpoznać?

 

Od kiedy funkcjonują tablice rejestracyjne w Polsce?

 

Pierwszy polski wzór tablic rejestracyjnych obowiązuje od 1922 roku. Jednak rejestracje samochodowe były używane na terenie naszego kraju już wcześniej. Wynikało to z sytuacji historycznej – obszary znajdujące się pod zaborami musiały dostosować się do systemu prawnego obowiązującego w państwie zaborcy. Stąd na ziemiach polskich oznaczenia samochodów pojawiły się już na samym początku XX wieku.

Kolejne wzory tablic wprowadzano do obiegu co jakiś czas od lat 30 ubiegłego wieku. Obowiązywały one również pojazdy konne oraz rowery. Niedługo przed zakończeniem drugiej wojny światowej wprowadzono nowe oznakowania – składały się one z jednej litery i sześciu cyfr.

Bezpośrednimi poprzedniczkami elementów znanych z samochodów poruszających się po polskich drogach obecnie były czarne tablice z białymi symbolami. Można je jeszcze spotkać, ale każdy pojazd podlegający profesjonalnej rejestracji po roku 2000 otrzymywał już nowe oznaczenia składające się z dwóch tablic samochodowych jednorzędowych w kolorze białym z czarnymi symbolami. Istotnym elementem nowego typu znakowania pojazdów jest także nalepka kontrolna naklejana na przednią szybę.

 

Jakie są rodzaje tablic w Polsce?

 

Najbardziej popularnym typem oznaczeń są polskie tablice zwyczajne, które może otrzymać każdy właściciel pojazdu, który zgłosi się do urzędu w sprawie rejestracji auta i dopełni wymaganych formalności. Oprócz tego wyróżnia się osiem rodzajów tablic rejestracyjnych o specjalnym zastosowaniu.

Mogą to być między innymi tablice profesjonalne, zabytkowe czy tymczasowe. To, jakie auta mogą uzyskać takie oznaczenie, ściśle precyzują przepisy dotyczące oznaczania pojazdów.

Warto również wspomnieć o możliwości uzyskania elementów o nieco innych wymiarach. Taka sytuacja dotyczy przypadku tablic samochodowych zmniejszonych, które są wydawane na określonych warunkach, a dotyczą głównie samochodów sprowadzanych z USA. Określoną przepisami tablicę dwurzędową zakłada się także w konkretnych przypadkach.

Niezależnie jednak od wyglądu, wymiarów i symboli, obowiązek umieszczenia tablicy rejestracyjnej jest nałożony na każdego właściciela pojazdu, który porusza się w ruchu drogowym. Poznaj zatem typy tablic, które można spotkać na polskich drogach.

 

Tablice zwyczajne

 

Tablice rejestracyjne jednorzędowe mają wymiary 520×114 mm. Symbole umieszczone na takiej tablicy muszą być zgodne z tymi z dowodu rejestracyjnego. Mają one formę czarnych liter i cyfr na białym tle. Oprócz nich na każdym elemencie znajduje się naklejka z hologramem, a także niebieski pas z symbolem Unii Europejskiej i skrótem „PL”.

Na samym początku ciągu znaków następuje wyróżnik pojazdu, który jest uzależniony od miejscowości, w której pojazd został zarejestrowany. Konkretne oznaczenia zostały ustalone przez urząd do spraw rejestracji i oznaczania pojazdów. Wyróżniki mogą być dwu- lub trzyliterowe.

Przykładowo, powiat lwówecki wymaga zastosowania tablicy rejestracyjnej z ciągiem liter „DLW”. Przy czym pierwsza litera to wyróżnik województwa, a kolejne – powiatu.

 

Tablice indywidualne

 

Wydanie tablic indywidualnych następuje na wniosek właściciela pojazdu i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty (w roku 2021 wynosi ona 1000 zł) – kierowca może sam określić treść wyróżnika pojazdu w postaci pięciu symboli, przy czym nie mogą być to słowa wulgarne lub obraźliwe. Pierwsze dwa symbole to zawsze litera oznaczają województwo i cyfra.

 

Tablice dla pojazdów elektrycznych i wodorowych

 

Samochody o napędzie elektrycznym są oznaczane specjalnym typem tablic i jest to spora korzyść dla kierowców takich pojazdów. Mogą oni poruszać się w niektórych strefach niedostępnych dla kierujących autami z napędem spalinowym. Taka tablica oznacza więc, że pojazd zgodnie z przepisami znalazł się w takim miejscu (na przykład porusza się pasem dla autobusów lub wjechał do centrum miasta). Konkretne możliwości, z jakich mogą korzystać kierowcy pojazdów elektrycznych, są określane przez przepisy lokalne.

Posiadacz pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem, który dotychczas korzystał ze zwykłej tablicy, może wnioskować o wydanie specjalnego oznaczenia, bez zmiany numeru rejestracyjnego. Ma ono formę czarnych liter umieszczonych na jasnozielonym tle.

 

Tablice zabytkowe

 

O rejestracje zabytkowe mogą się ubiegać właściciele samochodów i motocykli, które mają ponad 25 lat i nie są produkowane co najmniej 15 lat. Pojazd zabytkowy musi być także wpisany do rejestru dóbr kultury. Takie oznaczenia mogą również zostać wydane na młodszy pojazd prototypowy.

Dotychczasowe tablice są wymieniane na specjalne, zawierające ciąg symboli na żółtym tle oraz ikonę pojazdu zabytkowego – samochodu lub motocykla.

 

Dawne tablice rejestracyjne

 

Jazda na dawnych tablicach, czyli czarnych z białymi literami jest w Polsce legalna. Osoby, którym zależy na zachowaniu takich oznaczeń mogą jednak napotkać problem, gdy elementy te zostaną zniszczone, zgubione lub ukradzione. Wówczas należy wymienić je na nowy typ – wydawany od 200o roku.

W przypadku zmiany właściciela dawne tablice także muszą zostać wymienione na aktualne.

 

Tablice tymczasowe

 

Takie tablice są wydawane dla pojazdów zarejestrowanych tymczasowo, na przykład sprowadzanych z zagranicy, które oczekują na dopełnienie formalności w kraju. Mają formę czerwonych liter na białym tle.

Do lipca 2019 roku wydawano także tablice tymczasowe badawcze, które zakładało się w samochodach testowanych w celach homologacyjnych. Takie pojazdy musiały tez zostać opatrzone tabliczkami „jazda próbna”

 

Tablice profesjonalne

 

W 2019 roku weszły do użytku tablice profesjonalne, które są przeznaczone dla producentów pojazdów, ich sprzedawców lub jednostek badawczych testujących pojazdy. Takie instytucje mogą składać wnioski o poddanie pojazdów profesjonalnej rejestracji i wydanie odpowiedniego dowodu rejestracyjnego. Na tej podstawie mogą uzyskać potrzebną ilość kompletów tablic rejestracyjnych .

W zależności od potrzeb (jazdy próbne, testowe, promocyjne w ruchu drogowym) te same oznaczenia mogą być zakładane na kolejne pojazdy, dzięki czemu unika się potrzeby każdorazowego rejestrowania danego pojazdu.

Tablice profesjonalne mają rozmiar i krój czcionek taki, jak na tablicach standardowych. Tło jest koloru białego, a litery i cyfry w kolorze zielonym.

 

Tablice dyplomatyczne

 

Tablice o przeznaczeniu dyplomatycznym są wydawane dla pojazdów przedstawicielstw i misji dyplomatycznych i konsularnych obcych państw i organizacji międzynarodowych w Polsce oraz dla ich personelu, korzystającego z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Są to jedyne tablice, które nie mają eurobandu, czyli niebieskiego paska z symbolem Unii Europejskiej.

W przypadku takich tablic rejestracyjnych w teorii pierwsza litera oznacza województwo, jednak w praktyce stosowane jest tylko „W”. Pozostałe symbole to sześć cyfr, z czego trzy pierwsze oznaczają kraj i rodzaj organizacji, a trzy ostatnie przeznaczenie pojazdu.

 

Tablice wojskowe – skróty charakteryzujące pojazdy

 

Na tablicach wojskowych nie spotyka się wyróżnika województwa, ponieważ został on zastąpiony symbolem przeznaczenia pojazdu. W niektórych przypadkach numer rejestracyjny może być namalowany bezpośrednio na pojeździe.

Co oznaczają poszczególne litery:

 • UA – samochody osobowe, osobowo-terenowe oraz specjalne na podwoziu osobowym (osobowo-terenowym);
 • UB – pojazdy bojowe;
 • UC – samochody osobowo-ciężarowe (dostawcze);
 • UD – autobusy;
 • UE – samochody ciężarowe i ciężarowo-terenowe o przeznaczeniu transportowym;
 • UG – pojazdy specjalne na podwoziu ciężarowym (ciężarowo-terenowym);
 • UI – przyczepy transportowe;
 • UJ – przyczepy specjalne;
 • UK – motocykle;
 • UL – pojazdy przyjmowane z gospodarki narodowej podczas mobilizacji
 • UA ….T – czołgi;
 • UC ….T – bojowe wozy piechoty;
 • UE ….T – wozy zabezpieczenia technicznego;
 • UF ….T – wyrzutnie rakiet;
 • UG ….T – mosty czołgowe;
 • UH ….T – działa samobieżne;
 • UI ….T – wozy inżynieryjne;
 • UJ ….T – wozy ewakuacji medycznej;
 • UL ….T – wozy dowodzenia;
 • UN ….T – samobieżne działa przeciwlotnicze;
 • UR ….T – wozy rozpoznawcze.

 

Czym charakteryzują się tablice pozostałych służb specjalnych?

 

Na tablicach służb wyróżnik miejsca jest zastąpiony wyróżnikiem służby. Pierwszą literą jest zawsze „H”. Druga litera oznacza przynależność do danej służby. Przykładowo:

 • HA – Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • HB – Służba Ochrony Państwa,
 • HC – Służba Celno-Skarbowa,
 • HK – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu,
 • HM – Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego,
 • HP – Policja,
 • HW – Straż Graniczna.

Kolejne litery bardziej szczegółowo oznaczają przynależność pojazdu.

 

Koszty tablic rejestracyjnych

 

Opłata za wydanie zwykłych tablic rejestracyjnych wynosi 80 zł. Do tego należy doliczyć koszt wyrobienia dowodu rejestracyjnego (jeśli samochód zmienia właściciela), który jest równy 54 zł. Jeśli chcesz wyposażyć w tablice rejestracyjną przyczepę, zapłacisz dodatkowo 40 zł. Oznakowanie samochodu indywidualną rejestracją to z kolei 1000 zł.

 

Wymiary tablic w Polsce

 

Wymiary tablic różnią się w zależności od typu pojazdu. Zwykle wynika to z cech konstrukcyjnych aut i motocykli.

Wyróżnia się wymiary następujących typów tablic rejestracyjnych:

 • samochodowe jednorzędowe – 520×114 mm
 • samochodowe dwurzędowe – 305×214 mm
 • samochodowe zmniejszone – 305×114 mm
 • motocyklowe – 190×150 mm
 • motorowerowe – 140×114 mm.

Najbardziej rozpowszechnionymi są tablice samochodowe jednorzędowe, które można spotkać także w przypadku innych pojazdów, na przykład przyczep lub ciągników.

 

Jakie tablice rejestracyjne dla różnych typów pojazdów?

 

Różne typy pojazdów wymagają stosowania różnych typów tablic. Przykładowo, przyczepa samochodowa jest traktowana jako oddzielny pojazd, więc aby ją zarejestrować, należy zgłosić taki wniosek do urzędu, podobnie jak w przypadku samochodu osobowego. Taka tablica nie różni się od standardowej.

W niektórych sytuacjach niezbędne będzie założenie trzeciej tablicy rejestracyjnej. Tak jest w przypadku instalacji bagażnika rowerowego, który przysłania tył pojazdu. Aby uzyskać dodatkową jednorzędową tablicę rejestracyjną, także trzeba udać się do urzędu lokalnego i zgłosić taką chęć.

Z kolei użytkownicy ciągników również są zobowiązani do oznaczenia pojazdu przy użyciu tablic rejestracyjnych. Jeśli konstrukcja pojazdu na to pozwala, zakłada się tablice takie same jak w samochodach osobowych.

Motorowery i motocykle także wymagają założenia tablic. Są one mniejsze niż standardowe i mają formę dwurzędową.

 

Oznaczenia tablic rejestracyjnych w podziale na województwa

Najbardziej charakterystyczną cechą tablic rejestracyjnych jest wyróżnik ze względu na województwo, w którym pojazd został zarejestrowany. Jest to zawsze pierwsza litera ciągu znaków, co dotyczy niemal każdego rodzaju rejestracji (oprócz wojskowych i służb specjalnych).

 • B – województwo podlaskie,
 • C – województwo kujawsko-pomorskie,
 • D – województwo dolnośląskie,
 • E – województwo łódzkie,
 • F – województwo lubuskie,
 • G – województwo pomorskie,
 • K – województwo małopolskie,
 • L – województwo lubelskie,
 • N – województwo warmińsko-mazurskie,
 • O – województwo opolskie,
 • P – województwo wielkopolskie,
 • R – województwo podkarpackie,
 • S – województwo śląskie,
 • T – województwo świętokrzyskie,
 • W – województwo mazowieckie,
 • Z – województwo zachodniopomorskie.

Litery następujące po nich oznaczają, w jakim powiecie lub mieście na prawach powiatu został zarejestrowany pojazd. Wszelkimi kwestiami związanymi z symbolami tablic rejestracyjnych zajmuje się urząd odpowiedni w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Summary
Tablice rejestracyjne – rodzaje, oznaczenia, skróty i inne
Article Name
Tablice rejestracyjne – rodzaje, oznaczenia, skróty i inne
Description
Tablice rejestracyjne to oznaczenia, w które musi być wyposażony każdy pojazd zarejestrowany w Polsce. Elementy te mają ściśle określony wygląd oraz treść.
Author
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.