autoDNA sprawdza
Tablice rejestracyjne w Polsce

Tablice rejestracyjne – rodzaje, oznaczenia, skróty i inne

7 września 2023

Współcześnie tablica rejestracyjna jest nieodzownym elementem pojazdu silnikowego – o napędzie spalinowy, pojazdu elektrycznego i innych. Wyróżnik pojazdu – to jest ich podstawową funkcją. Legalnie wydane numery rejestracyjne świadczą o dopuszczeniu danego pojazdu do ruchu drogowego (oczywiście nie możemy zapomnieć o kluczowym przeglądzie technicznym), zaś stosownym służbom pozwalają na szybkie ustalenie właściciela.

 

Jeszcze do niedawna aby określić pochodzenie danego pojazdu wystarczyło odczytać tablice rejestracyjne, kombinacja liter dosyć jasno określała powiat np. kłobucki z jakiego pochodzi.

Nieco starsi z nas pamiętają za pewnie jeszcze czarne tablice rejestracyjne, gdzie białe litery i cyfry umieszczono na czarnym tle bez obramowania. Ten nostalgiczny numer rejestracyjny wyszedł z użycia na początku XX wieku. Od 1 maja 2000 roku wydziały komunikacji zaczęły wydawanie tablic według nowego wzoru, przygotowującego Polskę do zbliżającego się wejścia do Unii Europejskiej – co ciekawe, przez pierwsze dni petent mógł wybrać czy chce jeszcze czarne czy już nowe białe tablice (czarne tablice rejestracyjne wydział komunikacji wydawał jeśli posiadał takowe na stanie). Początkowo czarnym znakom na białym tle towarzyszyła polska flaga – ona zaś w 2006 roku ustąpiła gwiazdom Unii Europejskiej w lewym górnym roku tablicy rejestracyjnej. Polskie tablice rejestracyjne w nowej szacie graficznej to nie tylko świeża estetyka, to także szereg łatwych do odróżnienia rodzajów tablic rejestracyjnych dedykowanym określonym celom i odbiorcom.

 

Ciekawe

Co ciekawe, przez pierwsze dni petent mógł wybrać czy chce jeszcze czarne czy już nowe białe tablice.

 

 

polska tablica rejestracyjna dla motocykli

 

Tablice rejestracyjne w Polsce – zasady i przepisy

Każdy pojazd o napędzie mechanicznym musi być zarejestrowany. Ostatnimi czasy polskie przepisy zarządzające rejestracją pojazdów uległy istotnemu poluzowaniu – o dziwo wprowadzone zmiany wychodzą na przeciw nam, zwykłych użytkowników. Jeszcze do niedawna przy zakupie samochodu, motocykla czy autobusu z drugiej ręki zmuszeni byliśmy do wymiany tablic rejestracyjnych – był jeden wyjątek. Stare numery rejestracyjne mogły został pod warunkiem że dotychczas pojazd był zarejestrowany w tym samym powiecie. Było to więc niezbyt pomocne i niezbyt często wykorzystywane ułatwienie. Obecnie po nowelizacji przepisów ustawodawca podchodzi do tej kwestii można by rzec elastycznie. Oczywiście, po zakupie pojazdu mamy 30 dni na dokonanie wszelkich formalności.

Do wydziału komunikacji udajemy się ze skrzętnie wypełnionym wnioskiem, dotychczasowymi dokumentami pojazdu, umową kupna sprzedaży bądź fakturą (oraz innymi w przypadku pojazdów importowanych). Zabieramy ze sobą także tablice rejestracyjne używane do tej pory. I tutaj pojawia się najciekawsza ze zmian – to petent może zawnioskować o pozostawienie starych tablic rejestracyjnych bez względu na miejsce wcześniejszej rejestracji pojazdu. W efekcie mieszkaniec miasteczka Wilanów z powodzeniem może zostać przy tablicach rejestracyjnych będących wyróżnikiem województwa łódzkiego.

Jest tylko jeden warunek – dostarczone tablice muszą być w dobrym stanie, pozwalającym na bezproblemowe odczytane wszystkich znaków. Ta decyzja należy do urzędnika, który w razie odmowy na nasze żądanie musi w formie pisemnej uzasadnić swoją decyzję o ewentualnej odmowie. Finalnie zmieniona zostaje nalepka legalizacyjna tablic oraz oczywiście dowód rejestracyjny, teraz już z danymi nowego właściciela.

Nadal są jednak pewne wyjątki poza złym stanem technicznym tablic, przekreślające możliwość zostawienia starych numerów. Zakup pojazdu na czarnych tablicach rejestracyjnych niestety zobowiązuje nas do zmiany tablic, podobnie jak białych tablic jeszcze z polską flagą zamiast unijnego emblematu. Dodatkowo co raczej nie podlega wątpliwości, kupując nowy pojazd zawsze otrzymamy nowe tablice rejestracyjne przypisane do miejsca zamieszkania – rejestracji.

 

Rodzaje tablic rejestracyjnych w Polsce

Współczesne polskie tablice rejestracyjne używane w powszechnym obiegu mają ujednolicony kształt oraz wymiar – o czym w dalszej części. Rzecz jasna samochody mają domyślnie tablice prostokątne zaś motocykle kwadratowe z oczywistych powodów. Istnieje jednak pewien wyjątek, przewidziany dla pojazdów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Japonii i innych. Gdzie fabryczne miejsce na tablice rejestracyjną jest niewielkich rozmiarów – wówczas rejestrując taki pojazd możemy wystąpić o wydanie małej tablicy. Ta furtka jest nagminnie wykorzystywana przez osoby nieuprawnione do tego na pojazdach z miejscem na europejski rozmiar tablic. Przynajmniej w teorii, mając małą tablicę bez powodu, diagnosta na przeglądzie technicznym nie powinien zaliczyć nam badania technicznego.

 

Tablice zwyczajne – czarne tablice rejestracyjne

Czarne tablice rejestracyjne wydawane były do 2000 roku. Względem wymiarów samej tablicy niemal nie różniły się od współcześnie stosowanych tablic, także numer zaczynał wyróżnik województwa. Na czarnym tle umieszczano białe znaki charakterystyczną czcionką. Jeśli zarejestrowaliśmy swój pojazd jeszcze na czarne tablice, to w praktyce nie musimy się niczym przejmować – wymianie podlega sam dowód rejestracyjny jeśli skończą się miejsca na pieczątki przeglądów.

 

Informacja

Co interesujące, do 1993 roku czarne tablice rejestracyjne używane na drogach mogły być wykonane także z tworzywa – aż do wprowadzenia wymogu o odporności pożarowej.

 

Zgodnie z przepisami musimy wystąpić o wydanie nowych numerów jeśli tablice ulegną zniszczeniu. W praktyce z łatwością znajdziemy firmę która wyrobi nam nowe czarne tablice na zamówienie – nie ma na nich nalepek legalizacyjnych. Natomiast kupując samochód, przyczepę czy motocykl na czarnych tablicach nie mamy żadnego wyboru – musimy przerejestrować nowy nabytek, uzyskując już nowe białe tablice. Ich kariera na drogach trwała od 1976 roku – gdy zastąpiły w użyciu system pamiętający czasy powojenne – aż do roku 2000. Pojawienie się nowego systemu czarnych tablic niejako wymusiła reforma administracyjna w Polsce z 1975 roku, na mocy której pojawił się podział na 49 województw.

 

Informacja

Czarne tablice doskonale podkreślają i uatrakcyjniają zabytkowy pojazd na rynku wtórnym. Nadal wiele osób usilnie próbuje zachować czarne numery rejestracyjne po zakupie klasyka.

 

Tablice zwyczajne – białe standardowe

Formę graficzną współczesnych tablic rejestracyjnych zna każdy. Czarne wytłuszczone litery i cyfry umieszczono na białym tle z widocznymi z bliska hologramami. Całość otacza czarne wypukła ramka. Na tablicy umieszczona jest ponad to nalepka legalizacyjne – która ulega wymianie jeśli nowy nabywca pozostawia stare tablice. Po lewej stronie tablicy umieszczony jest niebieski pas z gwiazdozbiorem Unii Europejskiej (12 gwiazd) na górze i PL poniżej. Sam numer rejestracyjny składa się z kilku wyróżników – znajduje się na niej wyróżnik województwa z którego pochodzi pojazd, wyróżnik powiatu i indywidualne znaczenie pojazdu.

 

tablice rejestracyjne w polsce - oznaczenia

 

Tablice indywidualne

Istotną nowością względem zapomnianego już systemu tablic rejestracyjnych z czarnymi tablicami jest możliwość wykupienia indywidualnych, personalizowanych numerów rejestracyjnych. W tablicach indywidualnych pierwsze litery pozostają wyróżnikiem województwa – pozostałe pięć znaków mamy do dyspozycji. W tej kwestii panuje pełna dowolność – zaproponowana treść nie może być rzecz jasna wulgarna ani obraźliwa – tą kwestię ocenia urzędnik bezpośrednio przy składaniu wniosku. Koszt tablic indywidualnych to 1000 złotych. Pod względem graficznym nie odróżniają się one od tablic standardowych, są białe z czarnymi znakami, bądź zielone dla pojazdu napędzanego napędem elektrycznym. Takie tablice przewidziane są tylko dla pojazdów samochodowych, wnioskodawcą może być osoba fizyczna jak i firma.

 

Tablice dla pojazdów elektrycznych i wodorowych

Wbrew mylnej opinii zielone tablice rejestracyjne mają zastosowanie nie tylko w pojazdach elektrycznych. Ustawodawca przewiduje także rejestrację pojazdu napędzanego wodorem na zielone tablice rejestracyjne. W rzeczywistości jednak, pojazdy o napędzie wodorowym pojawiają się w Polsce tylko za sprawą Toyoty eksperymentalnie produkującej takowe konstrukcje – indywidualny nabywca nie ma możliwości ich zakupu. Pod względem wymiarów, czcionki i umieszczenia wyróżników, zielone tablice nie różnią się od tablic standardowych – zmianie uległo tylko tło na zielone. W praktyce zielone tablice ułatwiają nieco życie właścicielom aut elektrycznych, którzy w większości miast są zwolnieni z opłat za parkowanie oraz mogą poruszać się buspasami – miejskie służby widząc zieloną tablicę nie podejmują interwencji, w innych sytuacjach trzeba będzie się tłumaczyć.

 

Tablice dyplomatyczne

Od rewolucji w oznakowaniu pojazdów w Polsce z początku wieku pojawiły się także niebieskie tablice rejestracyjne, przeznaczone dla rozmaitych misji dyplomatycznych innych państw prowadzących swoją działalność na terenie Polski. Takie tablice otrzymują pojazdy użytkowane przez ambasady, konsulaty. Niebieskie tablice otrzymują także pojazdy należące do rozmaitych organizacji międzynarodowych takich jak ONZ czy NATO i innych. Niebieskie tło jest bardzo czytelne dla innych kierowców, ciąg cyfr i liter jest natomiast w kolorze białym. Zabrakło natomiast niebieskiego paska z logo Unii Europejskiej. Dyplomatyczne oznakowanie pojazdów wydaje tylko warszawski wydział komunikacji, co tłumaczy literę W na początku każdej z nich. Trzy kolejne cyfry określają państwo użytkujące samochód, przykładowo: USA – 001, Argentyna – 018. Dalszy ciąg trzech cyfr w dosyć jasno określa przeznaczenie samochodu w misji obcego państwa, przykładowo: pojazd ambasadora – 500-501, pojazdy prywatne personelu ambasady pełniących funkcje dyplomatyczne – 001-199, pojazdy służbowe urzędów konsularnych – 902-999.

 

Informacja

Co ciekawe, kierowca auta z niebieskimi tablicami nie może zostać ukarany mandatem, co więcej policja nie może skontrolować stanu technicznego takiego pojazdu w żadnym wypadku. W praktyce mundurowi unikają spotkań z nimi.

 

Tablice zabytkowe – żółte

Przy okazji zmiany systemu oznaczania pojazdów sprzed dwudziesty trzech lat w obiegu pojawiły się żółte tablice rejestracyjne dedykowane pojazdom zabytkowym, a także stosowny rejestr. W późniejszym czasie wprowadzono kilka ułatwień dla właścicieli takowych pojazdów, wszystko to miało skłonić ich do utrzymywania swoich skarbów techniki w doskonałej kondycji dla następnych pokoleń. Wymiary samej tablicy są oczywiście wspólne z innymi rodzajami, tło zmieniono na żółte (znaki pozostały czarne), zaś ciąg cyfr i liter wieńczy miniatura zabytkowego samochodu. Rejestracja pojazdu na żółte tablice przewidziana jest dla każdego, są jednak pewne obwarowania. Wiek pojazdu to minimum 25 lat, lub 30 w województwach: mazowieckim, wielkopolski, świętokrzyskim. Przedmiot wniosku musi być rzecz jasna w bardzo dobrym stanie technicznym, w większości oryginalny oraz posiadać stosowną dokumentację i opinię rzeczoznawcy. Placówki muzealne natomiast nie obowiązuje kryterium wiekowe, takowe instytucje mogą rejestrować na żółte tablice dowolne pojazdy – jako element zbiorów muzealnych. Rejestracja na zabytkowe tablice to jednorazowy przegląd techniczny – ustawodawca słusznie uznał, że właściciele zabytków dbają o nie z pedantyczną wręcz starannością – oraz możliwość wykupienia ubezpieczenia OC tylko na wybrany okres czasu. Pozornie oszczędności są niebagatelne.

 

Ważne

Minusem jest niestety piecza wojewódzkiego konserwatora zabytków, który musi chociażby wydać zgodę przy ewentualnej sprzedaży pojazdu poza granice Polski.

 

Tablice tymczasowe – czerwone tablice rejestracyjne

W wielu sytuacjach wydział komunikacji nie jest w stanie wydać nam docelowych tablic rejestracyjnych od ręki z uwagi chociażby na braki formalne czy uszkodzenia pojazdu i brak badań technicznych. W swobodnym dopięciu wszelkich braków pomoże nam pozwolenie czasowe – czyli tymczasowe tablice rejestracyjne. Wydawane są na 30 dni – z możliwością późniejszego przedłużenia. Na białym tle zamiast czarnych są czerwone znaki. Na mocy pozwolenia czasowego możemy w pełni legalnie – np. bez pierwszego w Polsce przeglądu technicznego – poruszać się w ruchu drogowym dostarczając pojazd do warsztatu czy na wspomniany przegląd. Zamiast nalepki legalizacyjnej jej miejsce zajmuje naklejka z datą ważności tablic. Co istotne, tymczasowe tablice musimy zwrócić tylko w urzędzie który je wydał – przy okazji kończenia procesu rejestracji na białe, standardowe tablice rejestracyjne.

 

przykład tymczasowej tablicy

 

Tablice profesjonalne lub dealerskie

Przez długie lata sporym problemem dla importerów i dystrybutorów pojazdów które sprowadzane były z zagranicy było legalne odbywanie jazd testowych z klientami – zgodnie z przepisami konieczna była rejestracja każdego pojazdu z osobna, co generowało olbrzymie koszty. Jeszcze większy problem miały instytucje badawcze, które w ogóle nie mogły legalnie poruszać się po drogach konstrukcjami bez rejestracji. W lipcu 2019 roku ten problem rozwiązały tablice dealerskie – wnioskująca firma otrzymuje jedną tablicę na swoje potrzeby, dzięki czemu liczba samochodów w ofercie przestała być przeszkodą. Przed jazdą próbną wystarczy zamontować na samochodzie tablice. Profesjonalne tablice mają białe tło, zieloną obwódkę i znaki. Zgodnie z innymi typami tablic pierwsze litery wskazuję np. że warmińsko mazurskie jest miejscem wydania tablic, ostatnie pięć znaków to wyróżnik pojazdu.

 

Tablice wojskowe

Osobną widywaną na drogach kategorią tablic rejestracyjnych są tablice używane przez wojsko. Nie znajdziemy na nich wyróżnika województwa lecz klasyfikację ze względu na przeznaczenie pojazdu. Wojskowe tablice zawsze zaczyna litera U, druga litera natomiast informuje o rodzaju:

 • UA – samochody osobowe, osobowo-terenowe oraz specjalne na podwoziu osobowym (osobowo-terenowym);
 • UB – pojazdy bojowe;
 • UC – samochody osobowo-ciężarowe (dostawcze);
 • UD – autobusy;
 • UE – samochody ciężarowe i ciężarowo-terenowe o przeznaczeniu transportowym;
 • UG – pojazdy specjalne na podwoziu ciężarowym (ciężarowo-terenowym);
 • UI – przyczepy transportowe;
 • UJ – przyczepy specjalne;
 • UK – motocykle;
 • UL – pojazdy przyjmowane z gospodarki narodowej podczas mobilizacji
 • UA ….T – czołgi;
 • UC ….T – bojowe wozy piechoty;
 • UE ….T – wozy zabezpieczenia technicznego;
 • UF ….T – wyrzutnie rakiet;
 • UG ….T – mosty czołgowe;
 • UH ….T – działa samobieżne;
 • UI ….T – wozy inżynieryjne;
 • UJ ….T – wozy ewakuacji medycznej;
 • UL ….T – wozy dowodzenia;
 • UN ….T – samobieżne działa przeciwlotnicze;
 • UR ….T – wozy rozpoznawcze

 

Tablice pozostałych służb specjalnych

Zbliżona sytuacja ma miejsce w przypadku innych służb niż wojsko. Dla nich tablica rejestracyjna zawsze rozpoczyna się od litery H. Kolejna litera to przynależność do konkretnej formacji, zaś dalsze znaki pełnią rolę wyróżnika pojazdu. Na polskich drogach spotkamy zatem:

  • HA – Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • HB – Służba Ochrony Państwa,
  • HC – Służba Celno-Skarbowa,
  • HK – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu,
  • HM – Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego,
  • HP – Policja,
  • HW – Straż Graniczna.

 

Oznaczenie tablic rejestracyjnych

Na początku tablicy rejestracyjnej znajdują się dwie lub trzy litery. Pierwsza jest wyróżnikiem województwa, gdzie przykładowo litera T oznacza województwo Kujawsko Pomorskie, a kolejna jedna lub dwie litery to wyróżnik powiatu. Następna sekwencja liter i cyfr pełni rolę wyróżnika pojazdu.

 

Rozwinięcie skrótów tablic rejestracyjnych

Rozszyfrowanie dokładnego powiatu w którym zarejestrowany został mijany na drodze pojazd jest banalnie proste:

 

B podlaskie


BI Białystok

BS Suwałki

BL Łomża

BAU powiat augustowski

BIA powiat białostocki

BBI powiat bielski

BGR powiat grajewski

BHA powiat hajnowski

BKL powiat kolneński

BMN powiat moniecki

BSE powiat sejneński

BSI powiat siemiatycki

BSK powiat sokólski

BSU powiat suwalski

BWM powiat wysokomazowiecki

BZA powiat zambrowski

BLM powiat łomżyński

 

C kujawsko-pomorskie


CB Bydgoszcz

CG Grudziądz

CT Toruń

CW Włocławek

CAL powiat aleksandrowski

CBR powiat brodnicki

CBY powiat bydgoski

CCH powiat chełmiński

CGD powiat golubsko-dobrzyński

CGR powiat grudziądzki

CIN powiat inowrocławski

CLI powiat lipnowski

CMG powiat mogileński

CNA powiat nakielski

CRA powiat radziejowski

CRY powiat rypiński

CSE powiat sępoleński

CSW powiat świecki

CTR powiat toruński

CTU powiat tucholski

CWA powiat wąbrzeski

CWL powiat włocławski

CZN powiat żniński

 

D dolnośląskie


DJ Jelenia Góra

DL Legnica

DB Wałbrzych

DW Wrocław

DBL powiat bolesławiecki

DDZ powiat dzierżoniowski

DGR powiat górowski

DGL powiat głogowski

DJA powiat jaworski

DJE powiat jeleniogórski

DKA powiat kamiennogórski

DKL powiat kłodzki

DLE powiat legnicki

DLB powiat lubański

DLU powiat lubiński

DLW powiat lwówecki

DMI powiat milicki

DOL powiat oleśnicki

DOA powiat oławski

DPL powiat polkowicki

DSR powiat średzki

DST powiat strzeliński

DSW powiat świdnicki

DTR powiat trzebnicki

DBA powiat wałbrzyski

DWL powiat wołowski

DWR powiat wrocławski

DZA powiat ząbkowicki

DZG powiat zgorzelecki

DZL powiat złotoryjski

 

E łódzkie


EP Piotrków Trybunalski

ES Skierniewice

EL Łódź

EBE powiat bełchatowski

EBR powiat brzeziński

EKU powiat kutnowski

EOP powiat opoczyński

EPA powiat pabianicki

EPJ powiat pajęczański

EPI powiat piotrkowski

EPD powiat poddębicki

ERA powiat radomszczański

ERW powiat rawski

ESI powiat sieradzki

ESK powiat skierniewicki

ETM powiat tomaszowski

EWI powiat wieluński

EWE powiat wieruszowski

EZD powiat zduńskowolski

EZG powiat zgierski

ELA powiat łaski

ELE powiat łęczycki

ELW powiat łódzki wschodni

ELC powiat łowicki

 

F lubuskie


FG Gorzów Wielkopolski

FZ Zielona Góra

FGW powiat gorzowski

FKR powiat krośnieński

FMI powiat międzyrzecki

FNW powiat nowosolski

FSD powiat strzelecko-drezdenecki

FSU powiat sulęciński

FSW powiat świebodziński

FSL powiat słubicki

FWS powiat wschowski

FZG powiat żagański

FZA powiat żarski

FZI powiat zielonogórski

 

G pomorskie


GD Gdańsk

GA Gdynia

GSP Sopot

GS Słupsk

GBY powiat bytowski

GCH powiat chojnicki

GCZ powiat człuchowski

GDA powiat gdański

GKA powiat kartuski

GKS powiat kościerski

GKW powiat kwidzyński

GLE powiat lęborski

GMB powiat malborski

GND powiat nowodworski

GPU powiat pucki

GST powiat starogardzki

GSZ powiat sztumski

GSL powiat słupski

GTC powiat tczewski

GWE powiat wejherowski

GWO powiat wejherowski

 

K małopolskie


KR Kraków

KK Kraków

KN Nowy Sącz

KT Tarnów

KBC powiat bocheński

KBA powiat bocheński

KBR powiat brzeski

KCH powiat chrzanowski

KDA powiat dąbrowski

KGR powiat gorlicki

KRA powiat krakowski

KLI powiat limanowski

KMI powiat miechowski

KMY powiat myślenicki

KNS powiat nowosądecki

KNT powiat nowotarski

KOL powiat olkuski

KOS powiat oświęcimski

KPR powiat proszowicki

KSU powiat suski

KTA powiat tarnowski

KTT powiat tatrzański

KWA powiat wadowicki

KWI powiat wielicki

 

L lubelskie


LB Biała Podlaska

LC Chełm

LU Lublin

LZ Zamość

LBI powiat bialski

LBL powiat biłgorajski

LCH powiat chełmski

LHR powiat hrubieszowski

LJA powiat janowski

LKR powiat kraśnicki

LKS powiat krasnostawski

LLB powiat lubartowski

LUB powiat lubelski

LOP powiat opolski

LPA powiat parczewski

LPU powiat puławski

LRA powiat radzyński

LRY powiat rycki

LSW powiat świdnicki

LTM powiat tomaszowski

LWL powiat włodawski

LZA powiat zamojski

LLE powiat łęczyński

LLU powiat łukowski

 

N warmińsko-mazurskie


NE Elbląg

NO Olsztyn

NBA powiat bartoszycki

NBR powiat braniewski

NDZ powiat działdowski

NEB powiat elbląski

NEL powiat ełcki

NGI powiat giżycki

NGO powiat gołdapski

NIL powiat iławski

NKE powiat kętrzyński

NLI powiat lidzbarski

NMR powiat mrągowski

NNI powiat nidzicki

NNM powiat nowomiejski

NOE powiat olecki

NOL powiat olsztyński

NOS powiat ostródzki

NPI powiat piski

NSZ powiat szczycieński

NWE powiat węgorzewski

 

O opolskie


OP Opole

OB powiat brzeski

OGL powiat głubczycki

OK powiat kędzierzyńsko-kozielski

OKL powiat kluczborski

OKR powiat krapkowicki

ONA powiat namysłowski

ONY powiat nyski

OOL powiat oleski

OPO powiat opolski

OPR powiat prudnicki

OST powiat strzelecki

 

P wielkopolskie


PK Kalisz

PN Konin

PL Leszno

PO Poznań

PY Poznań

PCH powiat chodzieski

PCT powiat czarnkowsko-trzcianecki

PGN powiat gnieźnieński

PGS powiat gostyński

PGO powiat grodziski

PJA powiat jarociński

PKA powiat kaliski

PKE powiat kępiński

PKL powiat kolski

PKN powiat koniński

PKS powiat kościański

PKR powiat krotoszyński

PLE powiat leszczyński

PMI powiat międzychodzki

PNT powiat nowotomyski

POB powiat obornicki

POS powiat ostrowski

POT powiat ostrzeszowski

PP powiat pilski

PPL powiat pleszewski

PZ powiat poznański

PRA powiat rawicki

PSR powiat średzki

PSE powiat śremski

PSZ powiat szamotulski

PSL powiat słupecki

PTU powiat turecki

PWA powiat wągrowiecki

PWL powiat wolsztyński

PWR powiat wrzesiński

PZL powiat złotowski

 

R podkarpackie


RK Krosno

RP Przemyśl

RZ Rzeszów

RT Tarnobrzeg

RBI powiat bieszczadzki

RBR powiat brzozowski

RDE powiat dębicki

RJA powiat jarosławski

RJS powiat jasielski

RKL powiat kolbuszowski

RKR powiat krośnieński

RLS powiat leski

RLE powiat leżajski

RLU powiat lubaczowski

RMI powiat mielecki

RNI powiat niżański

RPR powiat przemyski

RPZ powiat przeworski

RRS powiat ropczycko-sędziszowski

RZE powiat rzeszowski

RSA powiat sanocki

RST powiat stalowowolski

RSR powiat strzyżowski

RTA powiat tarnobrzeski

RLA powiat łańcucki

 

S śląskie


SB Bielsko-Biała

SY Bytom

SH Chorzów

SC Częstochowa

SD Dąbrowa Górnicza

SG Gliwice

SJZ Jastrzębie-Zdrój

SJ Jaworzno

SK Katowice

SM Mysłowice

SPI Piekary Śląskie

SL Ruda Śląska

SR Rybnik

SI Siemianowice Śląskie

SO Sosnowiec

SW Świętochłowice

ST Tychy

SZ Zabrze

SZO Żory

SBE powiat będziński

SBI powiat bielski

SBL powiat bieruńsko-lędziński

SCI powiat cieszyński

SCZ powiat częstochowski

SGL powiat gliwicki

SKL powiat kłobucki

SLU powiat lubliniecki

SMI powiat mikołowski

SMY powiat myszkowski

SPS powiat pszczyński

SRC powiat raciborski

SRB powiat rybnicki

STA powiat tarnogórski

SWD powiat wodzisławski

SWZ powiat wodzisławski

SZA powiat zawierciański

SZY powiat żywiecki

 

T świętokrzyskie


TK Kielce

TBU powiat buski

TJE powiat jędrzejowski

TKA powiat kazimierski

TKI powiat kielecki

TKN powiat konecki

TOP powiat opatowski

TOS powiat ostrowiecki

TPI powiat pińczowski

TSA powiat sandomierski

TSK powiat skarżyski

TST powiat starachowicki

TSZ powiat staszowski

TLW powiat włoszczowski

 

W mazowieckie


WO Ostrołęka

WP Płock

WR Radom

WS Siedlce

WB Warszawa Bemowo

WA Warszawa Białołęka

WD Warszawa Bielany

WE Warszawa Mokotów

WU Warszawa Ochota

WH Warszawa Praga Północ

WF Warszawa Praga Południe

WW Warszawa Rembertów, Wilanów, Włochy

WI Warszawa Śródmieście

WJ Warszawa Targówek

WK Warszawa Ursus

WN Warszawa Ursynów

WT Warszawa Wawer

WX Warszawa Wesoła, Żoliborz

WY Warszawa Wola

WBR powiat białobrzeski

WCI powiat ciechanowski

WG powiat garwoliński

WGS powiat gostyniński

WGM powiat grodziski

WGR powiat grójecki

WKZ powiat kozienicki

WL powiat legionowski

WLI powiat lipski

WMA powiat makowski

WM powiat miński

WML powiat mławski

WND powiat nowodworski

WOR powiat ostrowski

WOS powiat ostrołęcki

WOT powiat otwocki

WPI powiat piaseczyński

WPR powiat pruszkowski

WPP powiat pruszkowski

WPS powiat pruszkowski

WPZ powiat przasnyski

WPY powiat przysuski

WPU powiat pułtuski

WPL powiat płocki

WPN powiat płoński

WRA powiat radomski

WSI powiat siedlecki

WSE powiat sierpecki

WSC powiat sochaczewski

WSK powiat sokołowski

WSZ powiat szydłowiecki

WZ powiat warszawski zachodni

WWE powiat węgrowski

WWL powiat wołomiński

WV powiat wołomiński

WWY powiat wyszkowski

WZU powiat żuromiński

WZW powiat zwoleński

WZY powiat żyrardowski

WLS powiat łosicki

 

Z zachodniopomorskie


ZK Koszalin

ZSW Świnoujście

ZS Szczecin

ZZ Szczecin

ZBI powiat białogardzki

ZCH powiat choszczeński

ZDR powiat drawski

ZGL powiat goleniowski

ZGY powiat gryficki

ZGR powiat gryfiński

ZKA powiat kamieński

ZKO powiat koszaliński

ZKL powiat kołobrzeski

ZMY powiat myśliborski

ZPL powiat policki

ZPY powiat pyrzycki

ZST powiat stargardzki

ZSD powiat świdwiński

ZSZ powiat szczecinecki

ZSL powiat sławieński

ZWA powiat wałecki

ZLO powiat łobeski

 

Wymiary tablic rejestracyjnych w Polsce

Wymiary tablic różnią się w zależności od typu pojazdu. Zazwyczaj wynika to z cech konstrukcyjnych aut i motocykli.

Wyróżnia się wymiary następujących typów tablic rejestracyjnych:

 • samochodowe jednorzędowe – 520×114 mm
 • samochodowe dwurzędowe – 305×214 mm
 • samochodowe zmniejszone – 305×114 mm
 • motocyklowe – 190×150 mm
 • motorowerowe – 140×114 mm.

 

Czy wiesz, że...

Czy wiesz że numer rejestracyjny pojazdu, data pierwszej rejestracji w Polsce i numer VIN wystarczą do sprawdzenia historii pojazdu w CEPIK?

 

Koszt tablic rejestracyjnych 2023/2024

Rejestracja pojazdu w Polsce wiąże się z jasno określonym wydatkiem, zależnym od rodzaju tablicy rejestracyjnej i nie tylko. Finalna kwota jaką zostawimy w wydziale komunikacji składa się z kilku członów, są to: tablice, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny i opłata ewidencyjna.

 • standardowa rejestracja to wydatek 161,50 złotych, lub 67 złotych przy zachowaniu starych tablic i rezygnacji z pozwolenia czasowego
 • rejestracja na żółte tablice w samym urzędzie pochłonie 181,50 złotych
 • rejestracja tymczasowa to koszt 62 złotych przy jeździe po Polsce (zwrot tablic), lub 112 złotych – wywóz pojazdu z terenu Polski
 • chęć posiadania tablic indywidualnych wyceniana jest na 1081,50 złotych
 • tablice profesjonalne wiążą się z wydaniem decyzji za 100 złotych oraz samej rejestracji za 103,50 złotych

 

Podsumowanie

Tablica rejestracyjna straciła już swój unikalny – rejonowy charakter. Teraz dzięki nowelizacji przepisów z biegiem lat możliwość trafnego określenia pochodzenia konkretnego pojazdu będzie spadać – oczywiście nie dotyczy to samochodów nowych. Niemniej jednak rejestracja pojazdu ma kluczową rolę dla firm ubezpieczeniowych jak i wszelakich służb państwowych czy nas samych w spornych sytuacjach na drodze w których uczestniczymy, lub których jesteśmy świadkami. Nie każdy przecież rozpozna daną markę, model i szczegółową wersję – trafnym wyróżnikiem wciąż pozostają niepowtarzalne numery rejestracyjne.

 

Warto wiedzieć

Zainteresował Cię ten artykuł? Sprawdź także produkty oferowane przez autoDNA – wiodącego dostawcę raportów historii pojazdu w Europie i USA. Sprawdzenie VIN może pomóc Ci ustrzec się przed dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem auta z nieznaną przeszłością. Serwis dostępny jest 24/7 przez cały rok. Sprawdź VIN korzystając z Internetu i posiadając numer nadwozia (VIN) pojazdu, który chcesz sprawdzić.

 

Nie, ustawodawca zdecydował się tylko na kolorystyczne rozróżnienie względem nich.

Co do zasady samochody hybrydowe korzystają z silnika elektrycznego tylko w pewnym stopniu - jest on najczęściej jedynie ogniwem wspomagającym konwencjonalną jednostkę spalinową. Z tego też względu hybrydy powinny być rejestrowane tylko na standardowe - białe tablice rejestracyjne, mimo że są w stanie pokonać pewien dystans wyłącznie w trybie EV. Co ciekawe, urzędy niekiedy popełniają błąd rejestrując hybrydy na zielone tablice.

W przypadku zakupu pojazdu już zarejestrowanego w Polsce i zachowaniu dotychczasowych tablic finalny koszt rejestracji w wydziale komunikacji może wynieść jedynie 67 złotych - pod warunkiem że tablice są w dobrym stanie.

Summary
Tablice rejestracyjne – rodzaje, oznaczenia, skróty i inne
Article Name
Tablice rejestracyjne – rodzaje, oznaczenia, skróty i inne
Description
Tablice rejestracyjne dzielą się na kilka typów różniących się przeznaczeniem i przywilejami dla użytkownika, które postaramy się wyjaśnić.
Author
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo