autoDNA sprawdza
indywidualne tablice rejestracyjne

Indywidualne tablice rejestracyjne – na co zwrócić uwagę?

19 września 2022

Poprzedni system oznaczania pojazdów został zastąpiony w 2000 roku obowiązującym do dziś wzorem tablic rejestracyjnych – czarnych liter i cyfr na białym tle. W odróżnieniu od minionych czarnych rejestracji pamiętających jeszcze dawny ustrój, w ofercie urzędów pojawił się szeroki wachlarz możliwości. W kilku przypadkach to właściciel pojazdu ma realny wpływ na numer rejestracyjny jaki otrzyma. Wprowadzone ponad dwie dekady temu indywidualne tablice rejestracyjnie, jako element nowego systemu wciąż są chętnie wybieraną formą firmowej reklamy, lub próbą wyróżnienia się z tłumu przez kierowców.

 

 

Jak wyglądają indywidualne tablice rejestracyjne?

Ogólny kształt wszystkich tablic rejestracyjnych w Polsce, niezależnie od typu – koloru – jest uniwersalny. Zewnętrzne wymiary tablic mają z góry określone wartości, krój polskich znaków i cyfr. W przypadku samochodów osobowych, autobusów czy ciągników siodłowych jest to 520×114 mm, dla jednośladów i ciągników rolniczych 190×150 mm. Dostępne są także tablice rejestracyjne o mniejszym rozmiarze – wedle obowiązujących przepisów dedykowane wyłącznie samochodom chociażby importowanym z północnoamerykańskiego i japońskiego rynku, w których fabryczna wnęka na rejestrację jest właśnie mniejszych gabarytów.

Cała procedura jak w przypadku innych typów rejestracji odbywa się w wydziale komunikacji, zainteresowana strona zobowiązana jest złożyć wniosek zawierający proponowany wyróżnik indywidualny. Wbrew pozorom wpływ mamy tylko na część znaków indywidualnych tablic. Także indywidualne tablice rejestracyjne zawsze rozpoczyna wyróżnik województwa, podobnie jak ma to miejsce w pozostałych kategoriach. Tutaj jednak poprzestaje się na jednej literze. Po niej pojawia się cyfra od 0 do 9, która przypisana jest do konkretnego pojazdu posługującego się tym samym indywidualnym napisem w danym województwie.

 

Kto może mieć indywidualne numery?

Radości z posiadania indywidualnych tablic rejestracyjnych może zaznać każdy właściciel pojazdu, ustawodawca nie stwarza w tej kwestii praktycznie żadnych ograniczeń. Kluczem do skutecznego ubiegania się o wydanie tablic z własnym wyróżnikiem jest spełnienie lakonicznie opisanych wytycznych, skupiających się na dostępnej liczbie znaków a przede wszystkich ich etyce. Wykluczone jest stosowanie treści obraźliwych czy wszelkich innych sformułowań które w języku polskim uchodzą że przekraczające normy dobrego smaku. Jeśli nie zniechęciliśmy się dodatkowymi kosztami związanymi wyrobieniem indywidualnych tablic rejestracyjnych, możemy tego dokonać jako:

  • fizyczny właściciel samochodu
  • firma.

 

Kiedy można wymienić tablice?

Kwestię wyrobienia indywidualnego numeru warto w miarę możliwości przemyśleć przed jego rejestracją. Pierwszą zmienną są oczywiście znacznie wyższe koszty jakie generują indywidualne tablice rejestracyjne w procesie rejestracji. W dalszej kolejności należy prześledzić w jakich sytuacjach wydanie tablic indywidualnych jest w ogóle możliwe zgodnie z literą prawa.

 

Zwróć uwagę

Początkową przesłanką do zdobycia indywidualnych tablic rejestracyjnych, jest pierwsza rejestracja w kraju – nowego pochodzącego z salonu lub używanego pojazdu. Wówczas indywidualna tablica zostanie wydana po rozpatrzeniu wniosku.

 

Następną możliwością wymiany zwyczajnych tablic rejestracyjnych jest zmiana właściciela pojazdu. W takiej sytuacji nabywcy pozostaje wizyta w wydziale komunikacji i dopełnienie całej procedury, którą rozpoczyna złożenie poprawnie wypełnionego wniosku razem z wymaganymi załącznikami oraz starymi tablicami.

W sytuacji gdy auto zostało zarejestrowane na nas już wcześniej na zwyczajne tablice nadal mamy szansę na wydanie tablic indywidualnych. W tym przypadku jednak muszą zostać spełnione pewne warunki. Urząd nie stwarza przeszkód, jeśli dotychczasowe tablice zostały zgubione – w podobnej sytuacji (zgubieniu lub kradzieży tablic) wyrobione zostałyby wtórniki tablic, zamiast tego właściciel pojazdu może wnioskować o indywidualne tablice rejestracyjne. Drugą przesłanką jest zniszczenie dotychczasowych tablic rejestracyjnych, lub ich bardzo zły stan techniczny. Za taki uznaje się sytuację, gdy tablica rejestracyjna nie pozwala na odczytanie kombinacji znaków identyfikacyjnych. Ostatnim sposobem na zdobycie indywidualnego numeru jest zmiana powiatu rejestracji pojazdu przez obecnego właściciela (zmienione miejsce zamieszkania obliguje właściciela pojazdu do przerejestrowania pojazdu).

 

Zasady tworzenia indywidualnych tablic rejestracyjnych

Jak już wspomnieliśmy, ustawodawca daje szerokie pole manewru przy tworzeniu autorskich tablic. Powtórzmy, sekwencję znaków zaczyna literowy wyróżnik województwa po którym następuje cyfra (0-9) – jej zadaniem jest numeracja pojazdu który w danym województwie posługuje się wybranym przez nas hasłem.

Pierwsze dwa znaki są narzuconą odgórnie regionalną identyfikacją, po nich pojawia się przestrzeń dla wybranego hasła – tak właśnie wygląda indywidualna tablica rejestracyjna. Indywidualny ciąg znaków to 3 do 5 cyfr i liter. Dodajmy, cyfry mogą stanowić tylko dwa ostatnie znaki rejestracji pojazdu.

Oczywiście ustawodawca zadbał również o segregację treści jakie mogą zawierać tablice rejestracyjne. W teorii indywidualne tablice nie mogą prezentować wulgaryzmów w języku polskim, a także innych. Co więcej, indywidualna tablica nie może składać się na sformułowania o obelżywych skojarzeniach – w praktyce jednak ostateczną decyzję o akceptacji konkretnego wniosku ma urzędnik, to on subiektywnie podejmuje finalny werdykt. Liberalne podejście wielu pracowników wydziałów komunikacji potwierdzają tylko odważne połączenia dwóch pierwszych znaków z wybranym hasłem.

 

Koszty tablic indywidualnych

Tablice rejestracyjne z autorską treścią niezmiennie od przeszło dwóch dekad cieszą się zainteresowaniem kierowców. Na wyróżnik indywidualny decyduje się całe spektrum osób i podmiotów gospodarczych – wszystkim przyświeca wspólna idea, wybicia się z tłumu. Co zaskakujące, przeszkody nie stanowiła nigdy wysoka cena jaką należy zapłacić za indywidualne tablice rejestracyjne i wydłużony średni czas oczekiwania na ich odbiór w urzędzie.

Aby przerejestrować auto na nowe, indywidualne numery musimy być świadomi jeszcze jednej kwestii. Samo złożenie poprawnie wypełnionego wniosku nie jest jednoznaczne z jego natychmiastową akceptacją, urząd ma na odrzucenie lub pozytywne ocenienie wniosku 10 dni. By normalnie użytkować pojazd do czasu otrzymania decyzji, a później wydania indywidualnych tablic rejestracyjnych musimy wystąpić w urzędzie o tablice tymczasowe – ich koszt oscyluje między 37,5 do 62 złotych zależnie od rodzaju pojazdu.

Indywidualne tablice rejestracyjne to wydatek odpowiednio:

  • w przypadku jednośladu i ciągnika rolniczego – 581.50 złotych
  • samochód, autokar, ciągnik siodłowy – 1100.50 (pojazd wcześniej zarejestrowany w Polsce) lub 1176 złotych (pojazd sprowadzony).

 

Czas oczekiwania na tablice

Procedura zdobycia indywidualnych numerów wiąże się nie tylko z wysoką opłatą jaką należy uiścić w urzędzie. Następną niedogodnością z którą musimy się liczyć jest dużo dłuższy okres oczekiwania na ich odbiór. W przeciwieństwie do tablic zwyczajnych które odbieramy zazwyczaj w dniu składania wniosku o rejestrację w urzędzie, tutaj średni czas oczekiwania wynosi około trzech tygodniu. Gdy tablice są gotowe do odbioru, zostajemy powiadomieni poprzez wiadomość sms – analogicznie jak w przypadku gdy twardy dowód rejestracyjny czeka na odbiór.

 

uwaga

Sprawdź VIN za darmo wybranego pojazdu w serwisie autoDNA, wiodącym na rynku narzędziu do dekodowania VIN. Wystarczy do tego jedynie numer VIN. W raportach, dotyczących używanych aut można znaleźć informacje, które pozwolą sprawdzić, czy sprzedawca mówi prawdę czy też nie. W raporcie można znaleźć dane na różny temat. Jednym z nich jest historia pojazdu czy bazy skradzionych pojazdów. Sprawdzenie VIN możesz wykonać przez cały rok 24/7.

 

 

 

Przeczytaj także inne artykuły z naszej serii:

  1. Co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne?
  2. Zielone tablice rejestracyjne – dla kogo są przeznaczone?
  3. Zmiana tablic rejestracyjnych w Polsce? Co musisz wiedzieć?
  4. Tablice rejestracyjne – rodzaje, oznaczenia, skróty i inne.
  5. Tablice dealerskie czyli zielone tablice rejestracyjne. Dla kogo?
  6. Dla kogo są przeznaczone niebieskie tablice rejestracyjne?

 

Summary
Indywidualne tablice rejestracyjne – na co zwrócić uwagę?
Article Name
Indywidualne tablice rejestracyjne – na co zwrócić uwagę?
Description
Wprowadzone ponad dwie dekady temu indywidualne tablice rejestracyjne, jako element nowego systemu wciąż są chętnie wybieraną np. formą firmowej reklamy.
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo