autoDNA radzi
używany samochód

Jak kupić samochód używany – poradnik

5 lutego 2021

Wielu z nas stojąc przed decyzją zakupu używanego samochodu, obawia się o jego stan techniczny, czy ewentualne wady ukryte.

W dzisiejszym artykule przedstawimy kilka kluczowych kroków, dzięki którym zakup samochodu używanego będzie bezpieczny, a w przypadku stwierdzenia wad pojazdu pozwoli na bezproblemowe dochodzenie roszczeń.

 

Zapisz ogłoszenie przed kupnem auta używanego

Najczęściej  ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu znajdujemy w Internecie na popularnych portalach, takich jak np. otomoto.pl czy OLX. Pierwszym naszym krokiem powinno być wydrukowanie ogłoszenia lub, jeśli nie mamy takiej możliwości, zrobienie zrzutu ekranu na telefon. Dlaczego to ważne? W sytuacji wystąpienia problemów z pojazdem można wówczas uwiarygodnić okoliczność treści i zapewnień sprzedawcy.

 

Przed zakupem samochodu sprawdź numer VIN

Jeżeli w ogłoszeniu nie podano numeru nadwozia, czyli numeru VIN pojazdu, to należy zadzwonić do sprzedawcy i poprosić o jego podanie. W sytuacji, gdy sprzedający odmówi nam podania numeru może to stanowić sygnał, że prawdopodobnie próbuje coś przed nami zataić.

Sugeruję też żeby zweryfikować numer VIN, który widnieje na tabliczce znamionowej pojazdu, z numerem VIN widniejącym w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Jeśli oznaczenia na tabliczce znamionowej są niewyraźne, budzą nasze wątpliwości lub  różnią się od tych w dowodzie rejestracyjnym, może to oznaczać, że samochód jest kradziony (zawsze też można skontaktować się z komisariatem Policji celem ustalenia tego).

 

Warto wiedzieć

Pamiętaj, sprawdź VIN w autoDNA zawsze przed zakupem samochodu używanego – niezależnie od ceny czy rodzaju nadwozia. Dzięki temu możesz w łatwy sposób sprawdzić historię pojazdu, który wybrałeś. Do tego celu wystarczy jedynie numer VIN i połączenie z Internetem 🙂 Rozkodowanie VIN i wygenerowanie raportu może pomóc Ci w podjęciu niekiedy trudnej decyzji jaką jest wybór samochodu. Z raportu możesz dowiedzieć się m.in. czy samochód był powypadkowy, czy licznik mógł być cofnięty. Sprawdzenie VIN możesz wykonać przez cały rok 24/7.

 

Możesz sprawdzić go także bezpłatnie na rządowej stronie historiapojazdu.gov.pl.

Strona rządowa pomoże nam ustalić liczbę poprzednich właścicieli pojazdu, przebieg oraz ważność badań technicznych. Dotyczy to samochodów rejestrowanych w Polsce. Dla samochodów sprowadzonych z zagranicy wsparciem dla rządowego portalu są dane właśnie z autoDNA. Jeśli samochód miał kilku właścicieli pamiętajmy, aby sprzedawca przekazał wszystkie umowy sprzedaży samochodu dokumentujące w sposób ciągły zmiany stosunków własnościowych.

 

Nie jedź sam na oględziny samochodu

Najlepszym wyjściem jest skorzystanie z usług profesjonalnego rzeczoznawcy samochodowego, który będzie potrafił zweryfikować stan pojazdu. Jeżeli samochód używany sprzedawany jest jako wadliwy, koniecznie powinien sprawdzić go rzeczoznawca samochodowy. Najczęściej wady wskazane przez sprzedającego okazują się dużo większe.

W innym wypadku warto pojechać z osobą niezaangażowaną bezpośrednio w zakup samochodu, która obiektywnie będzie mogła spojrzeć na zapewnienia sprzedawcy i dodatkowo będzie naszym świadkiem na wypadek zaistnienia okoliczności uprawdopodobniających wady samochodu.

 

Udokumentuj stan pojazdu

Pamiętaj aby w umowie o zakup pojazdu wpisać jak najwięcej informacji, które przekazał Ci sprzedający tj. bezwypadkowość, przebieg i nigdy nie zgadzaj się na dopisanie do umowy informacji, które nie są prawdziwe, gdy sprzedawca będzie to argumentował np. możliwością zapłacenia mniejszego podatku VAT, czy podatku od czynności cywilno-prawnych.

 

Zwróć uwagę

Jeżeli w umowie zgadzasz się na zapis „ze stanem pojazdu zapoznano się na stacji diagnostycznej” dopilnuj, aby w umowie znalazły się wszystkie wady pojazdu, o których poinformował diagnosta.

 

Nie zaniżaj ceny pojazdu przed zakupem

Cena za zakup pojazdu na umowie czy fakturze musi być zgodną z kwotą, jaką wręczyłeś sprzedawcy. Nigdy nie zgadzaj się na propozycje sprzedawcy, aby w umowie wpisać cenę niższą. Sprzedawca może nas zachęcać do takiego działania argumentując to możliwością zapłacenia niższego podatku VAT lub podatku od czynności cywilno-prawnych. W takiej sytuacji narażamy się na odpowiedzialność karnoskarbową oraz ograniczamy sobie możliwość dochodzenia roszczeń na gruncie prawa cywilnego.

 

Jeżeli zostawiasz swój stary pojazd w rozliczeniu – opisz to

Jeżeli decydujesz się na pozostawienie swojego starego pojazdu w rozliczeniu, musi zostać to opisane w umowie przy cenie pojazdu, z dokładnym wskazaniem jaką cenę pozostawiony w rozliczeniu pojazd przedstawia.

Zapis taki może brzmieć:

„Za zakup pojazdu Strony ustalają cenę 50.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł zapłacone poprzez pozostawienie w rozliczeniu pojazdu X.”

 

Nie wyłączaj rękojmi

Jeżeli w umowie o zakup pojazdu zauważysz takie postanowienia jak: „brak rękojmi”, „niewnoszenie pretensji” czy też „niezgłaszanie roszczeń” skreśl je i zaparafuj łącznie ze sprzedającym, ponieważ prawdopodobnie zmierzają one do wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi.

Dopuszczalne są natomiast postanowienia umowne o zapoznaniu się przez kupującego ze stanem technicznym pojazdu i jego oświadczenie, że stan ten jest mu znany.

 

Zwróć uwagę

Zawsze zadbaj też o to, aby po podpisaniu przez Ciebie umowy lub faktury, nie była ona uzupełniania o jakiekolwiek treści dotyczące nabywanego pojazdu. Dlatego też zawsze parafuj każdą stronę umowy, każdą poprawkę czy skreślenie.

 

Poproś o dowód osobisty sprzedawcy

Poproś sprzedającego o dowód osobisty aby upewnić się, że osoba wpisana w umowie jako sprzedający jest osobą podpisującą umowę. Nie zgadzaj się, aby umowę podpisywała osobą inna, niż wskazana w umowie jako sprzedający, chyba że osoba ta przedstawi Ci pisemne pełnomocnictwo upoważniające ją do podpisania umowy w imieniu sprzedającego. Wówczas takie pełnomocnictwo powinno zostać załączone do umowy.

Jeśli pojazd kupujesz w komisie, nie podpisuj umowy in blanco, podpisanej przez osobę, która wstawiła samochód do komisu. Komis robi to w celu uniknięcia odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Umowę musi podpisać właściciel komisu.

Podobnie jeśli kupujesz pojazd zagraniczny, nigdy nie zgadzaj się na podpisanie umowy z zagranicznym właścicielem pojazdu, jeśli nie zawierasz umowy bezpośrednio z nim. Bardzo często handlarze dysponują umowami sprzedaży podpisanymi in blanco przez poprzednich właścicieli.

Dlatego w sytuacji gdy osobą podpisaną na umowie in blanco nie jest osobą, z którą zawieramy transakcję, powinniśmy zażądać od niej pełnomocnictwa do zawarcia umowy oraz poprosić o telefon do osoby, która widnieje jako sprzedający, aby upewnić się że właściciel samochodu zna sprzedającego i godzi się na zawarcie umowy w ten sposób.

 

 

Najważniejsze kroki prowadzące do bezpiecznego zakupu auta używanego

Jak bezpiecznie kupić używany samochód

Jak bezpiecznie kupić używany samochód

 


Autorem artykuł jest radca prawny Tomasz Jaworski
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Jaworski
członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego


 

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Jaworski

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Jaworski

 

Summary
Jak kupić samochód używany – poradnik
Article Name
Jak kupić samochód używany – poradnik
Description
Jak kupić samochód używany? Wielu z nas stojąc przed decyzją zakupu używanego samochodu, zadaje sobie to pytanie.
Author
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo